ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Újraindítás

2004.06.14


A paksi atomerőmű 2. blokkja újraindítási munkáinak előkészítésére az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (NBI) a várható tevékenység fontosságára és terjedelmére tekintettel munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport meghatározta az újraindítás biztonsági követelményeit. A dokumentum figyelembe veszi az érvényes Nukleáris Biztonsági Szabályzatokat, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) és a Villamos-energiaipari Kutató Intézet (VEIKI) által közösen készített tanulmány javaslatait, a Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) Koncepció Tervét, az érvényes jogszabályi előírásokat, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felülvizsgálata alapján a biztonsági követelményrendszerben tervezett változtatásokat. A követelményrendszer harminc pontból áll és kitér minden, a 2. blokk speciális helyzetéből adódó biztonsági tényezőre. Részletesen felsorolja azokat a megkívánt biztonsági elemzéseket és vizsgálatokat, amelyek a hosszúidejű állás esetleges negatív hatását feltárhatják. A PA Rt. jelenleg ezen követelmények alapján tervezi a 2. blokk újraindítását. Az NBI jóváhagyta a követelményekkel összhangban lévő, a 2. blokk ez évi főjavítására vonatkozó tervet, amely az esedékes karbantartási munkálatokon kívül tartalmazta a 2003-ban az üzemzavar miatt elmaradt tevékenységek befejezését is. A karbantartás során összeállított aktívzóna berakását az NBI engedélyezte, miután a paksi atomerőmű biztonsági elemzéssel támasztotta alá az aktívzóna reaktorfizikai megfelelőségét. A 2. blokk szokásos karbantartása 2004. április 1-jén befejeződött, és megkezdődtek az újraindításhoz elengedhetetlen tisztítási műveletek, valamint az ezekhez szükséges üzemállapotok és technológiai feltételek előkészítési munkái. A hatóság észrevételeit is figyelembe vevő átdolgozások után az NBI elfogadta a 2. blokk tisztítási programját. A műveletek során több, egymásra épülő fázisban a reaktor-berendezés és a primerkör tisztítását végzik el az üzemi víztisztító rendszerek ioncserélő gyantáin. A program minden fázis befejezését és egy-egy új fázis elkezdését szigorú korlátok teljesítéséhez köti. A tisztítási program egyes fázisairól jelentést kell benyújtani az NBI-nek, amely ellenőrzi a fázisok teljesítését. A tisztítási ciklust háromszor tervezik végrehajtani. Az eddig elkészült biztonsági elemzések szerint a három ciklus befejezésekor a 2. blokk paraméterei azonosak lesznek a másik három blokkéval, így a blokk indításra előkészített állapotban lesz. A PA Rt. május 18-án benyújtotta a 2. blokk ismételt üzembe helyezésére vonatkozó engedélykérelmet az NBI-nek. A kérelem dokumentációja tartalmazza az orosz Kurcsatov Intézet Tudományos Központ és a magyar AEKI szakértői elemzéseit és a 2. blokk ismételt üzembe helyezését megalapozottnak minősítő, a jogszabályokban előírt független szakértői véleményt is, amelyet a BME Nukleáris Technikai Intézet készített el. A kérelemben a PA Rt. tételesen, pontról pontra megadja, hogyan teljesül az újraindításhoz kidolgozott követelményrendszer. A PA Rt az NBI kérésére, az NBI észrevételeinek figyelembevételével kiegészíti és pontosítja a beadott kérelmet. Ha a beadvány időben megérkezik, az NBI határozata várhatóan július közepén elkészül. A 2. blokk ismételt üzembe helyezésének megkezdéséhez a határozaton kívül szükség lesz arra, hogy a 2. blokk 1. aknájánál jelenleg előkészületben lévő vészbórozó rendszert üzembe helyezzék, továbbá arra, hogy a jelenleg az 1. akna szubkritikusságát és hűtését biztosító rendszereket a blokk indításához szükséges állapotba hozzák. A 2. blokk 130 napos kampányú üzembe helyezését a kidolgozott program szerint ekkor kezdhetik el. Ehhez az NBI a határozat kiadása után részletes ellenőrzési tervet dolgoz ki.Facebook megosztás