ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

SAJTÓANYAG az Országos Atomenergia Hivatal 2004. 07. 23-i félév értékelő sajtóértekezletéről

2004.07.23


1. 2004. május elsejétől Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. A Csatlakozási Szerződés értelmében ezzel tagja lett az Európai Atomenergia Közösségnek, az Euratomnak is. Az Euratom tagság változásokkal jár mind az OAH, mind a létesítmények számára. A Szerződés szerint az Európai Bizottság köteles meggyőződni arról, hogy a tagországokban a nukleáris anyagokat kizárólag az előírt célokra használják fel, ezért az EU Bizottsága közvetlen hatáskörrel rendelkezik minden tagállamban e kötelezettségek betartatására. A Bizottság tehát a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának ellenőrzése terén kötelezettségeket írhat elő a létesítmények részére, helyszíni ellenőrzéseket tarthat és szankciókat alkalmazhat. Az Európai Tanács mellett működő nukleáris munkacsoportban az OAH képviselői érvényesítik a magyar álláspontot. Az OAH 2003-tól tagja az EU tagállamok nukleáris hatóságait tömörítő szervezetnek, a WENRA-nak. E szervezet célul tűzte ki a nukleáris biztonsági követelmények harmonizációját. E munkában az OAH vezető munkatársai is részt vesznek, az európai harmonizációval párhuzamosan saját biztonsági követelményeinket is felülvizsgáljuk. 2. Az Országos Atomenergia Bizottság megszűnése után a kormány a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel összefüggő állami tevékenységek összehangolására létrehozta az Atomenergia Koordinációs Tanácsot. A februárban megalakult Tanács elnöke az OAH főigazgatója, tagjai az atomenergia alkalmazásával összefüggő feladatokban illetékes minisztériumok és országos hatáskörű szervek képviselői. 3. A nukleáris biztonság terén az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) tevékenységének gerincét ebben az időszakban a paksi atomerőmű 2. blokkja melletti aknában lévő sérült fűtőelemek eltávolításával, valamint a 2. blokk energiatermelésbe visszaállításával összefüggő hatósági tevékenységek alkották. E munkához jelentős segítséget nyújtottak a hazai szakintézmények (KFKI Atomenergiakutató Intézet, BME Nukleáris Technikai Intézet, Villamosenergiaipari Kutató Intézet, TS Enercon), valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, és az orosz és Egyesült Államokbeli nukleáris biztonsági hatóságok szakemberei. Miután a Paksi Atomerőmű Rt. beadványában tételesen igazolta az OAH NBI harminc pontból álló követelményrendszerének teljesítését, az OAH NBI július közepén kiadta az erőmű 2. blokkjának újraindítását engedélyező határozatot. A fenti teendők mellett a korábbi évekével azonos mennyiségű egyéb hatósági feladatot is elláttunk. Ezek közül fontosabbak az alábbiak: · A paksi blokkok teljesítménynövelésével összefüggő előkészítő munkák. · A paksi blokkok üzemidő-hosszabbításával összefüggő előkészítő tevékenységek. · A Paksi Atomerőmű Rt. az üzemzavart követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásait és az OAH NBI elvárásait figyelembe vevő akcióprogramja, az Átfogó Intézkedési Terv végrehajtásának ellenőrzése. · A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója újabb tárolóegységeire vonatkozó üzemeltetési engedély kiadása. · A Budapesti Kutatóreaktor időszakos biztonsági felülvizsgálatában meghatározott feladatok végrehajtásának értékelése. · A Nukleáris Biztonsági Szabályzat kötetei és az azokat tartalmazó kormányrendeletek felülvizsgálata. A 2003. áprilisi eseményt követően számos hazai és nemzetközi vizsgálat történt. E vizsgálatok tanulságainak és ajánlásainak hasznosítását megkezdtük. 4. 2004. első félévében új rendelet (33/2004. (VI. 28.) BM rendelet) jelent meg a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről. A rendelet legfontosabb célja a nyilvántartás szabályozásán keresztül a lakosság és a környezet fokozott védelmének elősegítése. Az OAH a korábbiaknál sokkal hatékonyabban és célirányosabban végezheti a helyszíni ellenőrzéseket, ezáltal tovább erősítve a sugárforrások hatósági felügyeletét és biztonságát. 5. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal (KNPA) rendelkező Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter jóváhagyta a KNPA-ból finanszírozandó tevékenységek negyedik közép- és hosszú távú tervét. A terv szerint folytatódik a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságának növelése, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, földalatti kutatások kezdődnek Bátaapáti (Üveghuta) területén a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló pontos helyének kijelölésére, és földtani kutatási terv készül a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének előkészítésére. Új rendelet (41/2004. (VII. 7.) BM rendelet) szabályozza a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működését és eljárásrendjét. 6. Magyarország tagja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzótanácsának, így közvetlen részese a legfontosabb döntések előkészítésének a nukleáris biztonság, az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris terrorizmus elleni harc területén. 7. A nukleáris biztonság műszaki –tudományos megalapozása érdekében az OAH koordinálja és részben finanszírozza a hazai kutatásokat, illetve szervezi az EU 6. Keretprogramjában történő magyar részvételt.Facebook megosztás