ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Közlemény a paksi atomerőmű 2. blokkjának újraindítási folyamatáról

2004.08.25


Mint arról már a honlapunkon is hírt adtunk és júliusi sajtótájékoztatónkon is beszámoltunk, az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága a Paksi Atomerőműnek a 2. reaktorblokk újraindítására vonatkozó kérelmét elbírálva meghatározott feltételek teljesülése után július 16-án engedélyezte az újraindítást. Az indítási engedélykérelem részletesen tartalmazta mindazoknak az előzetes feltételeknek a teljesítési módját, amelyeket a hatóság 2004. márciusában meghatározott. Ezen felül a kérelmező csatolta a magyar nukleáris szakma vezető intézményei, mint független szakértők véleményét, amelyek alátámasztották a benyújtott elemzéseket. A 2. blokk indítását a blokk mellett lévő 1. számú aknában található és a tavaly áprilisi üzemzavar során megsérült fűtőelemeket tartalmazó tartály jelenléte két okból akadályozta. Egyrészt lehetetlenné tette az elhasznált fűtőelemek ki- és a friss fűtőelemek beszállítását a reaktorba, másrészt – abban az időben, amikor az 1. számú akna és a 2. blokk víztere még közös volt – a 2. blokk elszennyeződött radioaktív anyagokkal. A nagyobb mennyiségű friss fűtőelemet nem igénylő induló-töltet tervezése, valamint a leválasztott 2. blokki víztér megtisztítása megszüntette ezeket az akadályozó tényezőket. Az indításra kiadott engedélyben támasztott legfontosabb feltételek az alábbiak: - · A szokásos személyzeti létszámon felül egy reaktoroperátor képzettségű személy feladata az 1. akna állapotának folyamatos ellenőrzése. - · Az üzemeltető személyzetnek képzést kell kapnia minden szóba jöhető zavaró körülményről. - · Az indítási folyamatot akkor lehet befejezni, ha az 1. számú akna önálló szabályozó, ellenőrző és beavatkozó szervei végig működőképesek és a 2. blokk primerkörét az előírt mértékben megtisztították. - · A lépcsőzetes teljesítménynövelés mérési eredményeit független szakértővel ellenőriztetni kell. - Az engedély alapfeltétele az is, hogy az 1. aknában lévő sérült fűtőelem eltávolítása idején a 2. blokk nem üzemelhet. - Az engedély értelmében az erőmű 2. blokkja egy kb. 130 napos üzemeltetésre indítható el. Mivel a blokk más engedélyei az év végén lejárnak, az üzemeltetés nem terjedhet túl 2004. december 31.-én. Az engedély alapján a paksi atomerőmű kettes blokkjának újraindítási programja megkezdődhetett. Az újraindítási folyamat konkrét lépései augusztus elején kezdődtek meg, amikor a már csaknem másfél esztendeje (a tavaly áprilisi üzemzavar miatt) álló reaktort újra nyomás alá helyezték. A hónap közepéig folyamatosan növelték a nyomást, majd megkezdődött az energiatermelés előkészítése. Augusztus 19-én a reaktort "alapjáratra" kapcsolták - ekkor nullaszázalékos teljesítménnyel üzemelt -, augusztus 21-én pedig 48 órás próbaüzem következett, ezúttal már ötszázalékos teljesítménnyel. Az újraindítási program, illetve a technológiai előírások szerint öt százalék feletti teljesítménynél már megkezdődhet az áramtermelés, és a reaktort akár a villamos hálózatra is rá lehet kapcsolni. A sikeres 5%-os próbaüzemet követően a mai naptól 30%-os teljesítmény szinten vizsgálják a rendszer működését. Az OAH az újraindítási lépéseket folyamatosan ellenőrzi egészen a száz százalékos teljesítmény eléréséig. Az ellenőrzés kiterjed az engedélyben foglalt feltételek betartására, a normál blokkindítási folyamat nukleáris biztonság szempontjából fontos sarokköveinek (pl.: biztonsági és védelmi rendszerek próbái, tömörségvizsgálatok, főbb lépések kezdési feltételeinek, stb.) ellenőrzésére. A hatóság tételesen ellenőrzi az elfogadott mérési program lépéseit és értékeli a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, valamint a kibocsátási adatokat. Az elfogadott program szerinti reaktorteljesítményeken (5, 30, 50, 70, 90 %-on és a névleges teljesítményen) független szakértők értékelik a folyamatokat, s ezt az értékelést a program folytatása előtt a hatóság szakértőinek jóvá kell hagynia. Az ismételt üzembe helyezési folyamat során a hatóság szakértői folyamatosan figyelemmel kísérik a kettes blokk állapotát, amely a hazai áramellátásban érdemben csak a névleges teljesítmény elérése után vesz majd részt. Budapest, 2004. augusztus 25.Facebook megosztás