ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Sajtóközlemény

2004.11.23


A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) az Európai Unió tagállamai közül elsõként Magyarországon alkalmazza - hivatalosan 2004. november 15-i hatállyal - új integrált biztosítéki ellenõrzési rendszerét. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerzõdés végrehajtásának biztosítékaként Magyarország is nemzetközi ellenõrzés alá helyezte nukleáris tevékenységét és errõl még 1972-ben biztosítéki egyezményt kötött a NAÜ-vel. A nemzetközi ellenõrzés elõl eltitkolt nukleáris programok felderítése szükségessé tette a biztosítéki ellenõrzési rendszer továbbfejlesztését és szigorítását. Ennek érdekében a biztosítéki egyezményhez kiegészítõ jegyzõkönyv készült, amelynek alapján a NAÜ tovább fejlesztette ellenõrzési rendszerét. Ez a rendszer egyrészt részletesebb adatszolgáltatást ír elõ és az adatszolgáltatást kiterjeszti a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggõ kutatási-fejlesztési munkákra is, másrészt elõírja, hogy a nemzetközi ellenõrök részére lehetõséget kell biztosítani környezeti mintavételen alapuló és más korszerû vizsgálatok (mûhold felvételek elemzése, környezeti minták nyomelem analízise) végzésére és a létesítmények szélesebb körébe való bejutásra. A kiegészítõ jegyzõkönyvben vállalt kötelezettségek további garanciát nyújtanak arra, hogy az aláíró országban nem folyik tiltott nukleáris tevékenység. A hagyományos és a kiegészített ellenõrzési rendszer együttes, integrált alkalmazásával a nukleáris anyagok helyszíni ellenõrzésének gyakorisága csökkenthetõ, s az ellenõrzés költségei mind nemzeti, mind nemzetközi szinten jelentõsen csökkenhetnek. Magyarország az elsõk között vállalta a kiegészítõ jegyzõkönyv szerinti ellenõrzéseket és adatszolgáltatásokat, és megerõsítette, hogy teljesíti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi kötelezettségeit, a nukleáris anyagokat eredeti rendeltetésüknek megfelelõen, kizárólag békés célokra használja. Ez alapozta meg a NAÜ-nek azt a döntését, hogy bevezeti Magyarországon az új, integrált rendszert, amely jelentõs terheket vesz le a magyar nukleáris létesítményekrõl, elsõsorban a paksi atomerõmûrõl. Az új rendszer bevezetése kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal és a NAÜ közös rendezésében hétfõtõl háromnapos mûhelyülést tartanak Budapesten, amelyen a NAÜ munkatársai az új biztosítéki ellenõrzési rendszer elemeit ismertetik az Európai Unió 12 tagországából érkezett résztvevõk számára. A NAÜ azért választotta a rendezvény helyszínéül Magyarországot, hogy az OAH munkatársai beszámolhassanak a bevezetéssel kapcsolatban szerzett tapasztalataikról, s az ülés résztvevõi mind a paksi atomerõmûben, mind a budapesti kutatóreaktorban megtekinthessék a rendszer mûködését. Budapest, 2004. november 23. Rónaky JózsefFacebook megosztás