ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Válogatás a NucNet híreiből - 2005. október

2005.11.09


június -október Japán Legfelsőbb Bírósága engedélyezte a Monju reaktor újraindítását A Monju gyors szaporító (prototípus) reaktort 1995-ben leállították a szekunder hűtőkörben észlelt folyékony-nátrium szivárgás miatt. A reaktor létesítése és üzembe helyezése ellen tiltakozó polgárjogi mozgalom elérte, hogy 2003-ban a Nagoja-i bíróság biztonsági hiányosságokra hivatkozva felfüggessze a reaktor üzemeltetési engedélyét. A japán Legfelsőbb Bíróság nem kellően megalapozottnak minősítette a korábbi tiltó határozatot és engedélyezte a Monju gyors szaporító reaktor újraindítását. Az igen jó hatásfokkal működő atomreaktor üzemszerű működésének megindulása 2008-évben várható. Atemerőművek az OECD-ben Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége (NEA) adatai szerint a 30 tagország közül 17-ben 352 atomerőművi reaktor blokk működik, ez héttel kevesebb, mint egy évvel korábban. A NEA atomenergiára vonatkozó adatait a „Barna Könyv” c. jelentés tartalmazza. Az OECD országok atomerőművi kapacitása 1 %-kal, a villamos energiatermelés 4 %-kal növekedett az erőművek termelési hatékonyságának növelése következtében. A jelentés szerint jelenleg nyolc blokk (6.600 MW teljesítménnyel) épül az OECD országokban. A következő öt évben összesen tizenegy reaktort (3.100 MW teljesítménnyel) várhatóan leállítanak, hatot az Egyesült Királyságban. Szivárgás a Rokkasho újrafeldolgozó üzemben A kiégett nukleáris fűtőelem tárolására szolgáló egyik vízaknából kobalt-60 és bór tartalmú folyadék szivárgását észlelték júniusban a japán Rokkasho kiégett fűtőelemeket újrafeldolgozó üzemében. A szivárgás során sugárzó anyag nem került a környezetbe. Rokkasho üzemszerű működését eredetileg 2006 júliusában akarták megkezdeni, de ezt már márciusban 2007-re halasztották. Törvényerőre emelkedett a francia energiatörvény A francia parlament jóváhagyta azt az energiatörvényt, amely szerint egy „jelenleg legkorszerűbb” demonstrációs atomerőművet kell létesíteni. A törvényben említett 1600 MW teljesítményű Európai Nyomottvizes Reaktor (EPR) a terv szerint az ország észak-nyugati területén, Flamanville-ben épül. Az új francia energiatörvény az energiaellátás biztonságát, az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentését és a megújuló energiaforrások növelését célozza. Támogatja szélerőművek építését is és a francia elektromos műveket, az Electricité de France vállalatot kötelezi a szélerőművek által termelt áram átvételére. Franciaországban valósul meg az ITER program A Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor (ITER) felépítésének helyszínére vonatkozólag a hat résztvevő – hosszas alkudozás után – a dél-franciaországi Cadarache-t jelölte meg. Az ITER felépítésében és programjában az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, az EU, Japán, Kína és Oroszország vesz részt. Az atommag fúzióval nyert energia jövőbeli felhasználásának technológiai kidolgozását célzó berendezés 10 éves építési költsége mintegy 4.7 milliárd-, további 20- éves üzemeltetése 5 milliárd €-t emészt majd fel. Az építési költségek felét az EU és Franciaország, míg a többit 10-10 %-ban a többi résztvevő viseli . Kisebb cézium szivárgás a Forsmark atomerőműben A Svédország közepén üzemelő Forsmark atomerőmű tároló tartályából radioaktív cézium szivárgott a Balti tengerbe. A tengervízben mért radioaktivitás jóval a megengedett szint alatt maradt, így a hatóságok az esetet „kis jelentőségű szivárgás”- nak minősítették. Atomhulladékok végleges elhelyezésére vonatkozó javaslat készült Franciaországban A francia Atomhulladék-kezelő Ügynökség (Andra) és a francia Atomenergia Bizottság (CEA) elkészítette az atomhulladékok végleges elhelyezésére vonatkozó javaslatait, amely az ország hosszú távú stratégiájának alapját képezi. Az 15-éves kutatás alapján készült előterjesztés az elválasztás/ transzmutáció (besugárzással rövidebb lebomlási idejű atomokra alakítás), a felületi- és a felszín alatti (geológiai) tárolás lehetőségeit részletezi. A végleges megoldásról előzetes független szakértői vélemények, valamint nyilvános vita alapján 2006-ban döntenek. Nem veszélyeztette a tájfun a taiwani atomerőművek biztonságos üzemelését Ez év júliusában tájfun söpört végig Taiwanon. A hat, összesen 4887 MW teljesítményű reaktor 20-30 %-os teljesítménnyel üzemelt, ahogyan ezt a biztonsági előírások 25 km/sec-nál nagyobb szélsebesség esetén előírják. Az utóbbi öt év legerősebb tájfunja során, kb. egymillió lakásban nem volt áram. Az USA és India együttműködése az atomenergetikai technológia területén Manmohan Singh indiai miniszterelnök Bush elnöknél tett látogatása során megegyeztek abban, hogy a két ország stratégiai együttműködést alakít ki az atomenergia békés alkalmazásában. Az e téren való együttműködés előzménye, hogy India 2005 áprilisában bejelentette a Nukleáris Biztonsági Egyezmény ratifikálását. Hazatérte után India miniszterelnöke nagy léptékű távlati fejlesztést jelentett be, melynek lényege, hogy – Franciaország példáját követve – az ország 20-30 éven belül jelentős (30-40.000 MW) áramtermelő atomerőművi kapacitást kíván létrehozni az évenkénti 6-7%-os gazdasági növekedés energia igényének biztosítása céljából. Új atomerőművek létesítésére vonatkozó törvény lépett életbe az USA-ban Bush elnök aláírta a Kongresszus által korábban elfogadott „Energiapolitikai Törvény”-t, amelynek célja a hazai energiaforrások felhasználásának növelése. Az elnök szerint az atomerőművek biztosítják az ország legnagyobb áramtermelő kapacitását anélkül, hogy légszennyező anyagokat és üvegház-hatású gázokat bocsátanának ki. Új atomerőművek építése az évtized végéig megkezdődik. Megújul a francia atomerőművi park Franciaország miniszterelnöke, Dominique de Villepin a jelenlegi olajválsággal kapcsolatos kormányzati stratégiai teendőkről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy az Európai Nyomottvizes Reaktor (EPR) megépítése szerve része az ország 58 kereskedelmi célú atomerőművi egysége megújításának.. A jelenlegi atomerőművek 2020-ig biztosítják az ország áramellátását, de már most esedékes az új-generációs atomreaktorok építésére való felkészülés. 2020-tól kezdődően – a tervek szerint – Franciaország évenként egy EPR-t fog megépíteni. Nem okozott kárt a Katrina hurrikán a louisianiai atomerőműben Az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai bejelentették, hogy a Katrina hurrikán Louisiana partjaihoz érkezése előtt 10 órával, biztonsági okból, leállították a New Orleanstól délre fekvő partvidéken működő Waterford-3 atomerőművet. Az 1091 MW teljesítményű nyomottvizes reaktort átvizsgálás után kapcsolják vissza a hálózatra. Alapkőletétel Finnországban Ez év szeptemberében helyezték el az Olkiluoto–3 alapkövét. Az 1600 MW teljesítményű Európai Nyomottvizes Reaktor lesz az ország ötödik atomerőművi blokkja. Élettartam-hosszabbítás az Egyesült Királyságban Tíz évvel hosszabbították meg a Dungeness B atomerőmű két blokkjának élettartamát. Az 555 MW teljesítményű Korszerűsített Gázhűtésű Reaktorok (AGR) 2018-ig üzemelhetnek.Facebook megosztás