ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2006.09.07

Az OAH engedélyt adott a sérült fűtőelemek eltávolítására Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) a mai napon engedélyt adott a paksi atomerőmű 2. blokkjának épületében 2003. áprilisában megsérült üzemanyag eltávolítási munkáira. Az engedély jóváhagyja a tervezett tevékenység legfontosabb lépéseit, módszereit, feltételeit és lehetővé teszi az eltávolítási munkák megkezdését. Az engedély közel harminc pontban sorolja fel a nukleáris biztonsági hatóság, valamint a környezetvédelmi és a sugárvédelmi szakhatóságok feltételeit, amelyeket a fűtőelemek eltávolítása során teljesíteni kell. E feltételek egy része az eltávolítás megkezdése előtt még elvégzendő teendőket írja elő, más része azon dokumentumok felsorolása, amelyeket – ha szükségessé válnak – csak további hatósági engedélyek birtokában szabad módosítani. Egy harmadik részük az eltávolítás befejezését követő tevékenységekre vonatkozik. A határozat rögzíti azokat a lépéseket is, amelyeket az OAH NBI helyszíni ellenőrzéssel kíván nyomon követni. Az engedély kiadásával az OAH NBI megállapítja, hogy a megszabott feltételek teljesülése mellett, a megalapozó dokumentáció szerint elvégzett tevékenység a nukleáris biztonság szempontjából megfelel az atomenergia alkalmazását szabályozó jogszabályoknak és követelményeknek.


Az OAH NBI közvetlenül az eltávolítási feladatokra vonatkozó, a Paksi Atomerőmű Rt. és az orosz TVEL konzorcium közötti szerződés megkötését követően önálló munkacsoportot hozott létre az eltávolítással összefüggő hatósági feladatok elvégzésére. A munkacsoport (amely magába foglalja az OAH NBI műszaki szakember állományának közel 40%-át) meghatározta azokat a követelményeket, amelyeket a különféle engedélykérelmeknek teljesíteniük kell, valamint kidolgozta az engedélykérelmek elbírálásának metodikáját. Folyamatosan figyelemmel kísérte a paksi atomerőmű vizsgálatait és előkészületeit, részt vett az orosz gyártó helyszíni ellenőrzésében, valamint az eltávolítási munkákra vonatkozó képzésen, elbírálta az eltávolítással összefüggő engedélykérelmeket és megfogalmazta az engedélyek feltételeit. Az OAH NBI továbbra is kiemelt figyelmet fordít az eltávolítási tevékenységekre és fokozott helyszíni hatósági ellenőrzésekkel biztosítja a sérült fűtőelemek eltávolításának felügyeletét.Facebook megosztás