ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

CNRA ülés

2007.12.12

Az OECD országok vezető nukleáris hatósági szakembereit tömörítő hatósági állandó bizottság (CNRA) 2007. december 3-4. között tartott ülésén a Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) főigazgatója beszámolt az Irányító Testület ülésén elhangzottakról. Kiemelten foglalkozott a NEA tagsági körének szélesítésével, s hogy mely országokkal vették fel a kapcsolatot. Több ország képviselői megfigyelőként vehetnek majd részt a NEA tevékenységében (ezek között Oroszország és Kína a legnagyobbak).


Beszámolt arról, hogy az Irányító Testület felhívta a kormányok figyelmét a nukleáris terület emberi erőforrás szükségletének biztosítására. A CNRA tagok beszámolót hallgattak meg a Nukleáris Létesítmények Állandó Bizottsága (CSNI) tevékenységéről. Figyelemre méltó, hogy a 2000 óta lezárt öt projekt közül háromnak magyar vezetője volt. A magyar hatóság számára is érdekes fejlemény, hogy a CSNI egyik munkacsoportja a szervezeti megfelelőség igazolásának módszereivel foglalkozó új témát indított. Az ülésen beszámoltak a Nyugat-európai hatóságok szervezete (WENRA) tevékenységéről is, hiszen nem minden CNRA ország tagja a WENRA-nak is. A CNRA állandó munkacsoportjainak vezetői összefoglalták az elmúlt időszakban elért eredményeket. Kiemelendő, hogy az üzemeltetési tapasztalatok nemzetközi felhasználásának gyakorlatáról elkészült egy összefoglaló riport. Új munkacsoport alakul, amely az új reaktorok hatósági engedélyezésével és felügyeletével foglalkozik. A svájci hatóság vezetője ismertette, majd a szerkesztők bemutatták a „Nukleáris biztonság szavatolása” címmel készült Zöld Könyvet. Az atomerőművek teljesítmény-növelésével kapcsolatos gyakorlatot ismertette az amerikai nukleáris biztonsági hatóság képviselője. A bizottság magyar tagja, dr. Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese a paksi atomerőmű teljesítmény-növeléséről tartott előadást. A CNRA tagjai beszámoltak a hatóságukat érintő legfontosabb eseményekről. A nemzeti beszámolók az elmúlt időszak érdekesebb erőművi eseményeit és azok hatósági kivizsgálását mutatták be. Az ülést követően a NEA fórumot szervezett a kutatás szerepéről a hatósági munkában. Az új atomerőművek építése, a globalizáció és a technológiai fejlődés komoly kihívást jelent a nukleáris biztonsági hatóságok számára. Az új erőművek növekvő száma kapcsán felvetődött, félő, hogy a hatóságoknak nem lesznek eszközei és elegendő ideje a beadványok tartalmi ellenőrzésére. Ez is alátámasztja a nemzetközi tapasztalatok megosztásának, s felhasználásának fontosságát a hatósági tevékenységben. Regulatory Challanges Related to Power Uprate - Hungarian Experience
Iván Lux and Jenő Zsoldos
Hungarian Atomic Energy AuthorityFacebook megosztás