ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

TSO szeminárium

2008.04.28

Az OAH Műszaki Főosztálya 2008. április 23-24-én tájékoztató szemináriumot szervezett a 2007. évi „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” keretében elvégzett legfontosabb kutatások eredmények ismertetésére. A rendezvényen a partner intézmények (TSO-k) munkatársai közül is sokan részt vettek. Az eredmények megismerése és az előadásokat követő eszmecsere segíti azt, hogy a műszaki megalapozó tevékenység eredményei jobban hasznosuljanak az OAH hatósági munkájában. Az összesen 12 előadásban az előadók elméleti és kísérleti kutatások eredményeit ismertették. A szeminárium előadói a BME Nukleáris Technikai Intézettől (NTI), a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől (AEKI), a Villamosenergia Kutató Intézet Zrt.-től (VEIKI), a Pannon Egyetemről, a SOM Systemtől és az Országos Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ) érkeztek. A partnerintézmények beszámoltak az OAH részére végzett műszaki megalapozó tevékenység (MMT) eredményeiről, illetve a náluk zajló kutatások fő irányairól és jövőbeli terveikről. A tizenkét kiválasztott téma ízelítőt nyújtott az ABA MMT 2007. évi „terméséből”, hiszen 2007-ben a program keretében 56 témakörben folyt munka az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága megbízásából.


Szatmáry Zoltán (NTI): Gamma és neutronsugárzás árnyékolásának számítására szolgáló eljárás kidolgozása Bareith Attila (VEIKI): PSA tevékenységek összefoglaló értékelése Ördögh Miklós (SOM System): Nukleáris biztonsági követelmények meghatározása a nukleáris létesítmények leszereléséhez Hózer Zoltán (AEKI): Fűtőelemek kopásos sérülése normál üzemeltetés során Hózer Zoltán (AEKI): A rugó szerepe a fűtőelemek sérülésében Keresztúri András (AEKI): A KARATE-440 programrendszer kiégési moduljának tesztelése erőművi fűtőelemeken végzett mérések felhasználásával Hózer Zoltán (AEKI): Fűtőelemekkkel kapcsolatos kutatások a KFKI AEKI-ben Dallos András (Pannon Egyetem): Vegyészeti távellenőrzésre vonatkozó ajánlások Takács Antal (AEKI), Fejérdy Győző (NTI), Paitz Gábor (NTI), Tormási Attila (NTI): Lehűtés során bekövetkező 200%-os hidegági törés APROS- és CATHARE-kóddal végzett számításainak összehasonlítása Kiss Béla (NTI), Boros Ildikó (NTI), Aszódi Attila (NTI): A VVER 440/213 reaktortartály részletes CFD modellje, a stacionárius számítások eredményei Steib Roland (OMSZ): Módszer kidolgozása Magyarországon kívüli pontból induló trajektória mentén a meteorológiai adatok meghatározására Dr. Aszódi Attila (BME NTI): A BME NTI fontosabb kutatásai, jövőbeli elképzelései Téchy Zsolt, Kostka Pál, Lajtha Gábor (VEIKI): Súlyos balesetekkel kapcsolatos kutatások a VEIKI-benFacebook megosztás