ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

10 éves a KNPA és az RHK Kft.

2008.07.11

2008. július 1-jén ünnepelte tizedik születésnapját a Központi Nukleáris Pénzügy Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Az ünnepségre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében került sor. Az ünnepi köszöntőket dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Rónaky József, az Országos Atomenrgia Hivatal főigazgatója, majd dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter tartotta.


A radioaktív hulladékok végleges elhelyezése és a kiégett fűtőelemek átmeneti és végleges elhelyezése érdekében az elmúlt 10 évben folytatott tevékenységet rövid film mutatta be. Ehhez kapcsolódott dr. Hegyháti József köszöntője, bemutatva az RHK Kft. előtt álló feladatokat: — a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelő programját, — a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának folyamatos bővítését, — a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni létesítményeinek küszöbön álló üzembe helyezését és a felszín alatti tárolók első kamráinak kialakítását 2009-2010-ben, — a kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének előkészítését szolgáló felszín alatti kutató laboratórium helyének kijelölését a Nyugat-Mecsekben, és — a Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítését. Hangsúlyozta, hogy az eredményeket a szakmai szervezetek, szakértő és felügyelő bizottságok, valamint a hatóságok szoros együttműködésével érték el, de nem lehettek volna sikeresek az önkormányzati társulások, a lakosság támogatása nélkül. Dr. Rónaky József köszöntőjében visszapillantott a 90-es évek második felére, amikor a hazánkban végbement társadalmi-gazdasági átalakulás, a nemzetközi kötelezettségeink bővülése, és nem utolsó sorban a hatóságok szigorodó követelményei szükségessé tették az atomenergiával kapcsolatos jogszabályok korszerűsítését. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény olyan fontos alapelveket rögzít, mint a biztonsági követelmények elsődlegessége, az egyének, a társadalom és a környezet hatásos védelmének kötelezettsége. A radioaktív hulladékokkal külön fejezetben foglalkozik a törvény, előírva, hogy a radioaktív hulladékok kezelését és elhelyezését annak a generációnak kell megoldania, amelynek haszna volt a hulladékok keletkezését előidéző technológiák alkalmazásából. Ennek a követelménynek a teljesítésére jött létre 1998. januán 1-jével a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, amelynek pénzügyi fedezetét az atomenergia összes hazai alkalmazójának, elsősorban a Paksi Atomerőmű rendszeres befizetéseinek kell biztosítani. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, jelenleg a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter rendelkezik, az Alap kezelője az Országos Atomenergia Hivatal. A feladatok végrehajtására az OAH a Kormány felhatalmazásával alapította 1998. június 2-án a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot, amely 2008. januárjában Radioaktív Hullakéokat Kezelő Kft.-vé alakult. A KNPA elkülönített állami pénzalap, más célra nem használható fel, pénzeszközeit a kincstári egységes számlán elkülönítetten kell nyilvántartani. Az Alappal rendelkező miniszter által jóváhagyott közép- és hosszú távú terveknek és éves munkaprogramoknak megfelelően valósulnak meg a radioaktív hulladékok elhelyezését, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását és az atomerőmű leszerelését előkészítő programok, és képződik a pénzügyi fedezet a jövőben jelentkező feladatokra, köztük a Paksi Atomerőmű leszerelésére. 2007. december 31-én az Alap elszámolási számlájának egyenlege 114,5 Mrd Ft volt. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működésének szabályai kielégítik a nemzetközi elvárásokat, az Európai Bizottság húsz pontban megfogalmazott követelményrendszerét, és biztosítják, hogy az Alap felhasználása célszerűen, szakszerűen, átláthatóan történjék. Ez a záloga annak, hogy a társadalom támogassa ezt a tevékenységet. Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter is hangsúlyozta, hogy a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag kezelésének a megoldása szükséges előfeltétel az atomenergia alkalmazásának bővítéséhez, a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításához és új atomerőművi kapacitások teremtéséhez. Az Országgyűlés által elfogadott, 2007-2020. közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepció a Kormány feladatává teszi, hogy megkezdje az esetlegesen szükségessé váló, a jelenlegieket kiváltó új atomerőművi kapacitások döntés-előkészítő munkáit. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez fejleszteni kell a nukleáris ipart, a szakemberképzést és folytatni kell a radioatív hulladékok és a kiégett üzemanyag kezelésében eddig folytatott sikeres tevékenységet. Az ünnepség végén Média Díjat vehettek át azok az ujságírók és szerkesztőségek, akik az elmúlt tíz évben tényszerű híradással segítették elő a lakosság tájékoztatását a KNPA és az RHK Kft. tevékenységéről. Dr. Hegyháti József köszöntője Dr. Rónaky József köszöntője Dr. Szabó Pál miniszter előadása Interjú Dr.Hegyháti Józseffel Tízéves a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.Facebook megosztás