ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

CTBTO együttműködési megállapodás

2009.03.10

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Dr. Rónaky József és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója, Dr. Fancsik Tamás 2009. február 24-én együttműködési megállapodást írt alá az Átfogó Atomcsend Szerződés globális ellenőrzési rendszerével kapcsolatos hazai hatósági munkát támogató tudományos-műszaki háttértevékenység tárgyában. A jelenleg még nem hatályos Átfogó Atomcsend Szerződés, melynek Magyarország is részes állama (kihirdette az 1999. évi L. törvény), megtilt minden nukleáris robbantást a környezetben. A Szerződés az Előkészítő Bizottság irányításával egy globális ellenőrzési rendszert tart fenn, amely a Nemzetközi Megfigyelő Rendszerből (International Monitoring System, IMS), Nemzetközi Adatközpontból (International Data Center, IDC), Globális Kommunikációs Rendszerből (Global Communication Infrastructure, GCI), konzultációs eljárásokból, helyszíni ellenőrzés (On-site Inspection, OSI) kezdeményezésének lehetőségéből majd végrehajtásából és bizalomépítő intézkedésekből tevődik össze. A jelenleg már kiépített és működő ellenőrzési rendszer célja annak elősegítése, hogy a Szerződés rendelkezéseinek megsértését a lehető legkorábban fel lehessen ismerni.


Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya (NURAF) az Előkészítő Bizottság magyarországi Nemzeti Kapcsolattartási Pontja, amely szervezi és koordinálja a magyarországi intézmények részvételét a különböző programokban, gyakorlatokban. Az OAH NURAF kezdeményezésére magyar intézmények – köztük a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) – is csatlakoztak az ellenőrzési rendszer keretein belül működő helyszíni ellenőrzési rendszer kiépítéséhez és az Előkészítő Bizottság munkájának támogatásához. A rendszer által regisztrált események értékeléséért és kommunikálásért nemzeti szinten az OAH felelős és emellett szervező tevékenységet folytat, hogy a rendszer adatait számos más polgári területen is használhassák, például a tudományos kutatásban, a katasztrófa-elhárításban, meteorológiai és klíma-előrejelzésekben. A rendszer által regisztrált adatok helyes kiértékelése komplex megközelítést igényel, amelyhez az OAH NURAF technikai személyzete nem rendelkezik minden területre kiterjedő kellő mélységű ismerettel, ezért szükség van speciális szaktudással rendelkező szakemberek bevonására. Az ELGI már évek óta eredményesen vesz részt a megfigyelő rendszer működtetésében és fejlesztésében, valamint a helyszíni ellenőrzések támogatásában, így a szeizmikus adatok helyes értelmezésében is. Az OAH NURAF az ez irányú tevékenységek szakmai színvonalának biztosítására hosszútávon kíván támaszkodni az ELGI segítségére.Facebook megosztás