ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Nukleáris veszélyhelyzeti illetékes hatóságok találkozója

2009.03.27

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát („Competent Authority”). Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságokra komoly felelősség hárul. A tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről az illetékes hatóság riasztja a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást ad a veszélyhelyzet alakulásáról és a szükséges óvintézkedések végrehajtásáról. A tagállamok illetékes hatósága fogadja a NAÜ-n keresztül vagy a veszélyeztetett állam által közvetlenül nyújtott tájékoztatást, valamint az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérik. Magyarországon az OAH látja el az illetékes hatóság szerepét.


Az említett két nemzetközi egyezményhez csatlakozott NAÜ tagállamok illetékes hatóságainak találkozóját kétévente a NAÜ szervezi meg. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. (A fejlesztés és harmonizáció érdekében a NAÜ 2004-ben Nemzetközi Akciótervet indított.) Az üléseken elhatározott feladatok végrehajtásának koordinációjára és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítására az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (National Competent Authorities Co-ordination Group – NCACG), amely ez irányú feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A fenti egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be, és egy-egy régió illetékes hatóságai maguk közül választanak egy képviselőt az NCACG-be. A régióképviselőkön kívül valamennyi tagállam együttes szavazata alapján megválasztják a Csoport elnökét. Az így megválasztott koordinációs csoport két évre, az illetékes hatóságok soron következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére. Az illetékes hatóságok 2007. júliusi találkozóján megválasztott NCACG tagok a következők: Elnök - Norvégia-Finn Ugletveit Regió 1: Észak-Amerika- Mexikó- Jose Luis Delgado Guardado Regió 2: Latin-Amerika - Kuba - Pablo Jerez Vegueria Regió 3: Afrika- Kenya- Sidika Jeska Wambani Regió 4: Kelet-Európa- Magyarország- Macsuga Géza Regió 5: Nyugat-Európa- Franciaország - Delphine Xicluna Regió 6: Ázsia és Ausztrálázsia- Ausztrália- Stephen Solomon Az Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportjának (NCACG) találkozójára 2009. március 17-18.-án Magyarországon került sor. A találkozó legfontosabb célkitűzése a régiókban zajló tevékenységek áttekintése, valamint a 2009 júliusában esedékes bécsi találkozó előkészítése volt. A NAÜ képviselőjével kiegészülve az NCACG részletes áttekintette a júliusi találkozó tervezett programját és a legutóbbi plenáris ülés óta elért eredményeket. Az NCACG megvizsgálta a világ eltérő fejlettségi szintű régióiban a lehetséges együttműködés területeit és a fejlesztések irányait. Újdonságként kezdeményezte a múlt sugaras baleseteinek feldolgozását és ennek megvitatását a plenáris ülésen.

A Kelet-Európai Régió illetékes hatóságainak találkozójára 2009. március 19-20.-án került sor. Hasonló találkozó legutóbb 2007-ben volt. A mostani találkozó a régió országai közötti együttműködés további javítását szolgálta. A célok között szerepelt a közös felkészülés és az érdekek egyeztetése a 2009 júliusában esedékes bécsi találkozóra, valamint a regionális együttműködés és segítségnyújtás lehetséges területeinek áttekintése. A találkozóra a Kelet-Európai Régió illetékes hatóságainak képviselőin túl meghívást kapott a szomszédos Nyugat-Európai Régió képviselője, az NCACG elnöke és a Nemzetközi Akciótervben elhatározott feladatokat végrehajtó munkabizottságok vezetői. A gazdasági helyzetre hivatkozva a Kelet-Európai Régió 30 tagállamából végül is csak öt tagállam küldött képviselőket, de eljött az NCACG elnöke, a Nyugat-Európai, az Afrikai és az Ázsia régiók képviselői, valamint a NAÜ szakembere. A két napos jó hangulatú és eredményes találkozó valamennyi célját elérte. A résztvevők megállapították, hogy a munkatalálkozókat érdemes a bécsi találkozókhoz igazítva rendszeressé tenni és szorgalmazni kell a régió többi tagállamának részvételét.Facebook megosztás