ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

TSO SZEMINÁRIUM

2009.06.02

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2009 tavaszán negyedik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát.


A 2009. május 6-7-én megtartott előadássorozat keretében az OAH műszaki háttér intézményeinek képviselői beszámoltak az elmúlt évben végzett tevékenységükről, illetve többéves projektek esetén a 2005-2008 közötti időszakban végzett feladatok eredményeiről. Az előadók a BME Nukleáris Technikai Intézettől, a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől, az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézettől, a SOM System Kft.-től illetve a Villamosenergiaipari Kutató Intézet Atomerőművi Divíziójától érkeztek. Az érdeklődők között az OAH és partner intézményeinek munkatársai mellett örvendetesen nagy számban képviseltették magukat a Paksi Atomerőmű Rt. szakemberei, valamint eljöttek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai is. Idén első alkalommal video-konferencia keretében az OAH paksi kirendeltsége közvetlen részese lehetett az előadásoknak. Az 2008. évi ABA MMT feladatokat jól reprezentáló 14 témában 16 előadás hangzott el, az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére, a hallottak hatékonyabb elsajátítására és a továbblépési lehetőségek megismerésére. Az előadások az elhangzás sorrendjében: Juhász László (OSSKI): Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező radioaktív hulladékok kezeléséhez és biztonságos elhelyezéséhez szükséges jogi háttér műszaki megalapozása, különös tekintettel a felszabadítási szintek meghatározására Pázmándi Tamás (AEKI): Nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező hulladékok felszabadítása, Műszaki megalapozás Zagyvai Péter , Osváth Szabolcs (NTI): Felszabadítási szintek meghatározása nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban Czifrus Szabolcs, Fehér Sándor (NTI): Reaktortartály-dozimetriai számítási rendszer kialakítása Fehér Sándor , Czifrus Szabolcs (NTI): Reaktorok körüli szerkezeti anyagok felaktiválódásának meghatározására alkalmas számítási módszer fejlesztése és validálása Kiss Béla , Boros Ildikó, Aszódi Attila (NTI): VVER-440/213 Reaktortartály részletes CFD elemzése Horváth L. Gábor (VEIKI), Csige András (NTI): Összehasonlító súlyos baleseti számítások a MELCOR 1.8.6 és APROS kód felhasználásával Szatmáry Zoltán (NTI): A technológiai bizonytalanságok hatása a reaktor jellemzőire Lajtha Gábor (VEIKI): Súlyos baleseti folyamatok tárgyalása és következményeinek Kerner Zsolt, Sziklainé László Ibolya, Répánszki Réka (AEKI) : Adszorpció primerköri szerkezeti anyagokon Hózer Zoltán, Slonszki Emese, Perezné Feró Erzsébet, Vimi András, Nagy Imre (AEKI):A paksi üzemzavarhoz kapcsolódó kutatások összefoglalása Keresztúri András, Hegyi György, Hordósy Gábor, Maráczy Csaba, Temesvári Emese (AEKI): A VVER-440 reaktorok abszorbens összekötő szakaszának közelében kialakuló teljesítmény eloszlások számítási pontosságának vizsgálata Kerekes Andor : Az OBEIT 3.1. táblázatában foglalt kritikus feladatok részletes leírása és értékelése Kulacsy Katalin, Somfai Barbara, Slonszki Emese, Hózer Zoltán (AEKI): Átrendeződéses LOCA folyamatok vizsgálata Kósa Péter, Kostka Pál, Téchy Zsolt (VEIKI): Hidrogén eloszlás és keveredés vizsgálata a GASFLOW 3D kóddal súyos baleset esetén Karsa Zoltán (VEIKI): Elemzések az előhírnök elemző és kockázat felügyelő eszközök alkalmazásával és a PSA alkalmazások fejlesztésének programjaFacebook megosztás