ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A nukleáris fenyegetettség csökkentése

2009.09.15

A Budapest Kutató Reaktor a jövőben fokozatosan áttér a nukleáris fegyverek előállításának szempontjából kisebb kockázattal járó kisdúsítású uránt tartalmazó fűtőelemek használatára. Szeptember elején be is érkezett az első ilyen típusú üzemanyag szállítmány Magyarországra. A kutatóreaktorokat világszerte sokféle célra használják, így pl. orvosi és ipari izotópgyártáshoz szükséges neutron fluxus forrásaként vagy fizikai alapkutatásokhoz neutron forrásként. Az 50-es és 60-as években számos olyan reaktor épült, amely nagydúsítású üzemanyaggal működött. Jelenleg 56 országban 280 kutatóreaktor működik, amelyből 115 még mindig nagydúsítású uránt tartalmazó fűtőelemet használ. A nagydúsítású urán azonban alkalmas lehet nukleáris fegyverek előállítására is.


Az USA Energiaügyi Minisztériuma indította el a Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezést (Global Threat Reduction Initiative - GTRI), amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és más országok is támogatnak. A kezdeményezés több programot takar. Az egyik program célja , hogy a nagydúsítású uránnal üzemelő kutató reaktorok és teszt reaktorok üzemanyagát kisdúsítású üzemanyaggal váltsák fel (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors (RERTR). A GTRI kezdeményezés része az a program is, amelynek keretében az orosz gyártmányú fűtőelemekkel működő kutató reaktorok nagydúsítású uránt tartalmazó friss és kiégett üzemanyagát visszaszállítják Oroszországba (Russian Research Reactor Fuel Return - RRRFR ) és kisdúsítású friss üzemanyagot szállítanak helyette. A RRRFR program 17 európai, ázsiai és afrikai ország nukleáris kutató létesítményeit célozza meg. Közülük számos országból már megtörtént a friss és kiégett fűtőelemek elszállítása. A Budapest Kutató Reaktor vállalta, hogy részt vesz a fenti programban, melynek eredményeként nagydúsítású uránt tartalmazó kiégett fűtőelemeit az elmúlt évben, a felhasználásra nem került nagydúsítású uránt tartalmazó friss üzemanyagot pedig ebben az évben szállították vissza Oroszországba. A Budapest Kutató Reaktorba érkezett kisdúsítású uránt tartalmazó friss üzemanyag felhasználásával a reaktor zónáját fokozatosan alakítják át és a tervek szerint 2013-ra a reaktor már csak kisdúsítású üzemanyaggal üzemel. A program hazai végrehajtásában az Atomenergia Kutató Intézet munkatársai mellett jelentős szerepe volt az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és más hazai hatóságok szakértőinek. Hazánk 1972-ben írta alá az Atomsorompó Szerződés végrehajtását szolgáló kétoldalú un. biztosítéki egyezményt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, amelyet az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően felváltott a NAÜ-Euratom-Magyarország közötti háromoldalú biztosítéki egyezmény. Az egyezmény végrehajtására az Országos Atomenergia Hivatal nemzeti hatósági nyilvántartási és ellenőrzési rendszert működtet a magyarországi nukleáris anyagok és létesítmények kizárólag békés célú alkalmazása érdekében. A Budapest Kutatóreaktort évente rendszeresen ellenőrzi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az EU és az OAH. Az ellenőrzések célja a nukleáris fegyverek előállítása szempontjából potenciális veszélyt jelentő nagydúsítású uránt tartalmazó üzemanyag felhasználásnak szigorú verifikálása. A jövőben várható, hogy a non-proliferációs veszély csökkenése miatt a nemzetközi ellenőrzések száma csökkenni fog. A programban való aktív részvétellel Magyarország támogatta a nukleáris fegyverek előállítása kockázatának csökkentését és hozzájárult a nemzetközi non-proliferációs rendszer megerősítéséhez.Facebook megosztás