ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Az Európai Bizottság irányelv javaslata a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezeléséről

2010.11.10

Az Európai Bizottság 2010. november 3-án terjesztette be „A Tanács irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről” című javaslatát az Európai Tanácsnak és Európai Parlamentnek. Tovább


Radioaktív hulladék minden tagállamban van. Különféle hasznos tevékenységek során keletkezhet, ilyen például az atomerőművekben történő villamosenergia-termelés, illetve a radioizotópok különböző gyógyászati, ipari, mezőgazdasági, kutatási és oktatási célokra történő alkalmazása. Az atomreaktorok működése során kiégett fűtőelemek is keletkeznek. A lakosság és a környezet ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelme érdekében a hulladék jellegétől (azaz radionuklid-tartalmától) függően különböző módon gondoskodni kell a meglévő és a jövőben keletkező kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről és végleges elhelyezéséről. A Bizottság már 2003-ban benyújtott két irányelv javaslatot (ún. „nukleáris csomag”-ot) a Tanácsnak a nukleáris létesítmények biztonságáról, illetve a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezeléséről. Akkor ezeket a Tanács nem fogadta el, hanem széleskörű konzultációt javasolt a Bizottságnak. A Bizottság a felülvizsgált javaslatok előkészítésekor számos egyeztetést folytatott az érdekeltekkel, ennek eredményeként először a nukleáris biztonságról szóló irányelvtervezetet nyújtotta be a Tanácsnak, amellyel egyetértett a Tanács nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja („Working Party on Atomic Questions”, WPAQ). A tervezetet a Miniszterek Tanácsa is elfogadta és így jött létre a "Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról. A Bizottság – második lépésként – 2010. novemberében nyújtotta be a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló, felülvizsgált irányelv-tervezetet. A WPAQ – a belga elnökség alatt – november 10-től kezdi meg a tervezet általános vitáját. A tanácsi munkacsoportban folyó tárgyalások során az eredeti javaslat szövege jelentősen módosulhat. A 2011 első félévi magyar elnökség célja az irányelv elfogadása. A Tanács irányelv javaslata a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésérőlFacebook megosztás