ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Nemzetközi biztosítéki szimpózium

2010.12.06

A tizenegyedik Nemzetközi Safeguards Szimpóziumot „Symposium on International Safeguards – Preparing for Future Verification Challenges” címmel 2010. november 1-5. között Bécsben rendezték. A szimpóziumnak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adott helyet; a szervezésben közreműködött az INMM (Institute of Nuclear Materials Management) és az ESARDA (European Safeguards Research and Development Association) is. A résztvevők száma meghaladta a 700 főt, akik közel 70 NAÜ tagállamból érkeztek. 73 szóbeli előadás hangzott el és 188 posztert mutattak be a négy párhuzamos szekcióban. Ezek mellett fórum- és panelbeszélgetéseket is tartottak, melyek során a meghívott országok képviselői egy-egy adott témakörről eszmecserét kezdeményeztek, amelyhez a hallgatóság szabadon hozzászólhatott. tovább


A szimpózium fő célkitűzése – ahogy a címében is szerepelt – a jövőbeli igazolási (verifikációs) kihívásokra való felkészülés volt. A 37 szekció főbb témakörei a következők voltak: stratégiai biztosítéki prioritások és tevékenységek, a nukleáris anyagok és környezeti minták analízise; a biztosítéki felügyelők feladatai, a biztosítéki és integrált biztosítéki rendszer bevezetésének országos szintű tapasztalatai, a biztosítéki kapacitások fejlesztése, biztosítéki kihívások egy változó nemzetközi világban, új technológiák a nem deklarált tevékenységek és anyagok detektálására, a biztosítéki méréseket végző analitikai laborhálózat bővítése és megújítása, a nem deklarált tevékenységek és anyagok detektálására alkalmazott technológiák bevezetésével járó kihívások, a biztosítéki missziók támogatásának kiépítése, a tervezéssel segített biztosítéki ellenőrzés, biztosítéki elképzelések és megközelítések, a nukleáris üzemanyagciklushoz kapcsolódó létesítmények legújabb biztosítéki megközelítése, a nukleáris anyag ellenőrzése országos rendszerének (SSAC) létrehozását, fenntartását és fejlesztését szolgáló legjobb gyakorlatok, törvényszéki technikák alkalmazása biztosítéki célokra, hatékonyság és hatásosság növelés a NAÜ tagországok közötti együttműködés erősítésével, távellenőrzési biztosítéki vizsgálatok, biztosítéki monitoring technikák. A szimpóziumon az Országos Atomenergia Hivatalt Vincze Árpád főosztályvezető-helyettes és Vajda-Katona Tünde felügyelő képviselték, akik a témához kapcsolódó két posztert is bemutattak (Zs. Stefánka, E. Szöllösi, Á. Vincze, K. Horváth: Summary of the results of Hungarian safeguards support programme to the IAEA; Á. Vincze, E. Szöllősi, M. Beier, Cs. Pásztor: Challenging road from comprehensive to integrated safeguard – The Hungarian SSAC’s experience and future role). Vincze Árpádot felkérték a nukleáris anyag ellenőrzése országos rendszerének (SSAC) létrehozását, fenntartását és fejlesztését szolgáló legjobb gyakorlatok (Best practices for establishing, maintaining and improving the effectiveness of an SSAC) témájú fórumbeszélgetés moderátorának. A szimpózium keretében kiállítást is szerveztek, amelyen a NAÜ felkérésére számos kutatóhely és több neves ipari cég is bemutathatta a témához kapcsolódó kutatásait és fejlesztéseit. Az MTA Izotópkutató Intézet (IKI) safeguards területen folytatott tevékenységét bemutató poszterekkel, valamint a neutron koincidenciás mérésekhez kifejlesztett sokcsatornás adatgyűjtő készülékkel és az oktatási célú ún. virtuális sugárforrással képviseltette magát. A poszterek a gamma spektrometria és tömegspektrometria terén fejlesztett új mérési módszereket, valamint eszközöket mutatták be. A kiállítás sokan megnézték, a kiállított műszerek iránt intenzív érdeklődés mutatkozott. Az IKI-nek sikerült kapcsolatot teremtenie több nemzetközi kutatóhely és kereskedelmi cég képviselőjével is. A neutron koincidenciás mérésekhez fejlesztett adatgyűjtő készüléket az Intézet felkérésére a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumban (LANL) tesztelték. Az eredményekről a Laboratórium munkatársai a szimpózium poszter szekciójában számoltak be és megelégedéssel nyilatkoztak mind a készülék kiviteléről, mind pedig a műszaki paramétereiről. A szimpóziummal párhuzamosan a következő ülésekre került sor: A NAÜ támogató program keretében új feladat elvégzéséhez kérték néhány tagország segítségét. Hazánk is meghívást kapott az „Acquisition Path Analysis Methodology and Software Package” feladat kidolgozásához. A NAÜ kick-off ülést hívott össze a feladat ismertetésére, amelyen Vincze Árpád, az OAH főosztályvezető-helyettese is részt vett. Az október 19-29. között Magyarországon megrendezett NAÜ tanfolyam résztvevői november 4-én a NAÜ-ben tematikus előadások formájában mutatták be tapasztalataikat a magyar non-proliferációs hatósági és létesítményi tevékenységekről. Az előadásokra meghívták a tanfolyam szervezésébe bevont magyar szakértőket is. Az előadások magas színvonala pozitív visszacsatolást adott a hazai képzés hatékonyságáról.Facebook megosztás