ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Kutatás-fejlesztési szeminárium az OAH-ban

2011.04.15

2011. április 12-én tartott szemináriumon került sor az Országos Atomenergia Hivatal Általános Nukleáris Igazgatósága által támogatott Műszaki Megalapozó Tevékenység keretében 2010 során elvégzett kutatás-fejlesztési tevékenység bemutatására. A rendezvényen a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem és az MTA Izotópkutató Intézet munkatársai számoltak be az OAH-val kötött kutatási szerződések keretében végzett munkájuk eredményéről. A mintegy harminc résztvevővel zajló szemináriumon sokféle témát mutattak be az előadók. A teljesség igénye nélkül emelünk ki néhány érdekes előadást: „Hordozható röntgen-spektrométer és röntgenanalitikai eljárás kifejlesztése szilárd anyagok összetételének meghatározására”, a „Magyarországon szóba jöhető új atomerőmű típusok proliferáció-állósági elemzése", „Urán kimutatása aktív, pulzáló hidegneutronos gerjesztéssel, a késő neutronok mérésével”, valamint a „Magyarországon található uránércek nyomelem-összetételének meghatározása eredet meghatározáshoz”. A beszámolókat követő vita alkalmat adott a téma és az eredmények jobb megismerésére. A szemináriumon elhangzott előadások:


Szalóki Imre - Oláh Zita: Hordozható röntgen-spektrométer és röntgenanalitikai eljárás kifejlesztése szilárd anyagok összetételének meghatározására. Bíró Tamás: Hazai részvételi lehetőségünk megvizsgálása a NAÜ újszerű biztosítéki technológiák (novel safeguards technologies) kifejlesztésére irányuló programjaiban. Széles Éva – Almási István: Safeguards célú elemzések LIBS (Laser induced break down spectroscopy) technikával. Katona Róbert - Széles Éva: Nukleáris törvényszéki alkalmazások lefoglalt urán-oxid minták ICP-MS módszerrel történő nyomelem-ujjlenyomatának vizsgálata, valamint a minták szemcséinek analízise LA-ICP-MS technikával eredet meghatározás céljából. Mácsik Zsuzsa - Széles Éva: Egyedi részecskék lokalizációjának és izotóp-összetételének meghatározása Veres Árpád – Nguen Tam – Almási István: Magyarországon szóba jöhető új atomerőmű típusok proliferáció-állósági elemzése. Széles Éva: Felkészülés nukleáris erőművek leszerelésére – környezeti alapszint nukleáris biztosítéki célú felmérése. Lakosi László - Szentmiklósi László: Urán kimutatása aktív, pulzáló hidegneutronos gerjesztéssel, a késő neutronok mérésével. Hlavathy Zoltán – Huszti József : Módszer kidolgozása csatornaszám kezelésre neutronkoincidenciás méréseknél. Kelemen András – Mesterházi Dávid: Elektronikai alkatrészek lumineszcencia tulajdonságainak tanulmányozása retrospektív (utólagos, baleseti, törvényszéki) dozimetriai alkalmasságuk megállapításának céljából.Facebook megosztás