ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

TSO szeminárium

2011.04.27

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” keretében zajló munka ismertetése érdekében 2011. április 20-21-én tartotta hagyományos műszaki háttérintézményi (TSO) szemináriumát az OAH székházában. Az előadássorozat keretében az OAH műszaki háttérintézményeinek képviselői beszámoltak az elmúlt évben végzett műszaki-tudományos tevékenységükről. Az előadók az MTA Izotópkutató Intézettől, az LG Energia Kft-től, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézettől, a SOM System Kft-től, a NUBIKI Kft-től, a BME Nukleáris Technikai Intézettől és a VEIKI Energia+ Kft-től érkeztek. A 2010. évi ABA MMT feladatokat jól reprezentáló 12 téma mellett előadások hangzottak el az MTA KFKI AEKI, valamint a VEIKI Energia+ kutatási tevékenységéről is. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére, a hallottak hatékonyabb elsajátítására és a továbblépési lehetőségek megismerésére. Program (előadások)


A PA Zrt.nél alkalmazott felújított PGKK típusú hermetikus kábelátvezetők alkalmazhatósági vizsgálata
Dr. Takács Erzsébet
Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet
A Paksi Atomerőmű vízüzeme, a berendezések korróziós elhasználódása és korai felismerése vízüzemi paraméterekkel” című segédlet kidolgozása
Dr. Ősz János
LG Energia Kft.
Adszorpció szerkezeti anyagokon
Kerner Zsolt
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Átrendeződéses LOCA folyamatok modellezése
Kulacsy Katalin
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
CERTA VITA oktatási csomag
Major Csaba
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Lakossági óvintézkedések és veszélyhelyzeti magatartási szabályok rendszerének megalapozása
Dr. Kerekes Andor
SOM System Kft.
Az AEKI kutatási tevékenységének, a hazai és nemzetközi projektekben való részvételének bemutatása
Dr. Vidovszky István
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Aerosol jód és illékony jód környezetbe való kijutásának számítása a VVER-440/213 atomerőmű súlyos baleseti körülményei mellett
Horváth L. Gábor
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.
ÜFK felülvizsgálatának kockázatszempontú értékelése
Karsa Zoltán
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.
PSA és kockázatszempontú döntéshozatal alkalmazási lehetőségeinek elemzése az új blokkok engedélyezésének folyamatában
Holló Előd
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. [
Kórium hűtés vizsgálata tartályon belüli és tartályon kívüli fázisban
Kostka Pál
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.
Paks specifikus VVER-440/213 APROS modell gőzfejlesztőinek szekunder oldali lefúvatására szolgáló rendszer elkészítése
Csige András
BME NTI
Korábbi PTS számítások, jelenlegi fejlesztések
Pálfi Tamás
VEIKI Energia + Kft.
VEIKI Energia+ Kft. tevékenységének bemutatása
Dr. Gősi Péter VEIKI Energia + Kft.Facebook megosztás