ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A radioaktív hulladékok elhelyezésének sugárvédelme

2011.10.07

A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) kiadványt készít a hosszú felezési idejű, szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékok mély geológiai elhelyezésének sugárvédelméről. A ’Radiological Protection in Geological Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste’ című első tervezet elkészült, azt az ICRP konzultációra bocsátotta. A konzultáció során kikérte az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) keretében működő, a sugárvédelmi kérdésekre specializálódott bizottsága, illetve annak a szabályozások átültetésével foglalkozó munkacsoportjának (EGIR) a véleményét. A munkacsoport 2011. október 3-4-én Koblinger László, az OAH főigazgató-helyettese elnökletével értekezletet tartott. A párizsi értekezleten résztvevő szakemberek megállapították, hogy az anyag szerkezetében megfelelő, de számos helyen – elsősorban a tárgyalt témák meghatározásában és a szóhasználat egységesítésében – pontosításra szorul. Az értekezleten konszenzussal elfogadott módosító javaslatokat az OECD NEA titkársága küldi meg az ICRP-nek.
Facebook megosztás