ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének megerősítésére nyújtott hazai támogató program feladatainak áttekintése az OAH-ban

2011.12.13

2011. november 23-án kétoldalú megbeszélésre került sor az OAH-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének megerősítésére nyújtott hazai támogató program feladatainak áttekintésére. A NAÜ képviselői köszönetüket fejezték ki hazánk 20 éves tevékenységéért ezen a területen. Dr. Vincze Árpád a támogató program hazai koordinátora hangsúlyozta a hazai szerepvállalást a biztosítéki rendszert támogató új technológiák és módszerek kifejlesztésében. tovább


Az ülésen bemutatásra került az a magyar szakértők által kifejlesztés alatt álló módszer és számítógépes program, amely elemzi egy adott ország elvi lehetőségeit a békés célú nukleáris anyagok és technológia katonai alkalmazására. A feladat keretében kidolgozandó módszertan és szoftver a NAÜ verifikációs tevékenységének tervezését segíti. A program több ország együttműködését igényli. Hazánk részt vesz a geológiai tárolókban elhelyezett kiégett fűtőelemek verifikálási módszereinek kidolgozására létrehozott programban is. Az Izotópkutató Intézet felmérte a laser induced brake-down spectroscopy (LIBS) módszerrel kapcsolatos hazai K+F lehetőségeket, melyek jövőbeni biztosítéki ellenőrzési célra történő hasznosítása további egyeztetést igényel a NAÜ-vel. A támogató program keretében zajlik az Izotópkutató Intézet laboratóriumának csatlakozása a NAÜ Safeguards Analitikai Laboratóriumi Hálózathoz (Network of Analytical Laboratories, NWAL), e feladatban további urán és plutónium dörzsmintákat várunk elemzésre a NAÜ-től. Szintén az Intézet multiplicitást számláló berendezést fejlesztett ki neutronkoincidenciás mérésekre. A berendezés oktatásban történő felhasználási lehetőségeit a NAÜ és az IKI vizsgálja. A hazai nukleáris létesítményekkel és a nukleáris üzemanyagciklushoz kapcsolódó K+F tevékenységet folytató helyszínekkel együttműködve 2010-ben 3 képzést tartottunk, e tevékenységünkkel jövőre is segítjük a NAÜ képzési rendszerét. A NAÜ minél több potenciális technológia és módszer kifejlesztését szeretné szerepeltetni a jelenleg kidolgozás alatt levő hosszú távú K+F tervében. Ehhez várja hazánk javaslatait is. Magyarország kis országként is komoly támogatást nyújt a NAÜ biztosítéki rendszerének megerősítéséhez, amelyet a NAÜ számos nemzetközi fórumon is elismer.Facebook megosztás