ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Válogatás a NucNet híreiből – 2012 március

2012.03.26


Helyreállítás, tanulságok levonása NAÜ szakértői jelentés A NAÜ szakértői jelentése szerint a fukushimai erdős területek sugárszennyezettségének egy bizonyos szint alá csökkentése nem csökkentené jelentősen a lakosság sugárterhelését, viszont hatalmas mennyiségű hulladékot eredményezne. Célszerűbb azokra a területekre összpontosítani a figyelmet, ahol a lakosság sugárterhelését nagyobb hatékonysággal lehet csökkenteni. Pozitív példaként említik azt a programot, amely a gyermekek sugárterhelésének és az általuk látogatott területek sugárszennyezettségének csökkentését célozza. A japán kormány által felkért tizenkét nemzetközi és NAÜ szakértőből álló csoport október 7. és 14. között végezte a felülvizsgálatot. A WANO széleskürű biztonsági intézkedések mellett kötelezte el magát A WANO, az atomerőmű üzemeltetők világszervezete a kétévenkénti, ezúttal Kínában tartott ülésszakán elfogadta a szervezet „Fukushima bizottságának” minden javaslatát. Bővíteni kívánják a WANO tevékenységének körét, javítani kívánják a hitelességüket, a megjelenésüket és szolgáltatásaik minőségét. Az EDF Energy Egyesült Királyság-ban működő nukleáris létesítményei ellenállóak és biztonságosak Az EDF Energy az Egyesült Királyságban lévő nyolc atomerőművében végzett célzott biztonsági felülvizsgálat kimutatta, hogy a létesítmények extrém körülmények közötti is rendkívül ellenállóak. Példaként említették, hogy a létesítmények akkor is biztonságosak lennének, ha földrengés, tűz, árvíz, illetve különleges időjárási viszonyok egyszerre fordulnának elő. Jelentősen megnövekedett a Németországba irányuló francia áramexport Az EDF beszámolója szerint április és szeptember között 4,4 TWH nukleáris erőművekből származó villamosenergiát exportáltak Németországba, ami a megelőző év értékének több mint hétszerese. Az igen jelentős exportot a Németországban leállított 7 atomerőmű mintegy 5000 MW-nyi teljesítményének kiesése tette szükségessé. A francia atomerőművek 5,4 %-kal növelték meg termelésüket 2010-hez képest. Az Európai Bizottság szerint további biztonságpolitikai intézkedésekre lehet szükség A Bizottság kezdeményezésére indított célzott biztonsági felülvizsgálatok jól haladnak, ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy további biztonságpolitikai intézkedésekre is szükség lehet; szerintük törvényben kell biztosítani a nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok függetlenségét, határokon átnyúló intézkedéseket kell tenni a balesetelhárítási rendszerek hatékonyságának növelésére és a kárfelelősség kérdéséhez is egységes európai elvek szerint kell viszonyulni. Nincs ok az Egyesült Királyság nukleáris programjának feladására Az Egyesült Királyság nukleáris biztonsági hatóságának vezetője 300 oldalas jelentésben számolt be a nukleáris létesítményeken végrehajtott célzott biztonsági felülvizsgálat eredményeiről. A jelentés legfőbb megállapítása szerint nincs ok az üzemelő erőművek élettartamának korlátozására és az érvényben lévő atomenergetikai stratégia megváltoztatására. A jelentésre reagálva az energiaügyi miniszter kijelentette, hogy a kormány álláspontja szerint sincs ok az energiaprogram megváltoztatására és az atomenergiának továbbra is fontos szerepe van az Egyesült Királyság energiaellátásában. Az atomenergia a jövőben is szerepet játszik Európa energiaellátásában Az EU 2050-ig szóló energia jövőképe szerint csak oly módon lehet biztosítani a legmagasabb szintű biztonságot, ha az EU megőrzi kompetenciáját és technológiai vezető szerepét az atomenergia területén. Felülvizsgálják a francia atomerőművek fizikai védelmét Miután Greenpeace aktivisták két francia atomerőműbe behatoltak, a francia miniszterelnök elrendelte az összes EDF nukleáris létesítmény fizikai védelmének felülvizsgálatát. „Elhatároztuk, hogy felülvizsgáljuk az összes létesítményt, különös tekintettel az erőszakos behatolások elleni védelem helyzetére”- jelentette ki a miniszterelnök egy sajtókonferencián. Japánban előkészítették egy újabb erőmű leállítását Japánban a 49. atomerőművet is leállították egy háromhónapos felülvizsgálatra. Japán 54 atomerőművének így több mint 90%-a üzemen kívül van. A japán atomfórum véleménye szerint minden blokkon el kell végezni a célzott biztonsági felülvizsgálatot, mielőtt a 49 leállított atomerőmű bármelyikét újraindítanák. A felülvizsgálatokat 2012 tavaszáig kívánják elvégezni. További ellenőrzések a svájci atomerőműveknél A svájci atomerőműveknél a hatóság a célzott biztonsági ellenőrzés lefolytatása után további követelményeket támasztott, nevezetesen bizonyítaniuk kell, hogy a konténment (védőburkolat) jelentős földrengésnek is képes ellenállni. A hatóság véleménye szerint az ország négy üzemelő atomerőműve eleget tett a vizsgálat kritériumainak, mégis számos tisztázásra szoruló, nyitott kérdés maradt. A svéd nukleáris hatóság megerősítené az atomerőművek fizikai védelmét A svéd nukleáris biztonsági és sugárvédelmi hatóságának jelentése szerint szükség van az atomerőművek védelmi szolgálatának felfegyverzésére. Azt is javasolják, hogy az illetéktelen behatolást büntetni lehessen. Szükségesnek tartják továbbá, hogy a rendőrség vizsgálja felül a nukleáris létesítmények védelmére vonatkozó szabályozást, hogy képesek legyenek megvédeni a nukleáris-anyag szállítmányokat és kivédeni az atomerőművek elleni terrorista-támadásokat. Új atomerőművek építése Finnországban egy újabb atomerőművi blokkot akarnak építeni A fukushimai baleset óta az első új atomerőművi telephelyről, Finnországból jött bejelentés. A finn Fennovoima cég jelentette be, hogy 2015-től kezdődően az ország északi részén kíván új atomerőművi blokkot építeni. Az Areva és a Toshiba cégeket kérték fel, hogy tegyenek ajánlatot 2012-ben vagy legkésőbb 2013-ban. Litvánia hivatalosan jelezte az Európai Bizottságnak atomerőmű építési szándékát A litván bejelentés szerint Észt- és Lettországgal, valamint Lengyelországgal közösen Visaginas telephelyen két 1350 MW-os forralóvizes (ABWR) reaktort kívánnak üzembe helyezni 2020-ig, a két 1300 MW-os ignalinai blokk pótlására. 2030-tól új blokkokat építhetnek Dukovanyban A dukovany-i atomerőmű modernizálása első számú prioritás a Cseh Köztársaság számára, ahol 2030-tól új blokkok építése is lehetséges – jelentette be a CEZ elnök-vezérigazgatója. Az utóbbi nyolc év modernizálási erőfeszítéseinek köszönhetően az éves termelés 2013-ra elérheti a 16 TWh-t. Vietnám további atomerőművi blokkok építéséről döntött A japán és a vietnámi miniszterelnök közösen jelentette be, hogy előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy új atomerőművi blokkot építenek a dél-ázsiai országban. Ezt a szándékukat már 2010 októberében megfogalmazták, de a fukushimai atomerőmű balesete után a végleges döntést elhalasztották. Vietnám döntése azután vált véglegessé, hogy a japán külügyminiszter atomerőművi együttműködési megállapodást írt alá Indiával. Az EDF Energy két atomerőművi blokkot kíván építeni Hinkley Pointban Az EDF Energy az Egyesült Királyság illetékes hatóságának engedélyét kérte két európai nyomottvizes atomerőművi blokk (EPR) építésére és üzembehelyezésére az Egyesült Királyságbeli Somerset grófságban lévő Hinkley Point telephelyen. A Kalinyin-4 atomerőművi blokk elérte a kritikusságot A 950 MW-os VVER 1000-es Kalinyin-4 Oroszország 33. atomerőműve és a negyedik a 2001 óta üzembehelyezett blokkok között. A blokk 1986-ban megkezdett építését 30 %-os készültségi állapotnál hosszú időre felfüggesztették. Telephely javaslat a lengyel atomerőmű építésére A lengyel állami áramszolgáltató vállalat által javasolt mindhárom telephely a Balti tenger mentén található, az egyiken, Zarnowiecben már hozzákezdtek atomerőmű építéséhez, de 1989 után törölték a projektet. Lengyelország 2020-ban szeretné üzembe helyezni az első atomerőművi blokkját, és ennek érdekében tárgyalásokat kezdett Franciaországgal, az Egyesült Államokkal, Kanadával, Dél-Koreával és Japánnal is. Jóváhagyás a módosított AP 1000 és EPR tervekre Az Egyesült Államok nukleáris biztonsági hatósága, az NRC jóváhagyta az amerikai Westinghouse által gyártott AP 1000 tervein 2006 óta végrehajtott módosításokat, amelyek megerősítették a konténmentet (védőburkolatot) és a blokk ellenállóképességét egy Fukushima típusú esemény kivédésére. Az NRC döntése lehetővé teszi, hogy harminc év után új atomerőművi blokk épüljön az Egyesült Államokban. Az Egyesült Királyság nukleáris biztonsági hatósága megerősítette, hogy mind az EPR mind az AP 1000 atomerőművi blokkokat előzetesen alkalmasnak találja arra, hogy megvalósításukat engedélyezze. A hatóság elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, az EPR blokkokat tervező francia AREVA, illetve az AP blokkokat tervező amerikai Westinghouse figyelembe vette Fukushima tanulságait és módosított a terveken. 2016-ban indulhat az első új atomerőművi blokk az Egyesült Államokban Az Egyesült Államok egyik áramszolgáltatója (Southern Company) bejelentette, hogy az NRC által kiadott egyesített építési és üzemeltetési engedély alapján a Georgiában lévő Vogtle telephelyen 2016-ban, illetőleg 2017-ben egy-egy AP 1000 atomerőművi blokkot helyeznek üzembe. Hozzátette, hogy az elsőként üzembe helyezendő Vogtle 3-at fogják az AP 1000 referencia blokkjának tekinteni.Facebook megosztás