ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Szakmai nap a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról

2012.05.04

Véget ért az Európai Unió stressz tesztje és ezzel végleg pont került a hazai Célzott Biztonsági Felülvizsgálatra is. Ennek okán kezdeményezte az Országos Atomenergia Hivatal egy szakmai nap megtartását azzal a céllal, hogy a nukleáris szakma nyilvános szeminárium keretében tekintse át a felülvizsgálatot, az elért eredményeket, ismerje meg a fukushimai atomerőmű baleset tapasztalatai alapján eddig elhatározott biztonságnövelő intézkedéseket. tovább


Az európai előzmények és a kontextus ismertetése után a szakmai nap első része a hazai felülvizsgálat eredményeire koncentrált. A paksi atomerőmű szakemberei bemutatták azt az erőfeszítést, az esetenként innovatív módszereket, amellyel ezt az egyszeri és egyedi megközelítést igénylő értékelést elvégezték. A biztonságnövelésre fókuszált hozzáállás meghozta gyümölcsét: a jogszabályok által megkövetelt biztonsági szint teljesítésén túlmenően meglévő tartalékok megerősítésére számos kisebb és fontosabb intézkedést sikerült azonosítani. A folyamatot felügyelő hatóságként az OAH-ra a vizsgálati követelmények, a teljesítésük ellenőrzése, valamint a nemzeti hatósági jelentések elkészítése hárult. A mindvégig szoros együttműködésben végzett munka eredményét a nemzetközi szakértői felülvizsgálat is visszaigazolta: nem tártak fel olyan területet vagy intézkedést, amellyel ne értettek volna egyet, vagy amely kiegészítésre szorult volna. Az elhatározott intézkedések beütemezése folyamatban van, azt 2012. június 30-ig kell az atomerőműnek elkészítenie. A szakmai nap második szekciója az európai szintű folyamatban részt vett magyar szakértők tolmácsolásában összegezte a hazai nukleáris szakma számára is hasznosítható tapasztalatokat. Jó volt hallani, hogy Magyarország valóban jól szerepelt a megmérettetésen, ezt visszaigazolták a rólunk készült jelentésen túl az elhangzott európai vélemények is. Az alaposságra törekvő hozzáállással, a jól előkészített előadásokkal és a szoros hatóság-engedélyes együttműködést sejtető fellépéssel sikerült meggyőzni az európai szakértőket arról, hogy hazánkban európai összehasonlításban is élenjárva vontuk le a nukleáris biztonság terén a fukushimai tapasztalatokat. A nemzetközi vizsgálatok érdekes eredménye volt, hogy általában a kisebb nukleáris programmal rendelkező, így a nemzetközi szakvélemény hatásának jobban kitett országok végezték el alaposabban a stressz teszteket és általában véve jobban szerepeltek egyes, több atomerőművet üzemeltető EU tagállamnál. Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója megköszönve az előadóknak és a felülvizsgálatban részt vett minden hazai szakembernek a megfeszített egyéves munkáját úgy összegezte a hallottakat, hogy a nukleáris szakma ismét, immár sokadszor bizonyította, hogy képes a tapasztalatok feldolgozására és azokat a saját, a nukleáris biztonság javára fordítani. El kellene érni azt, hogy az atomerőművek esetén már megvalósulthoz hasonlóan az egyéb ipari és természeti kockázatok ellen is megfelelően és arányosan készüljön fel a társadalom. Ehhez pedig az atomerőművek biztonsága terén kidolgozott, folyamatosan, például a stressz tesztek alkalmával is továbbfejlesztett módszerek, megközelítések kiválóan alkalmazhatók lennének. Az elhatározott biztonságnövelés mellett ez is eredménye a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatnak. A szakmai napon elhangzott előadások: Célzott biztonsági felülvizsgálat
Rónaky József, Országos Atomenergia Hivatal
A Paksi Atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálata
Hamvas István Bana János, Elter József, Katona Tamás, Paksi Atomerőmű Zrt.
Külső veszélyekkel szembeni biztonság
Katona Tamás János
A Paksi Atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálata - A nem uralt kulcsesemények telephelyi következményeinek kezelése
Bana János, Paksi Atomerőmű Zrt.
A CBF hatósági felülvizsgálata
Petőfi Gábor, Országos Atomenergia Hivatal
Az európai atomerőművek stressztesztje
Adorján Ferenc, Országos Atomenergia Hivatal
Villamosenergia-ellátás és végső hőnyelő tartós elvesztése - Az európai stressz teszt peer review tapasztalatai
Aszódi Attila BME Nukleáris Technikai Intézet
CBF - a súlyos balesetek kezelése és elhárítása
Gadó János, MTA Energiatudományi KutatóközpontFacebook megosztás