ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Műhelytalálkozó az OAH-ban a jövő atomerőműveinek biztonsági értékeléséről

2012.05.11

2012. május 7-11. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Európai Bizottság petteni kuta-tó intézete, a német reaktorbiztonsági kutatóintézet és az Országos Atomenergia Hivatal közös rendezésében műhelytalálkozóra került sor a továbbfejlesztett és innovatív atomerőművek bizton-sági értékeléséről „Safety Assessment of Advanced and Innovative Nuclear Power Plants” címmel. A műhelytalálkozón a kiemelkedő európai kutatóhelyek elismert szakemberei számoltak be a III+ és IV. generációs reaktorok biztonsági elemzéseivel kapcsolatos fontosabb kérdésekről és ered-ményekről. A találkozó 5 napja alatt 13 szakember 20 előadása hangzott el, többek között a III+ és a IV. gene-rációs reaktorok integrált biztonsági elemzési módszertanáról, az európai nátriumhűtésű gyorsre-aktorok biztonsági elemzéséről, a magas hőmérsékletű gázhűtésű reaktorok biztonságról, az ATHLET és CFD elemző szoftvereknek a továbbfejlesztett reaktorok biztonsági elemzéseiben törté-nő alkalmazásáról, a továbbfejlesztett reaktorokban alkalmazott passzív rendszerek megbízható-ságáról és a gyorsreaktorok fizikájáról. A hallgatóság soraiban Közép- és Kelet-Európa 11 országából 24 szakember foglalt helyet. Az elő-adók és a hallgatók visszajelzése alapján a szakmai program nagyon érdekes volt, a találkozó jó hangulatban zajlott és hasznosnak ítélték. Záró értékelésében a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-ség szakembere köszönetét fejezte ki az OAH-nak a találkozó magas színvonalú előkészítéséért és lebonyolításáért.
Facebook megosztás