ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Az Országos Atomenergia Hivatal sajtóközleménye

2012.10.05

Az Európai Bizottság 2012. október 4-én közleményt adott ki az Európai Unióban található atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékeléséről (az ún. stressz-tesztről). Magyarország üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit, javaslatait pedig alaposan megfontolja. Mivel Magyarország az atomenergia biztonságának kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, a többi tagállamhoz hasonlóan jelentős forrásokat fordított a vizsgálat (stressz-teszt) végrehajtására. A közlemény áttanulmányozása után az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a közleményben szereplő értékelés bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban eltérő véleményének kíván hangot adni. Az OAH hangsúlyozni kívánja, hogy a szakértői értékelésről készült zárójelentés - amelyet mind az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG), mind pedig a Bizottság 2012. április 26-án egyetértően aláírt - kimutatta, hogy a biztonság színvonala egészében véve jó, Európában egyetlen atomerőmű azonnali bezárására sincs szükség. Az OAH továbbá azt is ki kívánja emelni, hogy az egyes telephelyekre egyedi módon jellemző (és a közleményben utólag azonosított) kérdések kezelése a tagországok Nemzeti Cselekvési Tervei alapján történik majd, és maga a stressz-teszt folyamat tisztázta, hogy a nukleáris biztonság, s az azt javító intézkedések és mechanizmusok folyamatosan fejlődnek. A stressz-teszt eredményei azt mutatták, hogy a Paksi Atomerőmű megfelel a legszigorúbb európai biztonsági ajánlásoknak. Ezen kívül, miközben a közlemény helyesen állapítja meg, hogy még számos teendő van, azt a téves benyomást keltheti, hogy az alapvető biztonság érdekében is sok még a tennivaló. A stressz-teszt eredményeként ajánlott, a biztonság növelését szolgáló intézkedések közül már sokat meg is valósítottak. Az eredmények leegyszerűsített összevetése és a költségek becsült értékekkel való növelése félrevezető értelmezésekhez vezethet. Mindent összevetve az OAH bizonyos abban, hogy a stressz-teszt eredményei az európai atomerőművek biztonságának további növelését szolgálják, még a megfelelőnek tekintett biztonsági határértékeket meghaladó szélsőséges helyzetekben is. Az OAH mind hazai, mind nemzetközi szinten továbbra is a nukleáris létesítmények biztonságának növeléséért tevékenykedik, és maradéktalanul figyelembe fogja venni az Európai Bizottság megalapozott javaslatait. Ugyanakkor az OAH véleménye szerint a nemzeti megközelítések közötti különbségek önmagukban nem tekinthetők eleve hiányosságnak. Minden ország közös célja kell legyen, hogy hatékony intézkedéseket tegyen a biztonság érdekében, és továbbra is fennmaradjon a lakosság bizalma az európai nukleáris létesítmények biztonságát illetően. Háttér A 2011. márciusi fukusimai katasztrófára reagálva az Európai Tanács – Magyarország soros elnöksége alatt végzett előkészületeket követően – elfogadta, hogy az Európai Unióban szigorú szakértői vizsgálatokat tartalmazó, úgynevezett stressz-teszteket végezzenek el. Ezek a vizsgálatok önkéntes alapon, átlátható, kölcsönösen elfogadott módszerrel, az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportjának (ENSREG) védnöksége alatt zajlottak le. Az ENSREG-et azzal a céllal hozták létre, hogy nukleáris biztonsági kérdésekben támogassa a Bizottságot. A csoport tagjai az európai nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok vezetői. A szakértői vizsgálatról készült zárójelentést 2012. április 26-án mind az ENSREG, mind pedig a Bizottság egyetértően aláírta. A vizsgálatok eredményei konkrétan azt mutatták, hogy a biztonság színvonala egészében véve jó, Európában egyetlen atomerőmű azonnali bezárására sincs szükség. Az Európai Bizottság 2012. október 4-én közleményt adott ki az Európai Unió atomerőműveinek átfogó kockázati és biztonsági értékeléséről (az ún. stressz-tesztről).


20121015Facebook megosztás