ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

TSO szeminárium az OAH-ban

2012.10.15

2012. október 12-én az OAH, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont és a BMGE Nukleáris Technikai Intézet szakembereinek részvételével szemináriumot tartottunk az OAH-ban, amelyen az OAH ÁNI műszaki háttér intézeteinek (TSO-k) kutatói beszámoltak a 2011-ben az OAH ÁNI Műszaki Megalapozó Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeiről. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főigazgató-helyettese megnyitó beszédében köszöntötte a megjelent szakembereket és kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában. A szemináriumon kilenc előadás hangzott el, amelyek áttekintették az elmúlt évben elvégzett kutatásokat. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére, a hallottak hatékonyabb elsajátítására és a továbblépési lehetőségek megismerésére. A szemináriumon elhangzott előadások: tovább


Urán kimutatása hidegneutronos gerjesztéssel, nagy hatásfokú koincidencia-berendezéssel és a késő neutronok mérésével különböző időtartományokban
Előadó: Szentmiklósi László
Hordozható röntgen-spektrométer és röntgenanalitikai eljárás fejlesztése szilárd anyagok összetételének meghatározására.
Előadó: Szalóki Imre
LIBS (Laser induced breakdown spectroscopy) technika alkalmazhatósága nukleáris biztosítéki célokra; tesztelemzések urántartalmú anyagokon
Előadó: Almási István
Egyedi részecskék LA-ICP-MS vizsgálati módszerének adaptálása dörzsmintákra
Előadó: Széles Éva
Magyarországon található uránércek és urán koncentrátum minta nyomelem- és ritkaföldfém összetételének meghatározása nemzetközi összemérésben
Előadó: Széles Éva
Oktatási anyag kidolgozása csatornaszám kezelő neutron koincidenciás eszközökhöz
Előadó: Huszti József
Nukleáris biztonsági, védettségi, biztosítéki és sugárvédelmi felügyelet szinergiájának általános bemutatása, valamint részletes bemutatása a hazai jogi háttér és gyakorlat alapján
Előadó: Veres Árpád
Új atomerőmű telephely kiválasztásához szükséges környezeti alapszint nukleáris biztosítéki célú felmérése
Előadó: Széles Éva
Nukleáris anyagok és technológiák lehetséges eltérítésének elemzése
Előadó: Huszti JózsefFacebook megosztás