ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

MAGYAR NEMZETI AKCIÓTERV - SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012.12.19

A Fukushima Atomerőműben bekövetkezett baleset után, 2011. március 25-én az EU Tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unióban található atomerőműveket átfogó biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni, értékelve az üzemeltetés kockázatát és nyilvánossá téve a teljes folyamatot. A felülvizsgálat elterjedt elnevezése a „stresszteszt”, magyarországi hivatalos elnevezése pedig „Célzott Biztonsági Felülvizsgálat” (CBF).


Az Európai Unió kinyilvánította, hogy követni kívánja az egyes tagországokban a stresszteszt eredményeként elhatározott javító intézkedések végrehajtását is. Ennek megfelelően az Európai Bizottság tanácsadó testülete, az ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) 2012. szeptember 4-5-én tartott munkaülésén döntés született arról, hogy az atomerőművel rendelkező EU-tagállamok Nemzeti Akciótervet (National Action Plan, továbbiakban: akcióterv) dolgoznak ki és megküldik azokat az EU Bizottságának 2012. december 31-ig. A nemzetközi szakemberek által is értékelt felülvizsgálat megállapította, hogy Magyarország átfogó nemzeti jelentést nyújtott be a Paksi Atomerőműben végrehajtott Célzott Biztonsági Felülvizsgálatáról, amelyben bemutatta az elvégzett elemzéseket és ezek eredményeit. A felülvizsgálat során mind az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: hatóság vagy OAH), mind az üzemeltető megfelelő magyarázatokkal és igazolásokkal szolgált, valamint biztosította, hogy a szakértők az igényelt dokumentációba betekinthessenek és a telephely bejárása során az összes általuk igényelt helyszínre bebocsátást nyerjenek. A CBF-értékelés alapján az engedélyes Paksi Atomerőmű számos javító intézkedést javasolt a biztonsági tartalékok növelése érdekében, amelyek további előkészítést igényeltek. Ennek kapcsán az OAH részletes akcióterv elkészítését rendelte el. Ezt a tervet az engedélyes 2012. június 27-én nyújtotta be hatósági felülvizsgálatra, a hatóság pedig 2012. december 18-án határozatban rendelte el a hatósági értékelés eredményeként előálló intézkedések végrehajtását. Az akcióterv elkészítéséhez az ENSREG ajánlásokat adott, amelyek szem előtt tartásával 2012. december 18-án elkészült Magyarország Nemzeti Akcióterve. Az akcióterv részletesen tárgyalja a külső (természeti) hatások, a tervezési kérdések, valamint a telephelyen belüli balesetkezelés és helyreállítás vonatkozásában elhatározott biztonságnövelő intézkedéseket és azok megvalósítási határidejét. Az akcióterv kidolgozásánál az Atomerőmű által a saját tevékenységére vonatkozó akcióterv-javaslatáról hozott hatósági döntés szolgált alapul (az engedélyes által elvégzendő feladatok terjedelme és végrehajtási határidői vonatkozásában), ami kiegészült a hatóság által végzendő tevékenységekkel. Az akciótervben rögzíteni kellett a Nukleáris Biztonsági Konvenció (CNS) 2012 augusztusában megtartott 2. Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezletén feltárt problémakörökben elhatározott intézkedéseket is. A Magyar Nemzeti Akcióterv megszületése nem csupán hazai viszonylatban számít mérföldkőnek, hanem nagyban hozzájárul az ország nemzetközi szintű szakmai elismertségéhez, megbízhatóságához és eredményességéhez is. Budapest, 2012. december 19. Rónaky József A Magyar Nemzeti Akcióterv PDF formátumban.Facebook megosztás