ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyugdíjba vonult dr. Rónaky József

2013.06.03

Dr. Rónaky Józsefet 1999 szeptemberében nevezték ki az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatói posztjára. Az azóta eltelt 14 esztendő alatt jelentős események történtek a hivatal életében, a szervezet átalakult, sok új munkatárs jött, sokan mentek nyugdíjba. Mindemellett úgy sikerült folyamatosan fejleszteni az OAH szakmai felkészültségét, hogy közben az emberi értékeit is megőrizte a szervezet.


A belső változások mellett külső kihívások is szakmai erőpróbát jelentettek az OAH-nak. A 2003-as üzemzavar, a Paksi Atomerőmű teljesítménynövelésének és üzemidő-hosszabbításának előkészítése és engedélyezése, valamint az új blokk(ok)kal összefüggő hatósági feladatokra való felkészülés mind jelentős erőfeszítést igényeltek. A hivatal a fukushimai katasztrófa után mind idehaza, mind nemzetközi porondon helytállt. A hivatal a Központi Nukleáris Pénzügy Alap kezelése során 2-300 milliárd forint közpénzre vigyázott, úgy, hogy egyetlen esetben sem marasztalták el az ellenőrzések során. A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóhoz kötődő szakmai teljesítmény nemzetközi figyelmet és elismerést váltott ki. A new yorki terrortámadás után az OAH felmérte a hazai veszélyeztetettséget, és megalkotta a védettség fogalmát, jogszabályi alapjait és hatósági rendszerét. Kezdeményezője volt a hazai nukleáris kutatásoknak új keretet adó Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform létrehozásának. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleárisbaleset-elhárítási munkájának magas színvonalát az elnyert EU-s szerződések is igazolják. 2011-ben Magyarország volt az Európai Unió soros elnöke, amelynek sikeréhez az OAH is hozzájárult. A szervezet tevékenységét a média is elismeri és méltányolja. Az utóbbi egy évben lezajlott a hivatal átszervezése, külön hangsúlyt kapott az utánpótlás és a fiatalítás. Dr. Rónaky József számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetben töltött be különféle funkciókat, így többek között elnöke volt az atomenergia biztonságos felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat összefogó Atomenergia Koordinációs Tanácsnak, a katasztrófavédelmet irányító Kormányzati Koordinációs Bizottság elnökének szakmai helyetteseként ellátta a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer szakmai irányítását, valamint vezette a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot felügyelő Szakbizottságot is. Képviselte hazánkat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben, annak Kormányzótanácsában, illetve az OECD Nukleáris Energia Ügynökségében. 1998-tól 2004-ig választott elnöke volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának. A Magyar Nukleáris Társaság szakmai munkáját tagként és az OAH főigazgatójaként is támogatta. Közel másfél évtizedes főigazgatói munkásság után dr. Rónaky József úgy döntött, hogy 2013 júniusától nyugdíjba vonul, amelyet az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter elfogadott.Facebook megosztás