ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Véget ért a Joint Convention 6. Felülvizsgálati Értekezlete

2018.06.08

2018. május 21. és június 1. között Bécsben került sor a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (Joint Convention) részes államainak hatodik felülvizsgálati értekezletére.


A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény részes országai háromévenként felülvizsgálati értekezletet tartanak, amelyen beszámolnak az előző értekezlet óta eltelt időben történt változásokról, illetve a hazai gyakorlatról. A részes országok a felülvizsgálati értekezletet megelőzően nemzeti jelentést nyújtanak be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Joint Convention titkárságának, majd írásbeli kérdéseket intéznek egymáshoz. A jelentés benyújtását követő fejleményeket a felülvizsgálati értekezleten előadás keretében ismertetik.

A részes államok az értekezlet első hetében országcsoportokban vitatták meg egymás nemzeti jelentéseit és előadásait, illetve a korábban megválaszolt kérdések mellett további kérdéseket tettek fel a többi ország képviselőinek. Magyarországot az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Fichtinger Gyula által vezetett delegáció képviselte. A delegációban képviseltette magát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft., valamint az Országos Közegészségügyi Intézet Közegészségügyi Igazgatóságának Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztálya.

A nemzeti jelentés, a magyar előadás, illetve a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgálati értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott követelményeknek. A felülvizsgálók többek között pozitívan értékelték (good performance) a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésének 2015-ben elfogadott nemzeti politikáját, az OAH erőforrásainak fejlesztésére és a képzésre tett erőfeszítéseket, a zárt sugárforrások követésére bevezetett új rendszert, valamint a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója tekintetében végzett fejlesztéseket.

Az értekezlet a tagállamok nemzeti jelentésének megvitatását követően azonosította azokat a területeket, amelyek fejlesztése nagymértékben javítja a kiégett fűtőelemek kezelésének, valamint a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságát. Ennek főbb elemei a nemzeti stratégiák végrehajtása, a hosszútávra vonatkozó biztonsági előírások megléte, a megfelelő humánerőforrás menedzsment, a hatósági felügyeleti tevékenység erősítése, a használaton kívüli radioaktív sugárforrások hosszútávú kezelése, intenzívebb tapasztalatcsere a remediációs tevékenységek vonatkozásában, valamint részes államok közötti nemzetközi és interregionális kapcsolatok erősítése.

A következő, hetedik felülvizsgálati értekezletre 2021. május 24-június 4. között, Bécsben kerül sor.

A magyar országjelentés itt olvasható (magyar) (angol)

A jelentéssel kapcsolatban feltett kérdéseket és válaszokat (angolul) innen töltheti le.

A magyar előadást itt olvashatja.Facebook megosztás