ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Az OAH reagálása a Napi.hu hírportálon megjelent téves állításokra

2022.08.29
Reagálás Reagálás

Az Országos Atomenergia Hivatal állásfoglalása a Napi.hu hírportálon megjelent téves állításokkal kapcsolatban.


A Napi.hu hírportál 2022. augusztus 29. hétfőn megjelent „Kincs, ami nincs? Ennyit érhet Paks II. létesítési engedélye” című cikkében a következők szerepeltek:

„Akad azonban más probléma is az OAH-határozatban hivatkozott fenti szövegrésszel: az ugyanis a jelek szerint egy nem hatályos jogszabályra hivatkozik. Nem tudni, hogy tudatos tévedésről van-e szó vagy sem, ám arra hívta fel a figyelmünket egy, az energetikai jogszabályalkotásban jártas szakember, hogy miközben az OAH augusztus 25-én valójában két határozatot is kiadott Paks II.-re vonatkozóan (az egyik a biztonsági övezetekről szól, a másik a létesítési engedélyről), mindkettőben másként szerepel a rendeleti hivatkozás. Az egyikben következetesen jól, a másikban - a létesítési engedélyről szólóban - viszont rendre rosszul. A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet ugyanis már nem hatályos. A május végén a Magyar Közlönyben is megjelent másik jogszabály - ez a 193/2022-as (V. 27.) kormányrendelet - amely valójában több atomenergetikai tárgyú kormányrendelet hatályon kívül helyezését végezte el, az 1. § b) pontjában éppen a 118/2011-es (VII.11.)-et vonta ki a forgalomból. Van ugyan egy új rendelet - ez az 1/2022-es (IV. 29.) OAH -, amely a korábbit váltotta fel, de ez önmagában azon nem változtat, hogy a létesítési engedélyről szóló határozatban az OAH egy már nem hatályos jogszabályra hivatkozik.”

Az Országos Atomenergia Hivatal a cikkben leírtakkal ellentétben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek megfelelően járt el a létesítési engedélyezési és a biztonsági övezet kijelölésére irányuló eljárások lefolytatásakor, illetve a kapcsolódó döntések meghozatalakor.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény „III. Fejezet A jogszabály hatálya és módosítása, 3. A szabályozási átmenet” című részében a 15. § (1) és (2) bekezdésében a következő módon rendelkezik:

„15. § (1) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően
a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett eljárási cselekményekre
kell alkalmazni.
(2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt
a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett eljárási cselekményekre
a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.”

A létesítésiengedély-kérelem és a biztonsági övezet kijelölésére irányuló kérelem benyújtásakor (2020. június 30.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet volt hatályban, így az OAH - összhangban a jogalkotásról szóló törvény előírásaival - ezen jogszabály rendelkezései alapján folytatta le a fenti engedélyezési eljárásokat.

A 2022. április 29-ét követően meginduló új eljárásokban az 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet előírásait kell alkalmazni a jogalkotási törvényben foglaltaknak megfelelően. A biztonsági övezet kijelöléséről szóló határozatban előírt felülvizsgálatot, az üzembehelyezési engedélykérelem benyújtásakor kell teljesíteni, már az 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet előírásainak megfelelően.

Megjegyezzük, hogy a létesítési engedély kiadásakor az OAH a jogszabályban kötelezően előírt hirdetményen felül, tekintettel a közérdeklődésre, lakossági tájékoztatót is közzétett honlapján. A cikkben leírtakkal ellentétben mindkét dokumentum változatlan tartalommal, nyilvánosan elérhető az OAH honlapján:

Hirdetmény
TájékoztatóFacebook megosztás