ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

ENSREG ülés Brüsszelben: közös közlemény a ruténium-ügyben

2018.07.23

2018. július 2-án és 3-án került sor az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportjának (European Nuclear Safety Regulators’ Group, a továbbiakban: ENSREG) 36. plenáris ülésére Brüsszelben, ahol többek között részletesen foglalkoztak a 2017. évi ruténium-szennyezés ügyével. Ehhez kapcsolódóan az ENSREG utólag közleményt adott ki.


2017 szeptemberének végén több európai országban kismértékű radioaktív ruténium-szennyeződést mutattak a mérőműszerek. A szennyeződés lehetséges okáról eltérő hírek és vélemények jelentek meg, abban azonban egyetértés volt, hogy az egészségre ártalmatlan mértékű mennyiségeket észleltek.

Különböző szakértők és szakértő intézmények által végzett modell-számítások a forrás helyeként a Volga és Ural közötti területet jelölték meg, azonban a rendelkezésre álló adatok pontosabb helymeghatározást nem tettek, nem tesznek lehetővé.

Az orosz hatóságok által létrehozott nemzetközi vizsgálóbizottság féléves vizsgálódása sem hozott több eredményt, mint hogy megerősítette az észlelések tényét, a szennyeződés csekély mértékét. A pontosabb helyszín és a kiváltó ok meghatározásában nem jutott a bizottság előbbre.

Az ENSREG arra kérte az orosz illetékes szervezeteket, hogy tegyék lehetővé helyszíni vizsgálatok végzését, azonban erre egyelőre nem született pozitív válasz. Az ENSREG sajnálatát fejezi ki, hogy a vizsgálatok a mai napig nem adnak pontosabb választ a forrás helyére.

Az ENSREG emlékeztet arra, hogy a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezményhez csatlakozott országok értesítési kötelezettségükön túl – az értesítés küszöbértékét el nem érő kibocsátások esetében – önkéntes alapon is értesíthetik a partnerországokat.

Az ENSREG plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában felhívja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, mint az egyezmény titkárságát, hogy kérje fel a részes államokat az összes lehetséges tanulság levonására.

A szabályozó hatóságok tevékenységével szembeni bizalomnak az átláthatóságon és a teljeskörű együttműködésen kell alapulnia. Az együttműködés és a közös erőfeszítések teszik csak lehetővé, hogy a nukleáris biztonság és a sugárvédelem területén jelentkező kihívásokat leküzdhessük a társadalom és a környezet védelme érdekében.

Az ENSREG állásfoglalását ide kattintva érheti el.Facebook megosztás