ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

CTBTO együttműködési megállapodás

2009.03.10

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Dr. Rónaky József és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója, Dr. Fancsik Tamás 2009. február 24-én együttműködési megállapodást írt alá az Átfogó Atomcsend Szerződés globális ellenőrzési rendszerével kapcsolatos hazai hatósági munkát támogató tudományos-műszaki háttértevékenység tárgyában. A jelenleg még nem hatályos Átfogó Atomcsend Szerződés, melynek Magyarország is részes állama (kihirdette az 1999. évi L. törvény), megtilt minden nukleáris robbantást a környezetben. A Szerződés az Előkészítő Bizottság irányításával egy globális ellenőrzési rendszert tart fenn, amely a Nemzetközi Megfigyelő Rendszerből (International Monitoring System, IMS), Nemzetközi Adatközpontból (International Data Center, IDC), Globális Kommunikációs Rendszerből (Global Communication Infrastructure, GCI), konzultációs eljárásokból, helyszíni ellenőrzés (On-site Inspection, OSI) kezdeményezésének lehetőségéből majd végrehajtásából és bizalomépítő intézkedésekből tevődik össze. A jelenleg már kiépített és működő ellenőrzési rendszer célja annak elősegítése, hogy a Szerződés rendelkezéseinek megsértését a lehető legkorábban fel lehessen ismerni.

Tovább olvasom »

VVER Fórum műhelytalálkozó

2009.03.10

A VVER típusú atomerőműveket üzemeltető országok hatóságainak szervezete, a VVER Fórum a hatósági tevékenységgel kapcsolatos kérdések vizsgálatát különböző munkacsoportokban végzi. A valószínűségi biztonsági elemzés (PSA) hatósági alkalmazásával foglalkozó munkacsoport 2009. február 25-27. között az OAH-ban tartotta műhelytalálkozóját. E munkacsoport működése még 2003-ban indult, amikor összehasonlító elemzéseket készítettek meghatározott PSA kezdetiesemény-típusokra a szovjet tervezésű VVER-440-es reaktorok esetében. Kidolgoztak egy olyan mutatórendszert (a kockázat szempontú szabályozás indikátor rendszerét − RIRIS), amely az egyes VVER típusú atomerőművet üzemeltető országok felkészültségének helyzetét jellemzi a kockázatszempontú döntéshozatal általános hatósági és üzemeltetői bevezetésére. A 2006-ban elkezdett második fázisban a munkacsoport folytatta a VVER-440 reaktorok valószínűségi biztonsági elemzési modelljeinek összehasonlítását válogatott kezdetiesemény-típusokra. Kétévente kiértékelte a RIRIS mutatórendszer alakulását, és elkészítette a kockázatszempontú döntéshozatal alkalmazásának három előfeltételét képező szakmai terület (jogszabályi háttér, PSA modellek és eszközök, valamint szakmai jártasság) összehasonlító elemzését a tagországokban. A munkacsoportban az OAH-t Macsuga Géza főosztályvezető képviseli. A találkozón a második fázis keretében elkészült tematikus jelentéseket tekintették át véglegesítés céljából. Egyeztették a második fázist lezáró jelentés felépítését, elkészítésének ütemezését, és a munka folytatásának lehetséges céljait és tartalmát.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH februári Hírlevele

2009.02.10

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2009. január

2009.02.10

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Atomenergia és biztonság

2009.01.16

Az atomenergia energetikai alkalmazásával kapcsolatos kérdések megválaszolására az ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL, a TIT STÚDIÓ EGYESÜLET és a MERLIN ENERGIA ‘Atomenergia és biztonság“ címmel, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgetéssorozatot szervez.

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a MERLIN-nel

2009.01.16

Az Országos Atomenergia Hivatal 2009. január 15-én együttműködési megállapodást kötött a MERLIN Színházat működtető Angol Nyelvű Közhasznú Alapítvánnyal. A felek együttműködésének célja, hogy hiteles és sokoldalú tájékoztatással járuljanak a tudományos ismeretek terjesztéséhez és a tudomány újabb eredményeinek megismertetéséhez. Az együttműködés kiterjed a nukleáris energia alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi együttműködés, az ezen a téren működő nemzetközi szervezetek tevékenysége, valamint a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési eredmények bemutatására. A felek ezzel szeretnének hozzájárulni az igényes és közérthető tudományos ismeretterjesztéshez. A megállapodás keretében az OAH közreműködik az atomenergia békés felhasználásához kapcsolódó tudományos-ismeretterjesztő és egyéb tematikus műsorok készítésében.

Tovább olvasom »

Az Országos Atomenergia Hivatal pályázatot hirdet

2009.01.12

a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Erőműfelügyeleti Főosztálya Helyszíni Felügyeleti Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére.

Tovább olvasom »

ÚJ NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI IRÁNYELV JAVASLAT

2009.01.08

Az Európai Bizottság 2008. december 1-én terjesztette be „A Tanács irányelve (Euratom) a nukleáris biztonság közösségi kereteinek létrehozásáról” (Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE (Euratom) setting up a Community framework for nuclear safety) című javaslatát az Európai Tanácsnak. A dokumentum az Európai Bizottság honlapján érhető el. Az utóbbi években a Tanács és az Európai Parlament többször hangsúlyozta, hogy uniós szintű nukleáris biztonsági szabályozásra van szükség. E támogatás és egy korábbi javaslat ellenére máig sincs hatályban a nukleáris biztonságra vonatkozó egységes EU szabályozás. A Bizottság javaslata tehát e hiányosság felszámolását célozza. Az új irányelv célja az EU polgárok biztonságának növelése, illetve jogbiztonságának megteremtése. A Bizottság szerint a tagállamoknak is hasznos lesz az irányelv, mivel viszonyítási alapot ad nemzeti nukleáris biztonsági rendszereik tekintetében. Kedvező lesz a nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok szempontjából is, mivel biztosítja, hogy e testületek megkapják a munkájukhoz szükséges eszközöket, valamint meghatározó szerephez juttatja őket a közös uniós szabályok végrehajtása terén. Az EU tagállamok nemzeti nukleáris biztonsági hatóságai már számos közös nukleáris biztonsági referenciaszintet dolgoztak ki a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA) keretében; ezeket a tagállamok kiindulási alapnak tekinthetik a kiegészítő biztonsági követelmények meghatározása során. A javasolt irányelv a nukleáris biztonság jogi kereteit úgy határozza meg, hogy nem tartalmaz előírásokat a részletekre vonatkozóan. Tanácsi irányelvként kívánják elfogadtatni, amelyet az EU tagállamainak majd át kell ültetniük saját nemzeti jogrendszerükbe. A tagállamoknak az irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül kell kihirdetniük a szükséges nemzeti jogszabályokat. „A Tanács irányelve (Euratom) a nukleáris biztonság közösségi kereteinek létrehozásáról”

Tovább olvasom »

Szolgáltató keresése tanácsadói feladatok ellátására

2008.12.31

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az alaptevékenységével kapcsolatban tanácsadói szolgáltatásra vállalkozó gazdasági szervezetet (Kft., Bt. stb.) keres. Témakör: a radioaktív hulladékok elhelyezését szolgáló, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott programok szerződés-tervezeteinek és teljesítési dokumentumainak szakértői véleményezése. A feladat (meghosszabbíthatóan) határozott időtartamra, 2009. február 1-től 2009. december 31-ig szól. A díjazás megegyezés szerint történik. Az angol nyelv középfokú ismerete szükséges. Előnynek számít, de nem előfeltétel a témakörhöz kapcsolódó területen szerzett szakmai gyakorlat, különös tekintettel a műszaki – és részben bányászati – beruházások szervezésére és finanszírozására. A jelentkezéseket az OAH KNPA Kezelő Szakirodának kell címezni (Budapest, 1036 Fényes Adolf utca 4).

Tovább olvasom »

Megjelent az Országos Atomenergia Hivatal Útmutatója a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III.6.) IRM rendelet végrehajtásához.

2008.12.18

Az SG-1 útmutató megtalálható honlapunkon a Letöltések/Egyéb Kiadványok, valamint a Feladatok/Biztosítéki Ellenőrzés menüpontokban.

Tovább olvasom »

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2008.12.17

Az Országos Atomenergia Hivatal 2008. december 15-én lezárta a Paksi Atomerőmű tízévenként esedékes biztonsági felülvizsgálatának az értékelését.

Tovább olvasom »

Tanárok látogatása az OAH-ban

2008.12.12

A III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet szervezésében 2008. december 11-én fizika, kémia és matematika szakos tanárok látogatták meg az Országos Atomenergia Hivatalt. A III. kerületi általános iskolákból érkezett tanárokat Lux Iván főigazgató-helyettes köszöntötte, majd vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia alkalmazását és az OAH tevékenységét. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor osztályvezető, valamint Tóth Katalin, Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatta be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók érdeklődéssel figyelték a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. A 28 tagú csoport tagjai nagy örömmel fogadták az OAH és a TIT Stúdió Egyesület által szervezett szegedi regionális ismeretterjesztő konferenciáról készült DVD-t, amelyet felhasználhatnak saját iskoláikban az atomenergiával kapcsolatos ismeretek terjesztésére.

Tovább olvasom »