ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. október 4-én Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében a Paksi Atomerőmű 1. blokkjánál folyamatban levő üzemidő-hosszabbítás engedélyezési eljárásának részeként tartott közmeghallgatás jegyzőkönyve

2012.10.19

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. október 4-én Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében a Paksi Atomerőmű 1. blokkjánál folyamatban levő üzemidő-hosszabbítás engedélyezési eljárásának részeként tartott közmeghallgatás jegyzőkönyve

Tovább olvasom »

Magyar - orosz - ukrán kormányközi megállapodás a nukleáris üzemanyagok szállításáról

2012.10.18

2012. október 17-én Magyarország, Oroszország, és Ukrajna kormánya közös megállapodást írt alá az Ukrajna területén át Magyarország és Oroszország között történő nukleáris üzemanyag szállításról. A megállapodást hazánk képviseletében az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Dr. Rónaky József, Oroszország részéről a ROSATOM nemzetközi együttműködésekért felelős helyettes-főigazgatója, Nikolai Spasskiy, ukrán oldalról pedig az Állami Nukleáris Szabályozási Főfelügyelet elnöke, Olena Mykolaichuk írták alá.

Tovább olvasom »

TSO szeminárium az OAH-ban

2012.10.15

2012. október 12-én az OAH, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont és a BMGE Nukleáris Technikai Intézet szakembereinek részvételével szemináriumot tartottunk az OAH-ban, amelyen az OAH ÁNI műszaki háttér intézeteinek (TSO-k) kutatói beszámoltak a 2011-ben az OAH ÁNI Műszaki Megalapozó Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeiről. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főigazgató-helyettese megnyitó beszédében köszöntötte a megjelent szakembereket és kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában. A szemináriumon kilenc előadás hangzott el, amelyek áttekintették az elmúlt évben elvégzett kutatásokat. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére, a hallottak hatékonyabb elsajátítására és a továbblépési lehetőségek megismerésére. A szemináriumon elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »

Az Országos Atomenergia Hivatal sajtóközleménye

2012.10.05

Az Európai Bizottság 2012. október 4-én közleményt adott ki az Európai Unióban található atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékeléséről (az ún. stressz-tesztről). Magyarország üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit, javaslatait pedig alaposan megfontolja. Mivel Magyarország az atomenergia biztonságának kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, a többi tagállamhoz hasonlóan jelentős forrásokat fordított a vizsgálat (stressz-teszt) végrehajtására. A közlemény áttanulmányozása után az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a közleményben szereplő értékelés bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban eltérő véleményének kíván hangot adni. Az OAH hangsúlyozni kívánja, hogy a szakértői értékelésről készült zárójelentés - amelyet mind az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG), mind pedig a Bizottság 2012. április 26-án egyetértően aláírt - kimutatta, hogy a biztonság színvonala egészében véve jó, Európában egyetlen atomerőmű azonnali bezárására sincs szükség. Az OAH továbbá azt is ki kívánja emelni, hogy az egyes telephelyekre egyedi módon jellemző (és a közleményben utólag azonosított) kérdések kezelése a tagországok Nemzeti Cselekvési Tervei alapján történik majd, és maga a stressz-teszt folyamat tisztázta, hogy a nukleáris biztonság, s az azt javító intézkedések és mechanizmusok folyamatosan fejlődnek. A stressz-teszt eredményei azt mutatták, hogy a Paksi Atomerőmű megfelel a legszigorúbb európai biztonsági ajánlásoknak. Ezen kívül, miközben a közlemény helyesen állapítja meg, hogy még számos teendő van, azt a téves benyomást keltheti, hogy az alapvető biztonság érdekében is sok még a tennivaló. A stressz-teszt eredményeként ajánlott, a biztonság növelését szolgáló intézkedések közül már sokat meg is valósítottak. Az eredmények leegyszerűsített összevetése és a költségek becsült értékekkel való növelése félrevezető értelmezésekhez vezethet. Mindent összevetve az OAH bizonyos abban, hogy a stressz-teszt eredményei az európai atomerőművek biztonságának további növelését szolgálják, még a megfelelőnek tekintett biztonsági határértékeket meghaladó szélsőséges helyzetekben is. Az OAH mind hazai, mind nemzetközi szinten továbbra is a nukleáris létesítmények biztonságának növeléséért tevékenykedik, és maradéktalanul figyelembe fogja venni az Európai Bizottság megalapozott javaslatait. Ugyanakkor az OAH véleménye szerint a nemzeti megközelítések közötti különbségek önmagukban nem tekinthetők eleve hiányosságnak. Minden ország közös célja kell legyen, hogy hatékony intézkedéseket tegyen a biztonság érdekében, és továbbra is fennmaradjon a lakosság bizalma az európai nukleáris létesítmények biztonságát illetően. Háttér A 2011. márciusi fukusimai katasztrófára reagálva az Európai Tanács – Magyarország soros elnöksége alatt végzett előkészületeket követően – elfogadta, hogy az Európai Unióban szigorú szakértői vizsgálatokat tartalmazó, úgynevezett stressz-teszteket végezzenek el. Ezek a vizsgálatok önkéntes alapon, átlátható, kölcsönösen elfogadott módszerrel, az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportjának (ENSREG) védnöksége alatt zajlottak le. Az ENSREG-et azzal a céllal hozták létre, hogy nukleáris biztonsági kérdésekben támogassa a Bizottságot. A csoport tagjai az európai nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok vezetői. A szakértői vizsgálatról készült zárójelentést 2012. április 26-án mind az ENSREG, mind pedig a Bizottság egyetértően aláírta. A vizsgálatok eredményei konkrétan azt mutatták, hogy a biztonság színvonala egészében véve jó, Európában egyetlen atomerőmű azonnali bezárására sincs szükség. Az Európai Bizottság 2012. október 4-én közleményt adott ki az Európai Unió atomerőműveinek átfogó kockázati és biztonsági értékeléséről (az ún. stressz-tesztről).

Tovább olvasom »

Közmeghallgatás az üzemidő-hosszabbításról

2012.10.05

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. október 4-én Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében közmeghallgatást tartott a Paksi Atomerőmű 1. blokkjánál folyamatban levő üzemidő-hosszabbítás engedélyezési eljárásának részeként. A közmeghallgatásra a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján került sor. A közmeghallgatás első részében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa összefoglalta, hogy milyen tevékenységeket végeztek el annak érdekében, hogy igazolják és biztosítsák a biztonságos üzemeltetés feltételeit az 1. blokk meghosszabbított üzemideje alatt. Az OAH munkatársa bemutatta az engedélyezési eljárást, valamint az engedélyezési dokumentáció hatósági felülvizsgálatának és értékelésének lépéseit. A közmeghallgatáson részt vettek az engedélyezési eljárásban szakhatóságként eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselői is. A rendezvény második felében a közmeghallgatáson résztvevő magánszemélyek és civil szervezetek tehettek fel kérdéseket és mondhatták el véleményüket az üzemidő-hosszabbításról. A kérdésekre az Országos Atomenergia Hivatal és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársai válaszoltak. A közmeghallgatás jegyzőkönyve elérhető lesz lesz Paks város, Dunaszentbenedek és Uszód községek Polgármesteri Hivatalainak hirdetőtábláin, az OAH székház (1034 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) portáján és az OAH honlapján.

Tovább olvasom »

Hirdetmény a 2012. október 4-én tartandó közmeghallgatásról

2012.09.25

1.) Hirdetmény: az Országos Atomenergia Hivatal közmeghallgatást tart (PDF,1 oldal, 181 kbyte)
2.) Közmeghallgatás a tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés engedélyezése a Paksi Atomerőmű 1. számú blokkján - közérthető OAH összefoglaló (PDF,14 oldal, 935 kbyte)
3.) 1. blokk üzemidő hosszabbításának megalapozása - Közérthető összefoglaló 2012 (PDF,32 oldal, 1,9 Mbyte)
4.) Film az üzemidő-hosszabbításról: letölthető (WMV,14:33)
valamint megtekinthető a YouTube-on

Tovább olvasom »

Botswanai szakember látogatása a CERTA-ban

2012.10.02

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) felkérésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) két hétre fogadta Kenneth Gabanamotse urat, aki tudományos látogatásra érkezett Magyarországra Botswanából. Az afrikai ország kormánya szorgalmazza a nukleáris program beindítását, ezért megkezdte a sugárvédelmi és a nukleáris biztonsági szabályok kidolgozását, amelyhez a NAÜ rendszerint támogatást nyújt a rászoruló, fejlődő országoknak. Gabanamotse úr a látogatás részeként, a NÉBIH munkatársaival szeptember 28-án megtekintette az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Központját (CERTA). Ennek keretében először Macsuga Géza, a Műszaki Főosztály vezetője ismertette az OAH fő feladatait és felépítését, majd Balogh Csaba, a Műszaki Főosztály munkatársa részletesen bemutatta az OAH baleset-elhárítással kapcsolatos feladatait, a Baleset-elhárítási Szervezet felépítését, valamit a rendelkezésre álló elemző eszközöket. Az afrikai kollégát különösen a baleset-elhárítás során végzendő elemző tevékenység érdekelte, az e téren szerzett tapasztalatokról részletesebb tájékoztatással is szolgáltak az OAH munkatársai.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az „északi” megyékkel

2012.09.28

Mi a teendő, hogyan és ki védi meg az ország polgárait, ha baleset lenne a szlovák Mohi Atomerőműben!? A válasz ott van a jogszabályokban: külföldi nukleáris veszélyhelyzet korai időszakában a halasztást nem tűrő intézkedéseket a megyei Védelmi Bizottság elnöke határozza meg az Országos Atomenergia Hivataltól kapott tájékoztatás és javaslat alapján. Ezen feladatkör gyakorlását tűzte ki célul a 2012. szeptember 27-én megtartott, röviden „északi” megyésnek aposztrofált gyakorlat, amelyen a Mohi Atomerőműhöz legközelebb eső Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Nógrád megye védelmi szervei, valamint az Országos Atomenergia Hivatal és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vett részt. A két országos szerv a gyakorlaton a riasztás kezdeményezésében és a műszaki információk szolgáltatásában vett részt. Az OAH irányításával előkészített gyakorlaton a megyei és helyi védelmi bizottságok feladata a Mohi Atomerőműben feltételezett súlyos, kibocsátással is járó baleset nyomán szükséges halaszthatatlan intézkedések meghatározása volt. A gyakorlaton meghozott döntések a lakosság és a környezet védelme érdekében szükséges monitorozási, területzárási intézkedéseket, az élelmiszerlánc és a vízbázis megelőző jellegű védelmét és az egészségügyi szervek felkészítését szolgáló intézkedéseket tartalmaztak. A gyakorlat után megtartott gyorsértékelések szerint a foglalkozások eredményesek voltak, nemcsak kis valószínűségű nukleáris balesetek hatásaira, hanem általában a veszélyhelyzetekre való felkészülés növelését is szolgálta.

Tovább olvasom »

Szaudi látogatás az Országos Atomenergia Hivatalban

2012.09.24

Hashim Yamani, a Szaud-Arábiai Királyság nukleáris és megújuló energiák központjának (King Abdullah City for Nuclear és Renewable Energy) elnöke és kísérete 2012. szeptember 22-én - magyarországi látogatásának befejezéseként - az Országos Atomenergia Hivatal tevékenységével ismerkedett meg. Mint ismeretes, a szaúdi energiatermelés jelenleg száz százalékban az olajtól függ. A jövőben az olaj mellett a nukleáris energiára és a megújuló energiaforrásokra is szeretnének támaszkodni. Magyarországi programjuk során a szaúdi delegáció tagjai a magyar nukleáris ipar, illetve a nukleáris kutatás-fejlesztésben résztvevő szervezetek munkája iránt érdeklődtek, és keresték a kölcsönös együttműködés lehetőségeit. Ennek keretében került sor az OAH látogatásra. A magasrangú küldöttséget Rónaky József, az OAH főigazgatója, Horváth Kristóf főigazgató-helyettes és Macsuga Géza főosztályvezető fogadták. A látogatáson részt vett Kovács Pál energiaügyi államtitkár, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium több munkatársa. A látogatás során az OAH főigazgatója rövid ismertetést adott a Hivatal tevékenységéről, majd sor került az OAH Veszélyhelyzeti, Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központjának, a CERTA-nak a bemutatására. A szaudi vendégek nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást és a bemutatót, s elismeréssel nyilatkoztak az OAH tevékenységéről. Az OAH munkatársai számos kérdésre válaszoltak, amelyeket a vendégek a nukleáris biztonsági hatósági tevékenységgel kapcsolatban tettek fel. A nukleáris energia bevezetésének egyik előfeltétele a független nukleáris hatóság megléte, ennek működéséhez gyűjtöttek tapasztalatokat az OAH-ban. A barátságos légkörben lezajlott találkozó végén a küldöttség tagjai elégedetten nyilatkoztak a látottakról. Rónaky József:"Regulatory supervision over the nuclear power plant - Synergy of safety, security and safeguards"

Tovább olvasom »

Sikeres nyílt nap az OAH-ban

2012.09.17

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 15-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes köszöntötte és néhány perceben vázolta az OAH tevékenységét és a látogatás programját, majd vetítettképes előadásban bemutatta az üzemidő hosszabbítás menetrendjét. Ezután Horváth Kristóf főigazgató-helyettes "Fűtőelem szállítás" című előadásában a Magyarországon áthaladó kiégett fűtőelemek szállításával kapcsolatos feladatokat ismertette, végül Macsuga Géza főosztályvezető beszélt a nukleárisbaleset-elhárítás országos rendszeréről. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Répánszki Réka és Nyisztor Dániel osztályvezető egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az első emeleti körfolyosón elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Juhász László főosztályvezető-helyettes, Sáfár József és Stefánka Zsolt osztályvezetők segítették a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet a második emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Kókai Ágnes és Molnár Balázs főosztályvezető mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. A nyílt napon elhangzott előadások és a bemutatott poszterek: Előadások: Országos Atomenergia Hivatal - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes Paksi Atomerőmű tervezett működési idejének lejártát követő további üzemeltetés engedélyezési eljárása - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes Fűtőelem szállítás - Horváth Kristóf főigazgató-helyettes A balesetelhárítás országos rendszere - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás Poszterek: A nukleáris létesítmények hatósági felügyelete A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Kezelő Szakiroda Nukleáris non-proliferáció Certa - Veszélyhelyzeti intézkedési, gyakorló és elemző központ Az atomenergia biztonságos alkalmazásának műszaki megalapozása Mit teszünk a sugárforrások biztonságáért? Atomenergia alkalmazásai fizikai védelme tovább

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2012.09.05

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 15-én, szombaton a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen az OAH tevékenységéből vetítettképes előadáson mutatunk be néhány fontos területet.

Tovább olvasom »

Bécsben befejeződött a második soron kivüli felülvizsgálati értekezlet

2012.08.31

Bécsben a Nukleáris Biztonsági Egyezmény második soron kívüli felülvizsgálati konferenciáján az egyezményben részt vevő 60 tagállam képviselői a fukusimai baleset tanulságairól tanácskoztak 2012. augusztus 27. és 31. között. (Az egyezményt az 1986-os csernobili katasztrófát követően hozták létre és 1996-ban lépett életbe.) A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tavaly szeptemberben akciótervet fogadott el a nukleáris biztonság javításáról. Yukiya Amano a NAÜ főigazgatója a konferencián egyrészt méltatta az eddig elért eredményeket, másrészt megemlítette: “sok még a tennivaló és éberségünk nem lankadhat”. A konferencián a részes országok jelentései alapján áttekintették, hogy milyen intézkedéseket tettek a fukusimai atomerőmű baleset tanulságainak elemzése, a tanulságok hasznosítása terén. Hat szakterületen (természeti hatások, tervezési kérdések, súlyos balesetek kezelése, balesetelhárítási felkészülés, nemzeti szervezetek, nemzetközi együttműködés) részletesen elemezték a tagállamok munkáját. Ajánlásokat fogadtak el az atomerőművek biztonságának további javítása érdekében. A 60 tagországot képviselő 300 szakértő ajánlásokat adott arra vonatkozóan is, hogy az egyezmény keretében 2014-ben tartandó következő konferencián milyen egységes elvek mentén számoljanak be a résztvevők a fukusimai esemény tapasztalatainak további hasznosításáról. A konferencia nem értékelte és nem hasonlította össze külön - külön az egyes országokat, de megállapítható - akár csak az Európai Unió stressz-tesztjét követően -, hogy a Paksi Atomerőmű állapota nem igényel azonnali hatósági beavatkozást, a tervezett javító intézkedések összhangban vannak a nemzetközi gyakorlattal. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a biztonságot érintő műszaki fejlesztések végrehajtása mellett a nukleáris biztonsági hatóságok működését is felül kell vizsgálni, biztosítani kell függetlenségüket és növelni kell kompetenciájukat a szükséges emberi és anyagi erőforrások révén. A rendezvény összefoglaló jelentése ("Summary Report, 31 August 2012") a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség honlapján a következő linkre kattintva PDF formátumban, angol nyelven elérhető: (http://www.iaea.org/newscenter/news/2012/cnsconcludes.html)

Tovább olvasom »