ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Megbeszélés a nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

2010.01.18

A Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzs (KKB OpT) és a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság (NVM) vezetői egyeztető megbeszélést tartottak 2010. január 14-én az OAH-ban. A KKB OpT vezetését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főigazgató-helyettese látja el, míg az NVM-ét az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. A vezetőket elkísérték a nukleárisbaleset-elhárítás területén felelős munkatársaik is. A megbeszélésen az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) egészének fejlesztésére irányuló feladatok listáját tekintették át a feladatok tartalmának és ütemezésének egyeztetése céljából. A feladatok között szerepel a KKB OpT és az NVM működési feltételeinek rendezése, az ONER riasztási rendjének megújítása és a nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok hatékonyságának fokozása. A résztvevők értékelték az ONER működését szabályozó jogszabályok korszerűsítési folyamatának helyzetét. A baráti légkörben lezajlott találkozó illeszkedett a két intézmény nukleárisbaleset-elhárításban érintett vezető munkatársai között bevált évzáró-értékelő és évnyitó-feladategyeztető megbeszélések sorába, és jól szolgálta a hatékony együttműködés folytatását.

Tovább olvasom »

Megjelent az ENSREG honlapja

2010.01.13

Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hozta létre az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőiből álló csoportot korábban HLG (High Level Group), később ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) néven. A csoport az EU 27 tagállamának képviselőiből, illetve a Bizottság egy képviselőjéből áll. Magyarországot az OAH főigazgatója, Rónaky József, illetve egyik főigazgató-helyettese, Lux Iván képviseli. A csoport feladata, hogy a nukleáris biztonság és radioaktív hulladékkezelés területén megteremtse a folyamatos fejlesztés feltételeit és fokozatosan közös álláspontot alakítson ki egy-egy kérdésben, amely idővel további európai szintű szabályozások létrehozását teszi lehetővé. A csoport emellett elősegíti a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, koordinációt és együttműködést. Jelenleg három munkacsoportja van: nukleáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint átláthatósági munkacsoport. A csoportnak rendszeresen – adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben kell beszámolnia tevékenységéről az Európai Bizottság felé, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a Tanács számára is. A most megjelent honlap (www.ensreg.eu) tájékoztat a csoport és munkacsoportjai tevékenységéről, a kapcsolódó nemzetközi egyezményekről és aktuális eseményekről. A honlapon keresztül könnyen elérhetők a résztvevő országok nukleáris biztonsági hatóságai.

Tovább olvasom »

Nukleáris biztonsági hatósági határozatok

2009.12.08

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan törekszik a nukleáris biztonsággal összefüggő kérdések iránt érdeklődő szakmai és laikus közönség mind teljesebb tájékoztatására. Ebbe a folyamatba illeszkedik a legújabb kezdeményezés: 2009 októberétől kezdve rendszeresen beszámol a nukleáris biztonsági hatóság által hozott határozatokról, megjelölve a határozat kiadásának dátumát, tárgyának rövid, érthető összefoglalását és hatályát. A határozatokról készült lista a Biztonság/Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai cím alatt található meg a honlapon.

Tovább olvasom »

Ismeretterjesztő konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Disztermében

2009.11.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat 2009. november 24-én „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel ismeretterjesztő konferenciát tartott a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia iránti nagy érdeklődést jelezte, hogy az Akadémia I. emeleti Díszterme zsúfolásig megtelt, a II. emeleti Nagyteremben pedig sokan kivetítőn követték az előadásokat.

Tovább olvasom »

Országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat

2009.11.19

A mai napon a Paksi Atomerőmű szokásos éves nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot tart, amelyhez a Kormányzati Koordináció Bizottsághoz tartozó központi és más területi szervek mellett az Országos Atomenergia Hivatal Balesetelhárítási szervezete és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja is csatlakozott. A gyakorlat alkalmával a Paksi Atomerőmű 3. blokkján szimulálják üzemzavar bekövetkezését, aminek következtében a szellőzőrendszeren keresztül környezeti kibocsátás is történik. A gyakorlat központi céljai, hogy a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység ellátásban résztvevők gyakorolják az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetését, lakosságvédelmi feladatok koordinálását, a lakosság tájékoztatási feladatok ellátását, a MARATHON rendszeren keresztüli hazai és nemzetközi szervekkel való kommunikációt. Általános célként lehet megfogalmazni a feladatok begyakorlása mellett a problémák, valamint a jó gyakorlatok felismerését és a tapasztalatok jövőbeni hasznosítását. A gyakorlatról az OAH főigazgatója, Dr. Rónaky József fog Összefoglaló Értékelési Jelentést készíteni.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2009.11.16

Az Európai Bizottság felhívására beadott ún. RESPEC pályázatot az OAH 2009-ben ismét megnyerte, s újabb három éven át lehet az EU tanácsadó szervezete nukleárisbaleset-elhárítási ügyekben. 2009. november 12-én az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A novemberi gyakorlat feltételezett eseménye szerint Korfu szigetén megnövekedett a sugárzásszint, amelyet a görög nukleáris biztonsági hatóság jelzett az Európai Bizottság ECURIE rendszerének. A Korfu repülőterén lévő sugárzásmérő állomáson kezdetben az átlagos szint 6-7-szeresét, majd további jelentős növekedését mérték. Hordozható sugárzásmérővel a görög hatóság mintegy egy kilométer átmérőjű körben sugárzó anyagot (Cs-137) talált, ezért intézkedéseket hozott a lakosság védelmére. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, megállapította, hogy nukleáris létesítmények nem találhatók olyan távolságra, ahonnan a sugárzás Korfu szigetére terjedhetne. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a görög hatósággal a felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat befejezéséről a görög hatóság és az Európai Bizottság értesítette az OAH Balesetelhárítási Szervezetét.

Tovább olvasom »

NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÉKI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE MAGYARORSZÁGON

2009.11.15

A nukleáris biztosítéki rendszerhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) részére Magyarország által nyújtott támogató program keretében az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) közösen 2009. szeptember 21-25. között a NAÜ által kiválasztott nyolc nemzetközi ellenőr képzése érdekében gyakorlatot szervezett Magyarországon. A gyakorlattal egybekötött képzés célja az integrált biztosítéki ellenőrzés elveinek a gyakorlatban történő megismerése, és a nemzetközi helyszíni ellenőrzési tevékenységek Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti gyakorlása volt. Az egyhetes képzés során a nyolc biztosítéki ellenőr csoportokba osztva végzett ellenőrzéseket az egykori mecseki uránbánya Mecsek-ÖKO Zrt.-hez tartozó területén, a Paksi Atomerőmű Zrt. területén, az MTA Izotópkutató Intézetben, az Izotóp Intézet Kft. épületeiben, a KFKI AEKI Kutatóreaktorban és a BME Oktatóreaktorban. A gyakorlat lebonyolításában aktívan részt vettek az OAH nukleáris-anyag felügyelői és a létesítményi biztosítéki felelősök is.

Tovább olvasom »

Hevesy díjat kapott az OAH főigazgatója

2009.11.11

A Hevesy-díj kuratóriuma ebben az évben két I. kategóriájú díjat adott ki. Az egyiket dr. Rónaky Józsefnek ítélte a paksi atomerőmű nukleáris biztonsága érdekében, továbbá a hazai nukleáris létesítmények biztonságának társadalmi és nemzetközi elismertsége érdekében kifejtett több évtizedes elkötelezett, magas színvonalú tevékenységéért, a másikat pedig Jánosiné Bíró Ágnesnek a nukleáris energetika és nukleáris biztonság területén végzett szakmai, oktatási, szervezési eredményeiért, valamint széles körű ismeretterjesztő tevékenységéért. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a "Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért" nevű közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közérdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére hozta létre "Hevesí György-díj a Nukleáris Biztonságért" elnevezéssel. A díjakat Pálinkás József, az Akadémia elnöke november 2-án Debrecenben adta át a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitóján.

Tovább olvasom »

Meghívó ismeretterjesztő konferenciára

2009.11.03

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat tisztelettel meghívja Önt a 2009. november 24-én (kedden) 10.30 - kor kezdődő „Atomenergiáról – mindenkinek” című ismeretterjesztő konferenciára. A konferencia helyszíne ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti Nagyterme (Budapest V., Roosevelt tér 9.) A résztvevők előadást hallgathatnak meg az atomenergiában rejlő tudományos lehetőségekről és az atomenergiának a villamosenergia-ellátásban betöltött szerepéről. Az előző években hasonló címmel rendezett regionális konferenciákon elhangzott legérdekesebb helyi előadásokat is meghívtuk Budapestre, így a nukleáris medicináról, a mindennapjainkban jelen lévő radonról, a radioaktív szén felhasználási lehetőségeiről és a fúzióról is lesz egy-egy előadás. A konferencián a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását is megtekinthetik az érdeklődők. A kiállítást az előadóterem előtti csarnokban helyezzük el, így a konferencia előtt és a szünetben lehet megnézni a posztereket. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja az előcsarnokban ezúttal is műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a fiatalokkal az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek A konferencia ingyenes, a részt venni szándékozók a mellékelt jelentkezési lap 2009. november 20-ig történő visszaküldésével jelezhetik részvételi szándékukat. (Postacím: TIT Stúdió Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Fax: 385-0414, E-mail: info@tit.hu, Telefon: 466-9019 (Bukta Eszter))

Tovább olvasom »

Nukleáris Biztonsági Egyezmény – az 5. Felülvizsgálati Konferencia előkészítése

2009.10.16

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve növelésére és arra, hogy erről háromévenként Nemzeti Jelentést készítenek. Az Egyezmény részesei a nemzeti jelentéseket Felülvizsgálati Konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre, ennek előkészítése érdekében szeptember 29-30. között Bécsben szervezési értekezletet tartottak, ezt megelőzően szeptember 28-án pedig a 4. Felülvizsgálati Konferencián felmerült kérdések megvitatására rendkívüli ülésnapra került sor. A Nukleáris Biztonsági Egyezmény 65 részes államából 46 volt jelen, Magyarországot az OAH két munkatársa képviselte mindkét eseményen.

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a NUBIKI-vel

2009.10.13

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Holló Előd a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. igazgatója, 2009. október 9-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az aláíráshoz kapcsolódó szakmai összejövetelen az aláírókon kívül a NUBIKI részéről Bareith Attila és Téchy Zsolt, az OAH részéről Dr. Lux Iván, Macsuga Géza, Petőfi-Tóth Katalin, Sándor Annamária és Berki Tamás vettek részt. A NUBIKI a Villamosenergiaipari Kutatóintézet Zrt. Atomerőművi Divíziójának (VEIKI AED) utódszervezete, dolgozói döntő többségében megegyeznek a VEIKI AED korábbi munkatársaival. Az OAH korábban a VEIKI AED-vel is eredményes TSO-partneri kapcsolatban volt, indokolt tehát az együttműködést az újjászervezett céggel is folytatni. A megállapodás aláírását megelőzően Holló Előd bemutatta a NUBIKI megalakulásának körülményeit, a cég szervezeti felépítését, tevékenységét és céljait, valamint körbevezette az OAH munkatársait új telephelyükön. A megbeszélést a résztvevők munkaebéddel zárták.

Tovább olvasom »

Vitafórum a magyarországi erőműépítésről

2009.10.02

Az Energetikai Szakkollégium 2009. szeptember 30-án vitafórumot rendezett a magyarországi erőmű-építési lehetőségekről. A vitafórum előadói a szén és földgáztüzelésű erőművek építésének előnyeiről és hátrányairól, az atomenergia szerepéről és a megújuló energiaforrások erőművi felhasználásának kihívásairól beszéltek. A vitában Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese "Az atomenergia szerepe és jövője Magyarországon" címmel tartott előadást.

Tovább olvasom »