ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Meghívó sajtónapra

2007.10.24

Az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetének kérésére 2007. október 21. és november 2. között Magyarország ad otthont a szervezet nemzetközi ellenőreinek elméleti és gyakorlati kiképzéséhez. Az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete tevékenységének és a hazai szervezetekkel való együttműködésének megismertetése érdekében október 30-án a helyszíni ellenőrök gyakorlati képzését bemutató sajtónapot tartunk. A helyszíni bemutató után sajtótájékoztatót tartunk, ahol a Szervezet vezetője, Tóth Tibor és a gyakorlati képzés megszervezését és lebonyolítását végző szervezetek, köztük a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium magas rangú vezetői, valamint az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója tájékoztatja a sajtó képviselőit a magyar diplomácia e jelentős eredményéről. Az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetéről készített tájékoztató anyagot, valamint a képzés rövid leírását mellékelem. Ezúton tisztelettel meghívom a közös sajtónapra, amelyre 2007. október 30-án, kedden 10 órakor kerül sor. Helyszín: Magyar Honvédség Bakony Harcikiképző Központjának Kiképzőbázisa, Táborfalva A sajtótájékoztatón részt venni kívánó újságírók részére külön autóbuszt indítunk, amely reggel 8 órakor a Batthyányi tér közelében lévő MTESZ székház elől (II. kerület Fő utca 66-68.) indul. A visszaindulás tervezett időpontja 13 óra. Kérjük, hogy részvételi szándékát szíveskedjen telefonon, faxon vagy e-mailen 2007. október 27-ig jelezni Szabó Szilárd vezető tanácsos úrnál (telefon: 436-4873, fax: 436-4875, e-mail: szaboszi@haea.gov.hu). Szíveskedjen megadni a belépéshez szükséges adatokat (név, anyja neve, szem. ig. szám.), hogy a belépést előzetesen engedélyeztetni tudjuk. Kérjük, hogy jelezze, ha saját személygépkocsival kíván jönni, s akkor szíveskedjen megadni a gépkocsi rendszámát is. A sajtónapon lehet fényképezni, és/vagy videofelvételeket készíteni, továbbá lehet majd a képzésen résztvevő nemzetközi szakértőkkel is interjút készíteni. Szíves megjelenésére számítunk.

Tovább olvasom »

A NAÜ regionális találkozója

2007.10.08

Risk-Informed Methods on the Regulatory Decision Making Process címmel 2007. szeptember 24-28. között az OAH adott otthont a NAÜ regionális találkozójának a kockázatszempontú döntéshozatal módszertanáról az atomerőművek üzemeltetéséhez kapcsolódó hatósági tevékenység során. A találkozón amerikai, finn és magyar szakemberek tartottak bemutató előadásokat. Az előadásokon túl ország-beszámolók hangzottak el, ismertetve a tématerület aktuális helyzetét a résztvevőt küldő országban.

Tovább olvasom »

Nemzetközi biztosítéki felügyelők képzése Magyarországon

2007.09.28

A nukleáris biztosítéki rendszerhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) részére Magyarország által nyújtott támogató program keretében 2007. szeptember 10. és 14. között harmadik alkalommal szerveztünk képzést a NAÜ biztosítéki felügyelői részére.

Tovább olvasom »

A paksi atomerőmű elsőszintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági felülvizsgálata

2007.09.26

A biztonsági elemzések hatósági felülvizsgálatát az érvényes jogi szabályozás az OAH feladatául szabja. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kiadványai közül is számos ajánlás szorgalmazza a biztonsági elemzések és ezeken belül a valószínűségi biztonsági elemzés (PSA) hatósági felülvizsgálatának elvégzését. Az elsőszintű PSA modell felülvizsgálata egyúttal a kockázatszempontú felügyelet kialakítására indított hatósági projekt programjába is illeszkedik, amelynek keretében külső szakértők bevonásával már megtörtént a paksi atomerőmű kettesszintű PSA modelljének felülvizsgálata. A valószínűségi biztonsági elemzések (PSA-k) készítésének alapelve, hogy a lehetséges baleseti eseménysorokból számításokkal határozzák meg, hogy különböző kezdeti eseményt (például tűz, elárasztás stb.) feltételezve mennyire védett az atomerőmű, hogyan végződhet az esemény, hol lehetnek a gyenge pontok. Az első szintű valószínűségi biztonsági elemzésnél még nem vizsgálják a radioaktivitás kikerülésének mechanizmusait, a kettesszintű elemzés esetében a folyamatokat a feltételezett fűtőelem sérüléstől a kibocsátásig elemzik.

Tovább olvasom »

"EUROBAROMETER" a nukleáris biztonságról

2007.09.20

Az Európai Bizottság 2007 februárjában tette közzé „Az európaiak és a nukleáris biztonság” címmel azt a felmérést, amelyben több mint 27 ezer európai polgár véleményét kérdezték meg a nukleáris energiával és a nukleáris biztonsággal kapcsolatos kérdésekről. A közvélemény-kutatást 2006 október-november hónapban végezték személyes kikérdezéssel az EU 25 tagállamában, valamint a – felmérés idején – közvetlenül csatlakozás előtt álló Romániában és Bulgáriában. Az eredeti angol nyelvű változat az EU honlapján érhető el. „Az európaiak és a nukleáris biztonság” "Europeans and nuclear safety"

Tovább olvasom »

Sikeres nyílt nap az OAH-ban

2007.09.18

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 15-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket dr. Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd dr. Lux Iván, főigazgató-helyettes vetített-képes előadását hallgatták meg az atomenergia alkalmazásáról és az OAH tevékenységéről. Dr. Horváth Kristóf főosztályvezető a nukleáris és radioaktív anyagok magyarországi alkalmazásáról, Macsuga Géza főosztályvezető a nukleárisbaleset-elhárításban megvalósuló nemzetközi együttműködésről beszélt. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor osztályvezető, valamint Tóth Katalin, Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában ez erre az alkalomra elkészült poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Fichtinger Gyula, Sáfár József és Szőllösiné F. Erzsébet segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet Czoch Árpádné dr. főosztályvezető mutatta be a látogatóknak.

Tovább olvasom »

Bozóky díj

2007.08.28

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat - a Társulat történetében ezúttal harmadik alkalommal kiadott - Bozóky László díjat adományozott dr. Rónaky Józsefnek, az OAH főigazgatójának a paksi atomerőmű sugárvédelmi, környezetellenőrző és nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének kialakításában, színvonalas üzemeltetésében, továbbá a sugárvédelem és a nukleáris biztonság hazai eredményeinek nemzetközi elismertetése érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységéért. A díjat a 2007. augusztus 22-24 között Egerben tartott Fizikus Vándorgyűlésen adták át.

Tovább olvasom »

Kitüntetések

2007.08.24

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Köztársasági Elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Szőnyi Zoltánnak, az OAH főtanácsadójának a magyar nukleáris biztonsági kultúra megteremtésében játszott meghatározó szerepéért, az atomenergia békés célú alkalmazása terén a hatósági ellenőrzés megalapozásához és fenntartásához nagyban hozzájáruló több évtizedes munkásságáért és Bodzsár Jánosnénak, az OAH főmunkatársának az Országos Atomenergia Hivatalban a radioaktív hulladékok kezelésének és végleges elhelyezésének megoldásával összefüggésben jelentkező projektügyintézői, főmunkatársi feladatok kiemelkedő ellátásáért. A díjakat az OAH-t felügyelő igazságügyi és rendészeti miniszter, dr. Takács Albert adta át.

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2007.08.14

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) ebben az évben is csatlakozott a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI keretében meglátogatható intézményekhez. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai vészhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris vészhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény (pl. atomerőmű, kutatóreaktor, radioaktív hulladéktároló) helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. Szeptember 15-én, szombaton a CERTA nyitva áll majd az érdeklődők előtt. 14 és 17 óra között óránként kezdődően rövid vetített előadást tartunk az OAH tevékenységéről és a magyar nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről, majd az érdeklődők meglátogathatják a CERTÁ-t. Vezetett séták időpontja: 14h, 15h és 16h. Cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. (közel az Amphiteatrumhoz)

Tovább olvasom »

Nukleáris sátor a Szigeten

2007.08.14

A Magyar Nukleáris Társaság fiataljai (FINE) ebben az évben is részt vesznek a Szigetfesztiválon, ahol a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően nagy érdeklődés volt a nukleáris sátor iránt. Nemcsak magyar, hanem számos országból érkezett külföldi fiatal is szorgalmasan töltötte a totókat, s szívesen beszélgetett a FINE tagjaival az atomenergia békés célú felhasználásáról. A FINE tagjai ugyanis német és angol nyelvű totókat is készítettek. Az OAH fiatal munkatársai is részt vesznek a Szigeten szervezett nukleáris sátor tevékenységében. 2007. augusztus 9-én dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója is ellátogatott a nukleáris sátorba néhány OAH munkatárssal együtt. A látogatás is jelezte, hogy az OAH nagyra értékeli a tájékoztatásnak ezt a formáját, s fontosnak tartja a fiatalok közötti ismeretterjesztést.

Tovább olvasom »

Új kiadványok

2007.08.07

Elkészült az OAH 2006. évi tevékenységét összefoglaló tájékoztató füzet, amely ismerteti a tárgyévben elért legfontosabb eredményeket. A képekkel illusztrált színes kiadvány példányai kérhetők az OAH Általános Nukleáris Igazgatóság titkárságáról (tel: 436-4841, fax: 436-4843), illetve a kiadvány megtalálható az OAH honlapján is (Letöltések).

Tovább olvasom »