ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

20 éves az INES-skála

2010.10.22

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az INES-skála megszületésének 20. évfordulójáról egész napos előadássorozat keretében emlékezett meg Bécsben, a nemzeti INES koordinátorok kétévente szokásos találkozóján, amelyet 2010. október 11. és 15. között tartottak. A megemlékezésre meghívták az INES skála kialakításában aktívan résztvevő, a találkozókat elnöklő Richard Taylor brit nemzetiségű professzort, aki nyitóelőadásában emlékezett meg a skála kialakításának rögös útjáról. A professzoron kívül Franciaország, Belgium, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, valamint az OECD NEA képviselője is előadást tartott az elmúlt 20 évben az INES-skálával kapcsolatban végzett tevékenységekről. A találkozón Magyarország mellett az INES-skálát alkalmazó további mintegy 40 ország is képviseltette magát.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH októberi Hírlevele

2010.10.20

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2010 szeptember

2010.10.20

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Jogerős ítéletek

2010.10.18

Az Energia Klub közérdekű adatként kérte az OAH-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. II. számú blokkjában 2003-ban történt üzemzavar kárelhárítására vonatkozó engedélykérelem és annak valamennyi melléklete adatait. A dokumentumokat a Paksi Atomerőmű Zrt. üzleti titoknak minősítette. Az engedélyesek által az OAH-nak benyújtott dokumentumok minősítése az engedélyesek felelőssége. Az Energia Klub a bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság 33.P.25.262/2007/26 számú ítéletében a felperes keresetének részben helyt adott, s arra kötelezte az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy az ítéletben felsorolt mellékletek adatait 15 napon belül adja ki a felperesnek. Az Energia Klub szintén közérdekű adatként kérte az OAH-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. II. számú blokkjának újraindítására vonatkozó, az OAH-hoz benyújtott engedélykérelemhez csatolt kilenc melléklet adatainak kiadását. A Paksi Atomerőmű Zrt. ezeket a dokumentumokat is üzleti titoknak minősítette. Az Energia Klub ismét a bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság 33.P.21.669/2008/22. számú ítéletének rendelkező részében arra kötelezte az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy az engedélykérelemhez csatolt mellékletek közül háromnak az adatait 15 napon belül adja ki a felperesnek. A Fővárosi Bíróság az ítéleteket szakértői véleményre alapozta. Mindkét ítélet 2010. szeptember 6-án emelkedett jogerőre. Erről a Fővárosi Bíróság 33.P.25.262/2007/27. és 33.P.21.669/2008/29. számú végzéseiben tájékoztatta az Energia Klub felperest és az Országos Atomenergia Hivatal alperest. Az ítéletekben meghatározott adatok átadása megtörtént. A Fővárosi Bíróság 33.P.25.262/2007/26 számú ítélete A Fővárosi Bíróság 33.P.21.669/2008/22. számú ítélete

Tovább olvasom »

Jubileumi kiadvány

2010.10.14

A 2009-es év a nukleáris fegyverek elterjedése elleni küzdelemben Magyarország számára jubileum volt, hiszen tíz éves múltra tekintett vissza hazánkban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kötött átfogó biztosítéki megállapodáshoz tartozó Kiegészítő Jegyzőkönyv és öt éves múltra az úgynevezett integrált biztosítéki rendszer. E jubileum kapcsán az OAH jubileumi kiadványt készített, amelyben áttekinti a nemzetközi biztosítéki rendszert és gyakorlatot, továbbá Magyarország úttörő szerepét a nemzetközi biztosítéki tapasztalatok bővítése és hazai megvalósulása tekintetében, elsősorban az utóbbi évtizedre koncentrálva. A kiadványban ezen túlmenően bemutatjuk és a nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás alapján elemezzük a nukleáris fegyverek elterjedése megelőzését elősegítő további hazai erőfeszítéseket is. Ide tartoznak a nukleáris export-import ellenőrzéshez, az Átfogó Atomcsend Egyezményhez, valamint a nukleáris anyagok illegális kereskedelme megakadályozásához kapcsolódó tevékenységek. Nukleáris non-proliferációs törekvések Magyarországon 1999-2009

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a SOM System Kft-vel

2010.09.27

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Ördögh Miklós a SOM System Kft. ügyvezető igazgatója, 2010. szeptember 27-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az együttműködés többek között a nukleáris üzemagyag és a radioaktív hulladékok kezelésének, tárolásának, szállításának biztonsági kérdéseire, irányítástechnikával, programozható berendezésekkel és sugárvédelemmel kapcsolatos szakterületekre terjed ki. Az együttműködési megállapodás értelmében az OAH lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a TSO Partner tudományos-műszaki szakembergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységét a nemzetközileg elfogadott színvonalon legyen képes ellátni. Ennek érdekében bevonja a TSO Partner szakembereit az MMT feladatok megoldásába, törekszik képzési és továbbképzési programokban való részvételük biztosítására, eszközökkel való ellátottságuk javítására.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyam

2010.09.20

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az Országos Atomenergia Hivatal a 2010-2012. időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2010. szeptember 13-17. között első alkalommal megrendezett TRANEM kurzuson 17 ország 25 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint az érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »

OAH NYÍLT NAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN

2010.09.20

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 18-án – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd Lux Iván, főigazgató-helyettes, illetve Petőfi-Tóth Katalin osztályvezető vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét. Horváth Kristóf főosztályvezető „Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége” című előadása után Macsuga Géza főosztályvezető a nukleáris balesetek elhárításáról beszélt. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Rétfalvi Eszter és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Fichtinger Gyula, Vincze Árpád és Sáfár József segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet az első emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa, Lovas Szilvia és Lázár István mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. Az elhangzott előadások: Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége - Lux Iván főigazgató-helyettes Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége - Horváth Kristóf főosztályvezető Nukleáris balesetek elhárítása - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás A résztvevők érdeklődését jelezte, hogy sokan vittek az előcsarnokban elhelyezett információs anyagokból és a látogatás végén nagy számban töltötték ki az erre az alkalomra készített tudástotót. A látogatók fogadásában és tájékoztatásában Vígh Ildikó, Ugrai Emma és Ligeti Ádám, a totó kitöltésében és értékelésében Beszédes Tamás, Csuvár Miklós, Pappné Ludányi Anett és Vajda-Katona Tünde segítettek. A totót helyesen kitöltők az OAH szlogenjével díszített tollat, illetve az RHK Kft. szóróanyagai valamelyikét kapták ajándékba. A nyílt napra is készült az ATOMKA figurájával ellátott matrica, valamint a kifesthető változat. A rendezvény iránti érdeklődést jól mutatja, hogy az OAH földszinti tanácsterme mindhárom alkalommal zsúfolásig megtelt, 180 látogatót fogadtunk. A vendégkönyvbe írt bejegyzések is jelzik a lakosság érdeklődését az atomenergia és az OAH tevékenysége iránt.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ a „Radioaktív anyagok biztonságos szállítása” c. szemináriumra

2010.09.09

Az Országos Atomenergia Hivatal, együttműködve az USA Energiaügyi Minisztériumával, a Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezéshez (Global Threat Reduction Initiative - GTRI) kapcsolódóan 2010. szeptember 21-22-én 9 órától az OAH földszinti tanácstermében „Radioaktív anyagok biztonságos szállítása” témakörben kétnapos szemináriumot szervez. A GTRI-t az USA Energiaügyi Minisztériuma indította el, s támogatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és több ország is. A kezdeményezés egyik programjának célja a radioaktív anyagok szállítása biztonságának (safety) és védettségének (security) felmérése és növelése. A szeminárium során áttekintést kapunk a GTRI Transport Security Program részleteiről, a sugárforrások szállítása védettségének amerikai gyakorlatáról, a hazai helyzetről és az esetlegesen igénybe vehető amerikai támogatások lehetőségeiről, melyből indokolt esetben fizetni fogják a biztonságnövelő új megoldások költségeit. Ennek megfelelően a szemináriumon az amerikai fél mellett meghívottként részt vesznek az érintett magyar hatóságok, szervezetek és a szállítást, illetve fuvarozást végző egyes hazai cégek képviselői. A részletes program itt letölthető. További információ és jelentkezés: Dr. Vincze Árpád (Tel: +06-1-4364890, E-mail: vincze(kukac)haea.gov.hu)

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ OAH NYÍLT NAPJÁRA

2010.09.07

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 18-án a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 18-án, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadások után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk az OAH központjába (Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.)

Tovább olvasom »

Elismerés az OAH honlapjának

2010.08.16

Az Átlátható Állam Kezdeményezés Kivele programjának keretében 2010-ben is elvégezték a minisztériumok és a háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzését. A 2008-ban indított Kivele program célja, hogy megvizsgálja, hogy a magyar államigazgatás szervei mennyire tartják be az elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvényből (Eitv) fakadó kötelezettségeket, s milyen adatközlési gyakorlatot követnek, azaz mennyiben tekinthetők jogkövetőnek ebből a szempontból a magyar állami intézmények. A jelentés megállapítja, hogy "A háttérintézmények és felügyelt szervezetek között a jogkövető magatartás tekintetében az első az Országos Atomenergia Hivatal."

Tovább olvasom »

Nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2010.07.27

2010. július 8-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A gyakorlat feltételezett eseménye szerint Németországban a Brokdorf atomerőműben súlyos baleset történt. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, a német fél által szolgáltatott szimulált légköri kibocsátás adatokkal terjedésszámítást végzett, elemezte az esemény várható lefolyását és óvintézkedési javaslatokat fogalmazott meg, különös tekintettel az élelmiszer fogyasztás korlátozására. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a német hatósággal is az elemzések kapcsán felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat sikeresen zárult, az OAH Balesetelhárítási Szervezete megfelelő időn belül képes volt tanácsadói feladatai ellátására és a nemzetközi szervezetekkel való kommunikáció felvételére. A gyakorlat során összegyűjtött tapasztalatokat értékeljük, az észrevételekről jelentés készül, amelynek tapasztalatait visszacsatoljuk a hazai és a nemzetközi baleset-elhárítási felkészülésbe.

Tovább olvasom »