ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Az OAH sajtóközleménye az önkormányzati miniszter látogatásáról

2010.03.30

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának meghívására Varga Zoltán önkormányzati miniszter 2010. március 30-án látogatást tett az OAH-ban. A látogatás célja a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság létrehozásáért, müködtetéséért és vezetéséért viselt jogszabályi felelősségekből következő teendők egyeztetése volt. A minisztert a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkárságának vezetője, dr. Dsupin Ottó és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Tatár Attila is elkisérték. Az OAH tevékenysége a nukleárisbaleset-elhárítás területén szervesen illeszkedik az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerhez. Ennek központi irányítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság végzi, amelynek elnöke az önkormányzati miniszter. Az elmúlt évben elfogadott jogszabályi változások alapján nukleáris baleset bekövetkezése esetén a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságot az OAH főigazgatója vezeti. A látogatók megtekintették az OAH székházában kialakított Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot, a CERTA-t, amelyben az OAH Balesetelhárítási Szervezete működik mind a felkészülés során, mind az esetleges nukleáris-baleset elhárításánál. A Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság működésének új helyszínét is az OAH alakítja ki, amely a CERTA melletti helyiség lesz. A találkozó folyamán a résztvevők megbeszélést folytattak a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság működési feltételeinek rendezéséről. Budapest, 2010. március 30. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója

Tovább olvasom »

Látogatás az OSSKI-ban

2010.03.29

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében indított Nukleáris Újságíró Akadémia második rendezvényére március 25-én került sor a budafoki Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben (OSSKI). A látogatáson részt vevő 35 újságíró megismerkedhetett a radioaktív sugárzással kapcsolatos alapvető fogalmakkal, az Intézet rövid történetével, fő feladataival, és az Intézetben folyó tevékenységekkel. Az előadások során – az atomenergia terápiás alkalmazásai mellett - olyan közérdeklődésre számot tartó témákról is világos képet kaphattak az újságírók, mint a mobiltelefonok, nagyfeszültségű vezetékek, vagy az UV sugárzás egészségügyi hatásai. Ezután a laboratóriumokban folyó munkát tekintették meg a résztvevők. A kutatók tájékoztatást adtak aktuális kutatásaikról, bemutatták eszközeiket és a módszereket. A szakmédia képviselői nagy figyelemmel és érdeklődéssel követték a beszámolókat, s igen pozitívan értékelték a látogatást.

Tovább olvasom »

Az OAH sajtóközleménye az iráni nukleáris biztonsági hatóság munkatársainak magyarországi felkészítéséről

2010.03.26

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) – norvég kezdeményezésre és finanszírozással – projektet indított, amely a nemrég elkészült busheri atomerőmű biztonságát felügyelő iráni nukleáris hatóság munkatársainak felkészítését segíti elő. A VVER típusú erőműveket üzemeltető országok hatóságait arra kérték, hogy vegyenek részt az iráni felügyelők előzetes felkészítésén, majd a képzést és tapasztalat-átadást folytassák saját országukban, a képzésben résztvevőket bevonva a napi hatósági munkába is. Mivel az atomenergia békés célokra történő biztonságos használata közös érdek, Magyarország kész segítséget nyújtani és szakmai tapasztalatait átadni minden olyan nukleáris erőművet üzemeltető ország számára, amely ezt igényli, s a tapasztalatátadás a NAÜ kezdeményezésére, s garanciái mellett valósul meg. Az OAH – a megfelelő hazai egyeztetéseket követően – részt vállalt ebben a projektben a biztonsági értékelés, az ellenőrzés és a helyszíni tréning témakörökben. A program keretében 2010. március 29. és április 30. között két csoportban hét iráni szakember képzésére kerül sor, akik az atomerőmű hatósági felügyeletével kapcsolatos gyakorlati képzésen vesznek részt az OAH-ban, illetve a Paksi Atomerőműben. Ezzel a képzéssel a NAÜ teljes körű felügyelete és ellenőrzése mellett működő atomerőmű biztonságos működtetését segítjük elő. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a képzés során nálunk szerzett ismeretek a békés célú erőmű-üzemeltetésen kívül más célokra nem használhatók. Bízunk abban, hogy a magyar hozzájárulás elősegíti a busheri atomerőmű biztonságos működését. Budapest, 2010. március 26. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója

Tovább olvasom »

A Kormányzati Koordinációs Bizottság ülése

2010.03.12

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi irányítását végző Kormányzati Koordinációs Bizottság 2010. március 2-án tartotta első, évi rendes ülését. Az ülésen - többek között - napirendre került az Országos Balesetelhárítási Intézkedési Tervhez (OBEIT) kapcsolódó útmutatók helyzete. Az útmutatókat az OBEIT rendszeres felülvizsgálatáért és karbantartásáért felelős, ún. Felsőszintű Munkacsoport dolgozza ki nemzetközi ajánlásokra és hazai tapasztalatokra támaszkodva. Az útmutatók ajánlott eljárásokat és módszereket tartalmaznak az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben közreműködő szervek, szervezetek tevékenységének harmonizációja érdekében. Eddig öt útmutató jelent meg nyomtatásban és további négy áll előkészítés alatt. Az útmutatókkal kapcsolatos írásbeli beszámolót dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója rövid szóbeli összefoglalóval egészítette ki, megemlítve a 2010. február 10-én, a Paksi Atomerőműben tartott összevont megyei védelmi bizottsági találkozó eredményeit is. A beszámolót a Kormányzati Koordinációs Bizottság egyhangú határozattal fogadta el és megköszönte a Felsőszintű Munkacsoport e téren végzett áldozatos munkáját.

Tovább olvasom »

Magyar támogató program a biztosítéki rendszerben

2010.03.02

Az OAH koordinálja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki rendszerének támogatására szolgáló magyar programot. Ennek keretében 2010. február 19-én az MTA Izotópkutató Intézet (MTA IKI) szemináriumot tartott a NAÜ bécsi székhelyén, melynek témája az MTA IKI nukleáris biztosítéki és nukleáris törvényszéki területen végzett kutatásainak bemutatása volt. A szeminárium során dr. Széles Éva, dr. Zsigrai József és Huszti József tartott előadást mintegy 30 résztvevő jelenlétében. A kutatók bemutatták a neutronforrások azonosítása, a nukleáris méréstechnikai elektronika, valamint a nukleáris törvényszéki és környezeti analitika területén megvalósított legújabb fejlesztéseiket. Az előadásokat élénk szakmai eszmecsere követte, mely jól mutatta az eredmények aktualitását és nagyban hozzájárult a szeminárium sikeréhez.

Tovább olvasom »

Miskolci tanárok látogatása az OAH-ban

2010.02.25

A Diósgyőri Gimnázium és a miskolci Városi Pedagógiai Intézet Környezeti Nevelési Központja szervezésében 2010. február 24-én általános és középiskolai, természettudományi tárgyakat tanító tanárok látogatták meg az Országos Atomenergia Hivatalt. A csoportot az OAH munkatársai köszöntötték, majd Lehota Mihály főosztályvezető-helyettes vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia alkalmazását és az OAH tevékenységét. Ezt követően Horváth Kristóf főosztályvezető a nukleáris anyagok magyarországi alkalmazásáról beszélt. Az előadást követően Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be az OAH nukleárisbaleset-elhárítási központjának (CERTA) működését veszélyhelyzetben. A látogatók érdeklődéssel figyelték a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. A csaknem 25 tagú csoport tagjai nagy örömmel fogadták az OAH és a TIT Stúdió Egyesület által szervezett szegedi regionális ismeretterjesztő konferenciáról készült DVD-t, amelyet felhasználhatnak saját iskoláikban az atomenergiával kapcsolatos ismeretek terjesztésére. Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége Nukleáris és radioaktív anyagok alkalmazása Magyarországon CERTA bemutató

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia

2010.02.19

A Magyar Szakújságírók Egyesülete az Országos Atomenergia Hivatallal (OAH) együttműködve immár másod ízben szervezett Nukleáris Újságíró Akadémiát. Az Akadémia két éves időtartamú. Célja, hogy az atomenergia békés célú felhasználásáról objektív és szakmailag megalapozott tájékoztatást nyújtson. A képzés keretében 2010-ben hat, 2011-ben négy alkalommal látogatnak el a résztvevők az atomenergia békés felhasználásához kapcsolódó szervezetekhez és nukleáris létesítményekhez. Az intézmények bemutatása mellett alkalom nyílik az éppen aktuális atomenergetikai kérdésekről való tájékozódásra is. Mind az előadások, mind a látogatások publikusak, lehet fényképeket és egyéni interjúkat készíteni. Az akadémián való részvétel és az utazások ingyenesek, a tanfolyam elvégzéséről hivatalos okiratot állítunk ki. Az Akadémia megnyitójára 2010. február 25-én (csütörtök) de. 10-12 óra között került sor az OAH székházában (Budapest, III. ker. Fényes Adolf u. 4.). Ez alkalommal dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója tartott előadást "Az atomenergia szerepe Magyarország és a világ elektromos energia ellátásában" címmel.

Tovább olvasom »

PIME2010

2010.02.19

Az Európai Nukleáris Társaság 2010. február 14-17. között Budapesten tartotta a nukleáris közösség kommunikációjának javítása és a tapasztalok cseréje céljából szervezett nemzetközi konferenciát PIME2010 címmel. A rendezvényre öt kontinensről 170 nukleáris kommunikációval és tájékoztatással foglalkozó szakember érkezett. A házigazda Magyar Nukleáris Társaság nevében Holló Előd, a társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a magyar szakemberek készek átadni a nukleáris kommunikáció területén szerzett tapasztalataikat, ugyanakkor nyitottak a külföldi példák megismerésére, s azok hazai alkalmazására. Bejelentette, a Magyar Nukleáris Társaság kezdeményezi, hogy 2011 legyen az Atommag Éve. A kezdeményezés célja, hogy ezen keresztül a lakosság minél szélesebb rétegéhez eljussanak az atomenergiával kapcsolatos ismeretek. Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter köszöntöjében tájékoztatást adott a nukleáris energiával kapcsolatos magyar politikáról és a tavalyi parlamenti döntésről a Paksi Atomerőmű bővítésére. Süli János vezérigazgató berszámolt a Paksi Atomerőmű tevékenységéről, a jövőbeni tervekről, s az ehhez kapcsolódó tájékoztatásról. A konferencia utolsó napján a résztvevők magyar nukleáris létesítményeket tekinthettek meg, köztük a Paksi Atomerőművet, a bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolót, a csillebérci kutatóreaktort és a BME oktatóreaktorát. A rendezvény egyedülálló lehetőséget teremtett arra, hogy a konferencia résztvevői megismerkedhessenek a nukleáris energetika magyarországi helyzetével és eredményeivel. A pozitív visszajelzések megerősítették, hogy a nemzetközi közösség tájékoztatására kíváló lehetőséget teremtett a konferencia budapesti rendezése.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH januári Hírlevele

2010.01.27

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2010 január

2010.01.27

Tovább olvasom »

Megbeszélés a nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

2010.01.18

A Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzs (KKB OpT) és a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság (NVM) vezetői egyeztető megbeszélést tartottak 2010. január 14-én az OAH-ban. A KKB OpT vezetését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főigazgató-helyettese látja el, míg az NVM-ét az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. A vezetőket elkísérték a nukleárisbaleset-elhárítás területén felelős munkatársaik is. A megbeszélésen az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) egészének fejlesztésére irányuló feladatok listáját tekintették át a feladatok tartalmának és ütemezésének egyeztetése céljából. A feladatok között szerepel a KKB OpT és az NVM működési feltételeinek rendezése, az ONER riasztási rendjének megújítása és a nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok hatékonyságának fokozása. A résztvevők értékelték az ONER működését szabályozó jogszabályok korszerűsítési folyamatának helyzetét. A baráti légkörben lezajlott találkozó illeszkedett a két intézmény nukleárisbaleset-elhárításban érintett vezető munkatársai között bevált évzáró-értékelő és évnyitó-feladategyeztető megbeszélések sorába, és jól szolgálta a hatékony együttműködés folytatását.

Tovább olvasom »

Megjelent az ENSREG honlapja

2010.01.13

Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hozta létre az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőiből álló csoportot korábban HLG (High Level Group), később ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) néven. A csoport az EU 27 tagállamának képviselőiből, illetve a Bizottság egy képviselőjéből áll. Magyarországot az OAH főigazgatója, Rónaky József, illetve egyik főigazgató-helyettese, Lux Iván képviseli. A csoport feladata, hogy a nukleáris biztonság és radioaktív hulladékkezelés területén megteremtse a folyamatos fejlesztés feltételeit és fokozatosan közös álláspontot alakítson ki egy-egy kérdésben, amely idővel további európai szintű szabályozások létrehozását teszi lehetővé. A csoport emellett elősegíti a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, koordinációt és együttműködést. Jelenleg három munkacsoportja van: nukleáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint átláthatósági munkacsoport. A csoportnak rendszeresen – adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben kell beszámolnia tevékenységéről az Európai Bizottság felé, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a Tanács számára is. A most megjelent honlap (www.ensreg.eu) tájékoztat a csoport és munkacsoportjai tevékenységéről, a kapcsolódó nemzetközi egyezményekről és aktuális eseményekről. A honlapon keresztül könnyen elérhetők a résztvevő országok nukleáris biztonsági hatóságai.

Tovább olvasom »