ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

útmutató-tervezet útmutató-tervezet

Útmutató-tervezet az OAH honlapján nyilvános véleményezésre

2019.02.21

Az Országos Atomenergia Hivatal egy új útmutató-tervezetet tett közzé nyilvános véleményezés céljából. Az „Üzemelő atomerőmű villamos rendszereinek és rendszerelemeinek tervezése” című útmutató célja, hogy ˗ a biztonsági funkciót ellátó villamos rendszerekre és berendezésekre vonatkozó speciális tervezési követelmények teljesítésével kapcsolatosan – egyértelművé tegye a hatósági elvárásokat, és ezzel elősegítse az érvényes előírásokban meghatározott nukleáris biztonsági követelmények teljesülését.

Tovább olvasom »

útmutató-tervezet útmutató-tervezet

Útmutató-tervezet az OAH honlapján nyilvános véleményezésre

2019.02.21

Az Országos Atomenergia Hivatal egy új útmutató-tervezetet tett közzé nyilvános véleményezés céljából. „Az NBSZ szerinti nukleáris építmények építési, bontási, átalakítási engedélyezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei” című útmutató célja, hogy ˗ ajánlásokat adva az engedélyezési terviratok és dokumentációk elkészítéséhez, műszaki tervdokumentációinak összeállításához ˗ egyértelművé tegye a hatósági elvárásokat, és ezzel elősegítse a hatályos előírásokban meghatározott nukleáris biztonsági követelmények teljesülését.

Tovább olvasom »

atomerőmű atomerőmű

Lezárult a Paksi Atomerőmű Időszakos Biztonsági Felülvizsgálata

2019.02.20

A hazai jogszabályok értelmében a nukleáris létesítményeknél 10 évente Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatot kell végezni, amelynek eredményeit jelentésben foglalja össze az engedélyes. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2017. év végén nyújtotta be jelentését az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az azóta eltelt időszakban az OAH értékelte, hogy a felülvizsgálatot a jogszabályi követelményeknek megfelelően végezték el, a feladatokat és a határidőket kellően körültekintően határozták meg. Ennek a hatósági értékelésnek a lezárására került sor 2019. január 30-án, amely egyúttal az atomerőmű elmúlt tíz éve lezárásának is tekinthető, kijelölve a következő 10 év meghatározó feladatait.

Tovább olvasom »

ukrán delegáció ukrán delegáció

Ukrán hatósági delegáció látogatása az OAH-ban

2019.02.20

2019. február 18-19. között az ukrán nukleáris hatóság delegációja látogatott hazánkba, Hryhorii Plachkov, a hatóság elnökének vezetésével. Az Országos Atomenergia Hivatalban Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója fogadta a szakértőket.

Tovább olvasom »

Paksi Atomerőmű Paksi Atomerőmű

Tervezett karbantartás a Paksi Atomerőmű 1. blokkján

2019.02.18

2019. február 17-én délelőtt - előre tervezetten - egy villamos berendezés karbantartását végezék el a Paksi Atomerőmű 1. blokkján. A munka elvégzéséhez a blokk 50 %-kal történő leterhelésére volt szükség. A javítást követően a blokkot felterhelték névleges teljesítményre. A végrehajtott karbantartás során a reaktor hűtése végig biztosítva volt, a teljesítményváltoztatást a személyzet az előírások betartása mellett hajtotta végre. A blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve, az eseménynek környezetre gyakorolt hatása nincs.

Tovább olvasom »

Üzbég delegáció Üzbég delegáció

Üzbég delegáció látogatása Magyarországon

2019.02.15

2019. február 12-15. között üzbég kormányzati delegáció látogatott hazánkba, hogy megismerkedjenek az új atomerőművi blokkok létesítésével kapcsolatos magyar tapasztalatokkal. Az Országos Atomenergia Hivatalban február 14-én Fichtinger Gyula főigazgató fogadta a delegációt, amelyben a parlamenti képviselők mellett az üzbég nukleáris hatóság szakértője is részt vett.

Tovább olvasom »

Paksi Atomerőmű Paksi Atomerőmű

Teljesítménycsökkenés a Paksi Atomerőmű 1. blokkján

2019.02.15

A Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2019. február 14-én 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés történt. A blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve, az eseménynek környezetre gyakorolt hatása nincs. A teljesítménycsökkenést egy a gőzfejlesztőkbe adott tápvíz mennyiségének csökkenése miatti automatikus védelmi működés okozta, melynek következtében az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkjának teljesítménye 59%-ra esett vissza. A hiba elhárítását követően a blokk - a védelmi működés után 2 órával - újra névleges teljesítményen üzemel.

Tovább olvasom »

Román delegáció Román delegáció

Román nukleáris hatósági delegáció látogatása hazánkban

2019.02.15

2019. február 12-14. között a román nukleáris hatóság elnöke által vezetett szakértői delegáció érkezett Magyarországra, hogy konzultáljon az EU sugárvédelemmel foglalkozó irányelvének hazai átvételéről, az irányelvben foglaltak gyakorlati megvalósításáról.

Tovább olvasom »

Közlemény Közlemény

Közlemény sugárforrással kapcsolatos rendkívüli eseményről

2019.02.08

2019. január 21-én Pécs beépített iparterületén egy zárt sugárforrást tartalmazó szonda (béléscsövezett geotermikus kutatófúrás geofizikai vizsgálata közben) leesett az 1800 m mélységben lévő kúttalpra. Az eseményről a vizsgálatot végző engedélyes 2019. január 22-én értesítette az OAH-t. A szondát 2019. február 6-án délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal által jóváhagyott intézkedési terv alapján, illetve az OAH ellenőrzése mellett sikerült biztonságosan kiemelni. Az INES 1-es minősítésű esemény semmilyen egészségügyi és környezeti kockázatot nem jelentett.

Tovább olvasom »

Marokkói delegáció Marokkói delegáció

Marokkói hatóság vezetőinek látogatása az OAH-ban

2019.02.07

2019. február 4-től 6-ig Magyarországra látogatott a marokkói nukleáris hatóság delegációja, Khammar Mrabit, a szervezet főigazgatója vezetésével. A háromnapos program keretében számos előadást tartottak a magyar szakemberek: bemutatták az OAH tevékenységét, a hazai nukleáris területet, a radioaktív hulladék kezelésének magyarországi tapasztalatait, valamint a nukleáris biztonságra vonatkozó szabályozást, különös tekintettel a kutatóreaktorokra. Emellett áttekintést kaptak a sugárvédelem szabályozásáról.

Tovább olvasom »

képzés képzés

Nukleáris medicina szakasszisztens-hallgatók az OAH-ban

2019.02.06

Az Országos Atomenergia Hivatal 2019. február 5-én fogadta a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium Nukleáris medicina szakasszisztens képzésében résztvevő tanulókat, hogy szakmai nap keretében ismerkedhessenek meg az OAH tevékenységével, külön fókuszával a sugárvédelem és fizikai védelem területére.

Tovább olvasom »

erőmű erőmű

Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának 2019. évi karbantartása

2019.02.04

A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően 2019. február 4-től megkezdődött a 4. blokk 2019. évi nagykarbantartása (főjavítása), amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A főjavítást az előzetes terveknek megfelelően teljes zónakirakás mellett, a reaktortartály ciklikus vizsgálatával egybekötve hajtják végre. Az Országos Atomenergia Hivatal a jogszabályi követelmények alapján folyamatosan felügyeli a blokk leállítását, indítását és a fűtőelemcserével, karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet.

Tovább olvasom »