ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

VÁLTOZÁS AZ OAH ÁLTALÁNOS NUKLEÁRIS IGAZGATÓSÁGA ÉLÉN

2012.08.01

Nyugdíjba vonulása miatt Koblinger Lászlónak, az OAH általános főigazgató-helyettesének kormánytisztviselői jogviszonya megszűnik. Rónaky József, az OAH főigazgatója augusztus elsejétől Horváth Kristóf főosztályvezetőt bízta meg az OAH Általános Nukleáris Igazgatóságának vezetésével.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH júliusi hírlevele

2012.07.05

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Beérkezett a Paksi Atomerőmű ütemterve a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat javító intézkedéseinek megvalósítására

2012.07.02

Az OAH a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) során feltárt eltérések kezelése és a szükségessé váló további elemzések végrehajtása érdekében a 2011. december 29-én kelt (HA5444 számú) határozatában előírta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 30-ig nyújtsa be a szükséges teendők részletes intézkedési tervét. Az előírt ütemtervet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 28-án határidőre benyújtotta az OAH-nak, amely ellenőrzési eljárása keretében értékelni fogja a CBF javító intézkedéseket és előzetes ütemezésük megfelelőségét. tovább

Tovább olvasom »

Átfogó biztosítéki ellenőrzés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél

2012.06.14

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya 2011-ben átfogó ellenőrzési rendszert vezetett be, melynek célja, hogy értékelje a nukleáris anyagot birtokló szervezetek által megvalósított biztosítéki intézkedéseket. 2012 tavaszán került sor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztosítéki tevékenységének felülvizsgálatára. Az átfogó biztosítéki ellenőrzés során, 2012. június 5-7. között, a hatóság áttekintette, hogy a szervezet biztosítéki rendszere az érvényes jogi szabályozásnak és ajánlásoknak megfelelően működik-e. A hatóság értékelte a biztosítéki rendszer megfelelő szintű fenntartását és továbbfejlesztését célzó tevékenységeket a szervezet minden szintjén, különösen a vezetés elkötelezettségét. Az OAH megvizsgálta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. belső szabályozásai lefedik-e a nemzetközi és nemzeti jogszabályokból és ajánlásokból eredő feladatokat és azokat a gyakorlatban megfelelően alkalmazzák-e. Az átfogó ellenőrzés eredményei alapján az OAH összefoglaló jelentésében biztosítéki szempontból fogja értékelni a szervezet vezetését és a különböző részterületek működésének megfelelőségét. Az átfogó ellenőrzés előzetes eredményeit záróértekezleten mutatták be az OAH képviselői, ahol kiemelték a hatóság által azonosított jó gyakorlatokat, hiányosságokokat és a javítási lehetőségeket. Az ellenőrzés alapján összesen tizenegy esetben azonosítottak jó gyakorlatot, a hiányosságok kiküszöbölésére három esetben fogalmaztak meg ajánlást és nyolc esetben javaslattal éltek. A korrekciós intézkedések ütemezésére az engedélyes az év második felében tesz majd javaslatot.

Tovább olvasom »

Magyar elnök a nukleárisbaleset-elhárítás koordinálásában

2012.06.08

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságait. Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságok feladata, hogy a tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről értesítse a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adjon a veszélyhelyzet alakulásáról, az esetleges óvintézkedések végrehajtásáról. Az illetékes hatóságok feladata továbbá, hogy fogadják a NAÜ-n keresztül vagy közvetlenül nyújtott tájékoztatást. A tagállamok az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérhetik. A NAÜ kétévenként szervez találkozót a tagállamok illetékes hatóságai részére. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. Az egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be. A régiók közötti együttműködés elősegítésére, a kétévenkénti találkozók közötti időszakban az elhatározott feladatok végrehajtásának koordinációja és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítása érdekében az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (National Competent Authorities Coordination Group – NCACG), amely feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A régiók egy-egy képviselőt delegálnak az NCACG-be, és az ülésen résztvevő tagállamok képviselőinek együttes szavazata alapján választják meg az NCACG elnökét. A koordinációs csoport általában két évre, az illetékes hatóságok következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére, de a 2011 márciusában bekövetkezett fukusimai baleset miatt az eredetileg 2011 júniusára tervezett Illetékes Hatóságok Találkozóját 2012 áprilisára ütemezte át a NAÜ, így a legutóbbi, 2009. évi találkozón megválasztott tisztségviselők mandátuma közel egy évvel meghosszabbodott. A 2012. április 16-20. között Bécsben megrendezett Illetékes Hatóságok Találkozóján újra megválasztották az NCACG tisztségviselőket, melynek keretében Macsuga Gézát, az OAH főosztályvezetőjét ismételten megválasztották a Koordinációs Csoport elnökének.

Tovább olvasom »

Elhunyt Sztanyik B. László

2012.06.05

Az OSSKI nyugalmazott főigazgatója, Sztanyik B. László 2012. 05. 27-én, életének 86. évében elhunyt. Sztanyik B. László az OAH tiszteletbeli munkatársa, a magyar sugárvédelem nagy egyénisége volt. Emlékét megőrizzük. Az OSSKI saját halottjának tekinti Sztanyik B. László professzort, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai sugárvédelmi, sugáregészségügyi rendszer kifejlesztésében. Búcsúztatása 2012. június 15-én, 11 óra 15 perckor kezdődik a Farkasréti temetőben. In memoriam ....

Tovább olvasom »

BM OKF szakemberek látogatása az OAH CERTA-ban

2012.05.31

2012. május 24-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Központi Főügyeletének munkatársai látogatást tettek az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Központjában (CERTA). A látogatásra abból az alkalomból került sor, hogy előzetes egyeztetéseket követően a BM OKF átvette a Külügyminisztériumtól a nemzeti értesítési pont feladatkörét. A nemzeti értesítési pont feladata, hogy a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény (28/1987 (VIII. 9.) MT rendelet) keretében, a nap 24 órájában fogadja az érkező riasztásokat és információkat. Az OAH előadója ismertette a nemzeti értesítési pontnak a gyors értesítésről szóló egyezményből fakadó kötelezettségeit, részletesen ismertette feladatait a különböző lehetséges helyzetekben, valamint teendőit gyakorlatok esetén. Végül az előadó bemutatta azt a webes felületet, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség használ a gyors értesítések végrehajtására. A két szervezet munkakapcsolatának elmélyítése céljából a BM OKF Központi Főügyelet vezetője viszontlátogatásra hívta az OAH Műszaki Főosztályának munkatársait.

Tovább olvasom »

Hirdetmény a 2012. május 10-én megtartott közmeghallgatásról

2012.05.29

Hirdetmény Közmeghallgatás

Tovább olvasom »

Ismeretterjesztő konferencia Pécsen

2012.05.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja közösen 2012. május 24-én ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról –mindenkinek” címmel Pécsen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar Vargha Damján Konferenciatermében. Az immár tizedik alkalommal rendezett regionális konferencián az előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A rendezvényen csaknem kétszázan regisztráltak, többségük középiskolai diák és tanáraik. A konferencia előtt és a szünetben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutatót tartott, ahol a résztvevők beszélgethettek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhették ismereteiket. A konferencián elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »

Műhelytalálkozó az OAH-ban a jövő atomerőműveinek biztonsági értékeléséről

2012.05.11

2012. május 7-11. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Európai Bizottság petteni kuta-tó intézete, a német reaktorbiztonsági kutatóintézet és az Országos Atomenergia Hivatal közös rendezésében műhelytalálkozóra került sor a továbbfejlesztett és innovatív atomerőművek bizton-sági értékeléséről „Safety Assessment of Advanced and Innovative Nuclear Power Plants” címmel. A műhelytalálkozón a kiemelkedő európai kutatóhelyek elismert szakemberei számoltak be a III+ és IV. generációs reaktorok biztonsági elemzéseivel kapcsolatos fontosabb kérdésekről és ered-ményekről. A találkozó 5 napja alatt 13 szakember 20 előadása hangzott el, többek között a III+ és a IV. gene-rációs reaktorok integrált biztonsági elemzési módszertanáról, az európai nátriumhűtésű gyorsre-aktorok biztonsági elemzéséről, a magas hőmérsékletű gázhűtésű reaktorok biztonságról, az ATHLET és CFD elemző szoftvereknek a továbbfejlesztett reaktorok biztonsági elemzéseiben törté-nő alkalmazásáról, a továbbfejlesztett reaktorokban alkalmazott passzív rendszerek megbízható-ságáról és a gyorsreaktorok fizikájáról. A hallgatóság soraiban Közép- és Kelet-Európa 11 országából 24 szakember foglalt helyet. Az elő-adók és a hallgatók visszajelzése alapján a szakmai program nagyon érdekes volt, a találkozó jó hangulatban zajlott és hasznosnak ítélték. Záró értékelésében a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-ség szakembere köszönetét fejezte ki az OAH-nak a találkozó magas színvonalú előkészítéséért és lebonyolításáért.

Tovább olvasom »

Szakmai nap a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról

2012.05.04

Véget ért az Európai Unió stressz tesztje és ezzel végleg pont került a hazai Célzott Biztonsági Felülvizsgálatra is. Ennek okán kezdeményezte az Országos Atomenergia Hivatal egy szakmai nap megtartását azzal a céllal, hogy a nukleáris szakma nyilvános szeminárium keretében tekintse át a felülvizsgálatot, az elért eredményeket, ismerje meg a fukushimai atomerőmű baleset tapasztalatai alapján eddig elhatározott biztonságnövelő intézkedéseket. tovább

Tovább olvasom »