ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Szimulátoros képzés az OAH munkatársai részére

2011.05.17

2011 májusában az OAH munkatársai részére szimulátoros képzést tartottak a Paksi Atomerőmű Zrt. szakemberei. A kétnapos képzés első napján elméleti képzésre került sor az OAH-ban, míg a második napon az erőmű szimulátor központjában az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósítását figyelhették meg a résztvevők. Az elméleti képzés során a szakemberek bemutatták az elmúlt 20 évben a szimulátoron végzett átalakításokat, fejlesztéseket, valamint a paksi szimulátor felépítését. A képzés gyakorlati része keretében az elméleti ismeretek szimulátoron történő alkalmazásával ismerkedhettek meg a résztvevők. A vezénylő, az instruktori rendszer és a szimulátor adta lehetőségek bemutatását követően a primerkörből a szekunder körbe történő átfolyási (PRISE) üzemzavarok kezelését ismertették az instruktorok.

Tovább olvasom »

Regionális szakértői értekezlet

2011.05.16

2011. május 9-13. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) regionális szakértői értekezletének adott otthont az OAH. A biztonsági tartalékok számszerűsítése („Technical Meeting on Quantification of Safety Margins”) címmel megrendezett műszaki értekezleten atomerőművek, nukleáris biztonsági hatóságok és tervező, illetve műszaki támogató intézmények képviseletében 13 ország 26 szakembere vett részt. A szakértői értekezlet házigazdája az OAH részéről Macsuga Géza, főosztályvezető, a NAÜ részéről Milorad Dusic volt. Tekintettel a hazai rendezésre az értekezleten jelentős számú magyar szakember vett részt. Panka István, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) munkatársa plenáris előadásban mutatta be az AEKI részvételét az OECD Nukleáris Energia Ügynökség keretében, a reaktorfizika és termohidraulika területén indított együttműködési projektben. Az értekezleten a résztvevők saját nemzeti tapasztalataikról, az általuk követett módszertanról nemzeti előadások keretében számoltak be. Az értekezlet végén a résztvevők CD-re másolva vehették át valamennyi előadás, szervezési anyag és az értekezlet során készített fényképek elektronikus változatát. A résztvevők hasznosnak nyilvánították az előadásokat és a helyenként élénk vitákat. Elismerésüket fejezték ki a gördülékeny szervezésért, a jó körülményekért és a szakértői értekezletet jellemző jó hangulatért.

Tovább olvasom »

Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam

2011.05.16

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja 2011. május 3-5. között rendezte meg Hajdúszoboszlón a XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot, mely évtizedek óta a hazai sugárvédelmi szakma évente megrendezésre kerülő konferenciája, ahol az atomenergiát alkalmazó létesítményektől, cégektől éppúgy vannak résztvevők, mint az orvosi területről, a hatóságoktól vagy az oktatásból. Az idei rendezvényen az előadások tematikája igen változatos volt. A paksi atomerőmű aktuális sugárvédelmi kérdéseiről; a fukushimai reaktorbalesetről és ennek magyarországi hatásairól; az „atomvonat” néven elhíresült, kutatóreaktorból származó kiégett fűtőelemek országunkon történt átszállításáról; orvosi alkalmazású készülékekről és ezek dozimetriai vonatkozásairól; radiológiai vizsgálatokról, összemérési gyakorlatokról, valmint a radioaktív anyagok nyilvántartására vonatkozó szabályozás új elemeiről is hangzottak el előadások. Az Országos Atomenergia Hivatal munkatársai közül előadást tartott Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes („Mi történt Fukushimában? A baleset lefolyása”) és Sáfár József osztályvezető („Radioaktív anyagok nyilvántartására vonatkozó új előírások hatálya és a helyi nyilvántartások ellenőrzése”). Az OAH-ból még részt vett a konferencián Fehér Ákos és Katona Tünde is. A konferencián elhangzott előadások a Sugárvédelem (http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/) című online folyóirat honlapján lesznek elérhetők. A Sugárvédelmi Szakcsoport Vezetőségét újraválasztó taggyűlés is a konferencia ideje alatt zajlott, a választás eredményeképpen a Szakcsoport új elnöke Bujtás Tibor (Paksi Atomerőmű Zrt.), új titkára Vincze Árpád (OAH). A Szakcsoport 9 tagú vezetőségében helyet kapott Katona Tünde és Fehér Ákos is.

Tovább olvasom »

EXPORT-IMPORT SZEMINÁRIUM AZ OAH-BAN

2011.05.09

2011. április 27-én az Országos Atomenergia Hivatal Általános Nukleáris Igazgatósága (OAH) tájékoztató szemináriumot tartott a jelenlegi és potenciális nukleáris export, ill. import engedélyesek számára a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek, szolgáltatások és technológiák export ill., import engedélyezéséről és annak szabályozásáról. A rendezvényen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) szakértője és az OAH munkatársai bemutatták a kettős felhasználású (katonai és polgári célokra felhasználható) termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló szabályozást, valamint az ehhez kapcsolódó európai uniós és magyar jogi szabályozásokat, az azokban nemrégiben történt változásokat. A szeminárium résztvevői előzetes információt kaptak a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek export-import szabályozásában a közeljövőben várható változtatásokról. Előadás hangzott el arról a nemzetközi törekvésről és gyakorlatról, amely ellenőrzés alá vonja a megfoghatatlan nukleáris technológia (intangible technology) importját és exportját. A szeminárium bemutatta azt a magyar támogató programot is, amelyben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) kezdeményezésére a hazai exportáló és importáló cégek segítségével szeretnénk információt szolgáltatni a NAÜ számára a nukleáris proliferáció szempontjából fontos export megkeresésekről és export engedély visszautasításokról. Az engedélyeseknek lehetőségük volt a mindennapi munkájukkal kapcsolatos kérdéseikre választ kapni az előadóktól. A szemináriumon elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

TeSzedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

2011.05.02

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve, melynek keretében 2011. május 21-én „TeSzedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” elnevezéssel, hagyományteremtő céllal hulladékgyűjtési akciót szervez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen. A projekt célja egy olyan akció megszervezése, amely testközelben, kézzelfogható módon mutatja be az Önkéntesség Európai Évének legfőbb értékeit, az önkéntesség eszméjét és lényegét, illetve a hulladékgyűjtési akcióval a környezetvédelem ügyét, céljait és jelentőségét állítja középpontba. A projekthez az akció honlapján keresztül lehet csatlakozni.

Tovább olvasom »

TSO szeminárium

2011.04.27

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” keretében zajló munka ismertetése érdekében 2011. április 20-21-én tartotta hagyományos műszaki háttérintézményi (TSO) szemináriumát az OAH székházában. Az előadássorozat keretében az OAH műszaki háttérintézményeinek képviselői beszámoltak az elmúlt évben végzett műszaki-tudományos tevékenységükről. Az előadók az MTA Izotópkutató Intézettől, az LG Energia Kft-től, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézettől, a SOM System Kft-től, a NUBIKI Kft-től, a BME Nukleáris Technikai Intézettől és a VEIKI Energia+ Kft-től érkeztek. A 2010. évi ABA MMT feladatokat jól reprezentáló 12 téma mellett előadások hangzottak el az MTA KFKI AEKI, valamint a VEIKI Energia+ kutatási tevékenységéről is. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére, a hallottak hatékonyabb elsajátítására és a továbblépési lehetőségek megismerésére. Program (előadások)

Tovább olvasom »

25 éve történt a Csernobili Atomerőmű balesete

2011.04.26

A világ eddigi legsúlyosabb nukleáris balesete 1986. április 26-án szombaton, a reggeli órákban következett be az akkori Szovjetunió, a mai Ukrajna területén, Kijevtől 130 km-re északra található Csernobili Atomerőműben. A baleset a grafit moderátoros, vízhűtésű (RBMK) szovjet reaktortípus hibái és az üzemeltetők által elkövetett hibák együttes következménye volt. A csernobili baleset után szinte minden atomerőműben több biztonságnövelő intézkedésre, beruházásra került sor, az RBMK típusú reaktorokat több országban is végleg leállították. A 25 éves évforduló kapcsán a NucNet nukleáris hírügynökség összefoglalót készített a baleset okairól, valamint a rövid és hosszú távú hatásokról. Az összefoglaló ismerteti a szarkofág építéssel és a környezeti hatásokkal kapcsolatos mai helyzetet, s röviden kitér a márciusi japán atomerőmű balesetre is. Az összefoglaló magyar fordítását Csernobil ténytár címmel közreadjuk. Magyarországon a csernobili balesetből származó sugárterhelés a környező országokhoz képest is kismértékű volt. A baleset nyomán kialakult radioaktív sugárszennyezés és sugárterhelés magyarországi hatásáról készült, az MTA Környezet és Egészség Bizottsága, Sugárvédelmi, Környezetfizikai és Reaktorfizikai Bizottsága és Radiokémiai Bizottsága által szervezett jubileumi konferencia kiadványából származó összeállításból jól látható, hogy a csernobili baleset hazai hatása csekély. A csernobili baleset tanulságait levonva erősödött a nemzetközi együttműködés mind a nukleáris biztonság, mind a nukleárisbaleset-elhárítás terén. Számos nemzetközi egyezmény született annak érdekében, hogy a nukleáris baleseteket megelőzzék - és az igen kis valószínűséggel - mégis bekövetkező balesetek hatása minél kisebb legyen mind a lakosságra, mind a környezetre. A gyors és hiteles tájékoztatás jelentőségére is felhívta a figyelmet a csernobili baleset, ezért az azóta létrejött nemzetközi egyezmények és kétoldalú megállapodások kötelezővé teszik a gyors és pontos nemzetközi tájékoztatást. Az atomerőműveket üzemeltető országok komoly erőfeszítéseket tesznek a nukleáris biztonság folyamatos növelésére és a biztonságot felügyelő szervezetek megerősítésére. A csernobili baleset egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy globális erőfeszítésekre van szükség a nukleáris biztonság növelése érdekében. A nukleáris energia iránti bizalom helyreállítása és fenntartása csak gyors, pontos és hiteles tájékoztatással érhető el.

Tovább olvasom »

Stabil a fukushimai atomerőmű állapota

2011.04.21

A japán üzemeltető és a hatóságok erőfeszítéseinek köszönhetően a balesetet szenvedett fukushimai atomerőművi blokkok állapota stabilizálódni látszik. A helyreállítás ütemterve is elkészült, ezért az Országos Atomenergia Hivatal honlapján az atomerőművi balesettel, illetve a helyreállítással és a sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatás napi aktualizálását befejezzük 2011. április 21-től, s csak új esemény bekövetkezése esetén frissítjük a fukushimai balesettel kapcsolatos híreket. Ezúton köszönjük meg a honlap látogatóinak és a médiának a folyamatos érdeklődést. A média munkatársainak külön köszönjük, hogy segítettek bennünket a hiteles tájékoztatásban.

Tovább olvasom »

Aktivitás-koncentráció mérési eredmények Magyarországon (Frissítve: 2011. április 20. 10:00)

2011.04.20

Az elmúlt napokban hazánkban a fukushimai atomerőmű balesetéből származó sugárzó anyagok mennyisége a levegőben jelentősen csökkent, ezért a hazai mérési eredményekről újabb eredményeket már nem fogunk közölni. Az Országos Atomenergia Hivatal ezúton is köszönetét fejezi ki az adatokat szolgáltató intézményeknek és az intézményekben a méréseket végző kollégáknak. A legújabb aktivitás-koncentráció mérési adatokkal kiegészített táblázat megtekinthető: Aktivitás-koncentráció mérési eredmények Magyarországon (Frissítve: 2011. április 20. 10:00) (A korábbi hírek elérhetőek: Hirek --> A hónap hírei menüpontban)

Tovább olvasom »

Nukleáris Biztonsági Egyezmény felülvizsgálati értekezlet

2011.04.18

A Nukleáris Biztonsági Egyezmény háromévenként megrendezett felülvizsgálati konferenciája 2011. április 4-14. között zajlott Bécsben. Az Egyezmény célja a magas szintű nukleáris biztonsági követelmények elérése és megőrzése, valamint a nemzetközi együttműködés javítása. A találkozó első hetében az Egyezmény aláíró államai hat kisorsolt, párhuzamosan ülésező csoportban áttekintették és értékelték egymás biztonsági intézkedéseit az országok előzetesen benyújtott nemzeti jelentései alapján. Az egyes ország-csoportok összefoglaló jelentéseit az április 11-14. közötti plenáris ülésszakon vitatták meg a résztvevők. Magyarország a 6. csoportban, április 8-án tartotta tájékoztató előadását. Az előadást Rónaky József főigazgató kezdte az ország energiapolitikájának és nukleáris programjának ismertetésével. Tóth János főosztályvezető (PA Zrt.) a Paksi Atomerőmű biztonságával összefüggő legfontosabb átalakításokat és terveket ismertette, kiemelt hangsúlyt adva az üzemidő-hosszabbítás és a súlyosbaleset-kezelés kérdésköreinek. Részletesen kitért az erőmű tervezett bővítésének előkészítő lépéseire is. Az előadás harmadik részében Lux Iván főigazgató-helyettes összefoglalta az előző felülvizsgálati konferencia óta végzett fontosabb hatósági tevékenységeket, a korábbi kihívásokra adott válaszokat, a jövő feladatait és kihívásait, és röviden vázolta a nemzeti jelentéshez a nemzetközi közösség által feltett kérdésekre adott válaszokat. Az előadást számos kérdés követte, amelyek a magyarországi nukleáris program és a hatósági munka részleteire vonatkoztak, a magyar résztvevők a kérdésekre kimerítő válaszokat adtak. A japán atomerőmű baleset óta ez volt az első hivatalos nukleáris biztonsággal foglalkozó nemzetközi szakértői rendezvény, ennek fényében a konferencián a fő hangsúly a fukushimai baleset tanulságaira és a nukleáris balesetek megelőzésére összpontosult. Az értekezlet közös nyilatkozatot fogadott el a fukushimai atomerőmű balesetről, valamint a japán balesetre fókuszáló rendkívüli konferencia összehívását határozta el 2012. augusztus 27-31 között. A fukushimai baleset tanulságai alapján a szerződő államok 3 hónappal a rendkívüli konferencia előtt nemzeti jelentést készítenek nukleáris biztonsági helyzetükről. A konferencia elnökének értékelése szerint a japán események hatására időszerűvé válik a Nukleáris Biztonsági Egyezmény megerősítése és a nemzetközi együttműködés még hatékonyabbá tétele.

Tovább olvasom »

A TEPCO HELYREÁLLÍTÁSI TERVE, 2011. ÁPRILIS 17-ÉN, MAGYAR IDŐ SZERINT 11 ÓRAKOR

2011.04.17

A japán erőmű-üzemeltető TEPCO a Fukusima Daiichi atomerőmű balesete következményeinek felszámolás érdekében átfogó tervet (úgynevezett „Roadmap” – útiterv) készített. A terv két lépéssel számol. Az első lépés eredményeként – ez mintegy három hónapot vesz igénybe – a radioaktív kibocsátást jelentősen csökkentik, a második lépésben – három-hat hónap alatt – a radioaktív kibocsátást ellenőrzés alá vonják és mértékét alacsonyan tartják. Az első lépés megvalósításában kritikusnak tekintik a további hidrogénrobbanások megelőzését és a nagyaktivitású szennyezett víz kibocsátásának megakadályozását. A fenti célok elérése érdekében három csoportba sorolt öt azonnali teendőt fogalmaztak meg, amely teendőknek mindkét lépésben konkrét részeit definiálták:

 1. Hűtés
  • A reaktorok hűtése
  • A pihentető-medencék hűtése
 2. Enyhítés
  • A radioaktív anyagok elzárása, tárolása és feldolgozása
  • A radioaktív közeg légköri és talajból származó kibocsátásnak csökkentése
 3. Monitorozás és sugármentesítés
  • A dózisértékek mérése, csökkentése és ismertetése a kimenekítési területeken
A TEPCO tervének végrehajtását a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter április 17-én elrendelte.

Tovább olvasom »

JAPÁN HELYZET 2011. ÁPRILIS 17-ÉN, MAGYAR IDŐ SZERINT 9 ÓRAKOR

2011.04.17

Az elmúlt napban a fukusimai blokkok állapotában érdemleges változás nem történt. A 2. blokki turbinacsarnok csatornáiban a vízmagasság ismét növekedett. További acéllemezeket helyeztek el a 2. blokki vízkivételi mű zárására és zeolittal töltött zsákokat engedtek az óceán vízébe a radioaktív anyagok megkötése érdekében. Egy esetleges újabb szökőár hatásának megelőzésére az 1. – 3. blokkok reaktortartályaiba vizet fecskendező szivattyúkat magasabban fekvő helyre költöztették. Az erőmű telephelyén távirányítású eszközökkel folytatódik a hulladék összegyűjtése. Japán minden prefektúrájában folytatták a gamma-dózisméréseket, az eredmények nem változtak, a természetes háttérsugárzás fölött kicsivel mértek Ibarakiban és annak mintegy húszszorosát Fukusimában. Az összesített eredményeket az ábra mutatja (a háttérsugárzás 50 -100 nanoSv/óra nagyságrendű). A nyerstej fogyasztására vonatkozó korlátozást Fukusima tartomány 24 területén feloldották.

Tovább olvasom »