ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Hirdetmény a 2012. május 10-én megtartott közmeghallgatásról

2012.05.29

Hirdetmény Közmeghallgatás

Tovább olvasom »

Ismeretterjesztő konferencia Pécsen

2012.05.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja közösen 2012. május 24-én ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról –mindenkinek” címmel Pécsen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar Vargha Damján Konferenciatermében. Az immár tizedik alkalommal rendezett regionális konferencián az előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A rendezvényen csaknem kétszázan regisztráltak, többségük középiskolai diák és tanáraik. A konferencia előtt és a szünetben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutatót tartott, ahol a résztvevők beszélgethettek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhették ismereteiket. A konferencián elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »

Műhelytalálkozó az OAH-ban a jövő atomerőműveinek biztonsági értékeléséről

2012.05.11

2012. május 7-11. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Európai Bizottság petteni kuta-tó intézete, a német reaktorbiztonsági kutatóintézet és az Országos Atomenergia Hivatal közös rendezésében műhelytalálkozóra került sor a továbbfejlesztett és innovatív atomerőművek bizton-sági értékeléséről „Safety Assessment of Advanced and Innovative Nuclear Power Plants” címmel. A műhelytalálkozón a kiemelkedő európai kutatóhelyek elismert szakemberei számoltak be a III+ és IV. generációs reaktorok biztonsági elemzéseivel kapcsolatos fontosabb kérdésekről és ered-ményekről. A találkozó 5 napja alatt 13 szakember 20 előadása hangzott el, többek között a III+ és a IV. gene-rációs reaktorok integrált biztonsági elemzési módszertanáról, az európai nátriumhűtésű gyorsre-aktorok biztonsági elemzéséről, a magas hőmérsékletű gázhűtésű reaktorok biztonságról, az ATHLET és CFD elemző szoftvereknek a továbbfejlesztett reaktorok biztonsági elemzéseiben törté-nő alkalmazásáról, a továbbfejlesztett reaktorokban alkalmazott passzív rendszerek megbízható-ságáról és a gyorsreaktorok fizikájáról. A hallgatóság soraiban Közép- és Kelet-Európa 11 országából 24 szakember foglalt helyet. Az elő-adók és a hallgatók visszajelzése alapján a szakmai program nagyon érdekes volt, a találkozó jó hangulatban zajlott és hasznosnak ítélték. Záró értékelésében a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-ség szakembere köszönetét fejezte ki az OAH-nak a találkozó magas színvonalú előkészítéséért és lebonyolításáért.

Tovább olvasom »

Szakmai nap a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról

2012.05.04

Véget ért az Európai Unió stressz tesztje és ezzel végleg pont került a hazai Célzott Biztonsági Felülvizsgálatra is. Ennek okán kezdeményezte az Országos Atomenergia Hivatal egy szakmai nap megtartását azzal a céllal, hogy a nukleáris szakma nyilvános szeminárium keretében tekintse át a felülvizsgálatot, az elért eredményeket, ismerje meg a fukushimai atomerőmű baleset tapasztalatai alapján eddig elhatározott biztonságnövelő intézkedéseket. tovább

Tovább olvasom »

Második nyilvános Fórum a stressz teszt kölcsönös nemzetközi felülvizsgálatának eredményeiről

2012.04.27

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot (stressz teszt) az Európai Tanács felhívására minden európai atomerőművel rendelkező ország elvégezte. A stressz tesztről részletes tájékoztatás található az EU nukleáris biztonsági hatósági vezetőinek csoportja (ENSREG) honlapján (http://www.ensreg.eu/eu-stress-tests). Az európai országok jelentéseit - így az OAH Célzott Biztonsági Felülvizsgálati jelentését is - az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak (peer review) is alávetették. Az EU Bizottság a stressz teszttel kapcsolatos folyamatok átláthatóságát, s a lakosság tájékoztatását továbbra is biztosítani kívánja, ezért 2012. május 8-án Brüsszelben második alkalommal tart nyilvános fórumot. A 2012. január 17-én tartott első Fórum célja a kölcsönös felülvizsgálat folyamatának ismertetése volt, a második fórum pedig áttekinti a nemzetközi felülvizsgálati eredményeit, s lehetőséget ad a felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételek összegyűjtésére. Az egynapos rendezvény programja kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők a stressz teszt eredményeivel kapcsolatos kérdéseket megvitassák. A rendezvény mellett az EU Bizottsága lehetőséget kíván teremteni arra is, hogy az érdeklődők kérdéseket tehessenek fel, kifejthessék álláspontjukat a stressz teszt eredményeivel kapcsolatban. A kérdéseket, észrevételeket április 25. és május 6. között lehet beküldeni az ENSREG honlapján található címre (Joint Research Centre honlap), a kérdezők anonimitását biztosítják. A 2012. május 8-án Brüsszelben tartandó "Second Public Meeting Post Fukushima Stress Test Peer Review" című fórumon minden érdekelt fél képviselői részt vehetnek, így a hatóságok, az üzemeltetők, a szakmai és civil szervezetek, valamint az érdeklődő lakosság. Az ülés nyilvános, de az Európai Bizottság személyre szóló meghívó levele szükséges a belépéshez, amelyet az Európai Bizottságnál lehet igényelni (ENER-LUX-STRESS-TESTS@ec.europa.eu). Az ülés nyelve angol, német és francia tolmácsolást biztosítanak. Részvételi díj nincs, az utazásról és a szállásról minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia. A beküldött, illetve a Fórumon elhangzott kérdéseket, véleményeket figyelembe veszik az Európai Tanácsnak benyújtandó jelentés elkészítéséhez. Az első, január 17-én tartott nyilvános üléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az ENSREG honlapján (http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests/Public-engagement/Public-Meeting). Az ENSREG felülvizsgálati jelentése, valamint az ENSREG és az Európai Bizottság közös nyilatkozata a jelentés nyilvánosságra hozataláról magyar nyelven letölthető az OAH honlapjáról. A jelentés függelékében megtalálható, Magyarországra vonatkozó ország-jelentés szintén rendelkezésre áll magyarul is.

Tovább olvasom »

Meghívó szakmai napra

2012.04.27

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. május 3-án 13 órától a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (A épület, konferencia terem, Budapest Egry József u. 20-22) szakmai napot szervez, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a fukushimai baleset tanulságait figyelembe vevő Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról. A 2011. március 11-én Japán keleti partjait sújtó rendkívüli erősségű földrengés és annak következményeként keletkezett szökőár hatására a Fukushima Dai-ichi atomerőműben kialakult súlyos baleset tanulságait lényegében az összes atomerőművet üzemeltető ország és vállalat értékelte annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a lehetőségeket, amelyekkel az atomerőművek biztonsági szintjét tovább lehet növelni. Az Európai Unió Tanácsa felkérte a Bizottságot és annak tanácsadó testületét, az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőiből álló munkacsoportot (European Nuclear Safety Regulators Group – ENSREG) az Unión belüli atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése (Célzott Biztonsági Felülvizsgálat, más néven stressz teszt) tartalmának és módszereinek meghatározására. Mivel az erőművek biztonságáért az üzemeltetőket terheli az elsődleges felelősség, az atomerőművek felülvizsgálatát az üzemeltetők hajtották végre az ENSREG előírásai alapján. A felülvizsgálati jelentéseket az illetékes nemzeti hatóságok értékelték, és az Európai Bizottságnak elkészítették az adott állam területén működő atomerőművek biztonságáról szóló Hatósági Jelentést. Ezeket a jelentéseket az EU-tagállamok biztonsági hatóságai által delegált tagokból álló nemzetközi munkacsoport vetette független és kölcsönös felülvizsgálat alá (peer review). Ezt az egyéves folyamatot és a vizsgálat eredményeit nagy érdeklődés kísérte világszerte. A nukleáris energia alkalmazásához kapcsolódó szakmai és érdeklődő társadalmi szervezetekben felmerült az igény, hogy átfogó képet kapjanak a Paksi Atomerőmű állapotáról és az európai biztonsági felülvizsgálat eredményeiről. Ezért az Országos Atomenergia Hivatal szakmai napot szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. A programban programban szereplő előadóktól (mind a paksi felülvizsgálatot végzőktől, mind a nemzetközi felülvizsgálatban résztvevőktől) közvetlenül tájékozódhatnak az érdeklődők a vizsgálat részleteiről. Üdvözlettel Dr. Rónaky József főigazgató

Tovább olvasom »

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Befejeződött az EU stressz-tesztje

2012.04.26

2012. április 25-én az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) jóváhagyta az európai nukleáris stressz tesztekről (pontosabb elnevezéssel a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról) szóló felülvizsgálati jelentést. A stressz tesztek végrehajtását az EU Tanácsa kezdeményezte a 2011. március 11-én Japánban bekövetkezett földrengés és szökőár által kiváltott fukushimai atomerőmű balesete nyomán. A stressz-teszt folyamatban mind a 15 atomerőművet üzemeltető európai uniós ország, valamint Svájc és Ukrajna is részt vett. A folyamat első részében az erőművek üzemeltetői végeztek önértékelést, amelyet a nemzeti nukleáris hatóságok ellenőriztek, majd elkészítették jelentéseiket az ENSREG által meghatározott szerkezetben és tartalommal. A nemzetközi felülvizsgálat során a jelentéseket témákra bontva, országonkénti konzultáció keretében vizsgálták felül a résztvevő országok és az Európai Bizottság által kijelölt szakértők. Végül a felülvizsgálat zárásaként minden országba ellátogattak a szakértői csapatok, hogy a helyszínen is megbizonyosodjanak a felülvizsgálatok megfelelőségéről és a levont következtetések helyességéről. Az ENSREG jelentése ennek a folyamatnak az eredményeit foglalja össze, függelékében pedig megtalálhatók az egyes országokról készített jelentések, amelyek tartalmazzák a fő következtetéseket és a helyzet javítása érdekében megfogalmazott javaslatokat. Az ENSREG általános megállapítása szerint a felülvizsgálat lehetőséget teremtett az európai nukleáris biztonsági helyzet értékelésére és egyben rámutatott a további javítás lehetőségére. A stressz-tesztek keretében jelentős lépések történtek az erőművek ellenálló képességének növelése érdekében, de a megkezdett munkának folytatódnia kell, és a szakértői felülvizsgálatok által tett javaslatokat az üzemeltetőknek és a nemzeti nukleáris hatóságoknak meg kell valósítaniuk. A jelentés legfontosabb javaslatai: - Minden atomerőműben 10 évente időszakos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni, melynek keretében újraértékelik a természetes veszélyforrásokkal szembeni ellenállóképességét. - Ki kell alakítani a természetes veszélyek és a kapcsolódó biztonsági tartalékok értékelésének egységes módszertanát. - Minden olyan lehetséges intézkedést meg kell követelni az üzemeltetőktől, ami a radioaktív anyagok baleset közbeni visszatartását szolgáló konténmentek épségének biztosításához szükséges. - Javítani kell a felkészülést a súlyos balesetek kezelésére és elhárítására az erre a célra alkalmazható berendezések védelmének növelésével, mobil eszközök alkalmazásával, a veszélyhelyzeti központok megerősítésével, a szükséges külső erőforrásoknak pedig rendelkezésre kell állnia. A stressz-teszt folyamatot a kezdetektől fogva a nyilvánosság jellemezte. Az ENSREG minden hatósági és összefoglaló jelentést nyilvánossá tett, honlapján végig hasznos és aktuális információval szolgált. Ezen túlmenően a folyamat során az ENSREG honlapján és egy lakossági fórum keretében lehetőség volt a lakosság véleményének kifejtésére is. Ennek egyik legfőbb eredménye az, hogy a stressz-tesztek terjedelmén túlmutató terület, a telephelyen kívüli baleset-elhárítási felkészülés fontosságát is kiemelték. 2012. április 25 és május 6. között az ENSREG honlapján, 2012. május 8-án pedig egy újabb nyilvános fórumon ismét lehetőség nyílik a lakosság részére, hogy a végső jelentéssel kapcsolatban elmondja véleményét és feltegye kérdéseit. Az ENSREG elnöke leszögezte, hogy a folyamatban résztvevő minden országot és szakértőt dicséret illet a kivételes erőfeszítéssel és rendkívül gyorsan elvégzett munkáért. További információk és a jelentések angol nyelven az ENSREG és az Európai Bizottság honlapján érhetők el: www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests/EU-level-Reports ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm Az ENSREG felülvizsgálati jelentése, valamint az ENSREG és az Európai Bizottság közös nyilatkozata a jelentés nyilvánosságra hozataláról magyar nyelven letölthető az OAH honlapjáról. A jelentés függelékében megtalálható, Magyarországra vonatkozó ország-jelentés szintén rendelkezésre áll magyarul is. A magyar stressz-teszttel kapcsolatban tett fő megállapítások szerint a szakértők pozitívan értékelték a magyar Célzott Biztonsági Jelentésben leírt eredményeket és a felülvizsgálat során adott válaszokat. A felülvizsgálók nagyra értékelték a magyar fél részéről tapasztalt nyitottságot és együttműködő készséget. Megállapították, hogy a magyar felülvizsgálat és az arról készült jelentés kellően alapos, a nemzetközi felülvizsgálat során nem tártak fel olyan biztonságnövelési lehetőséget, amelyet a hazai szakemberek ne vettek volna figyelembe, az elhatározott intézkedéseket pedig megfelelőnek tartották. Ugyanakkor felhívták a magyar hatóság figyelmét, hogy szorosan kövesse nyomon az elhatározott intézkedések végrehajtását és biztosítsa, hogy a tervezett átalakítások elérjék a kívánt hatást.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA PÉCSRE

2012.04.24

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja közösen 2012. május 24-én ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról –mindenkinek” címmel Pécsen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar Vargha Damján Konferenciatermében (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.). Az immár tizedik alkalommal rendezett regionális konferencián az előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. Az előcsarnokban a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja a konferencia előtt és a szünetben műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek. tovább

Tovább olvasom »

Befejeződött a Nukleáris Védettségről tartott csúcstalálkozó Szöulban

2012.03.28

A csúcstalálkozón a magyar delegációt Schmitt Pál köztársasági elnök vezette. A delegációban helyet kapott Dr. Horváth Kristóf az OAH főosztályvezetője is. A csúcstalálkozóval kapcsolatosan a Külügyminisztérium az alábbi sajtóközleményt adta ki: SAJTÓKOMMÜNIKÉ Nukleáris Védettségi Csúcs, Szöul, március 26-27 Schmitt Pál köztársasági elnök képviselte Magyarországot a 2012. március 26-27. között megrendezett második Nukleáris Védettségi Csúcstalálkozón Szöulban, amelyen 53 állam- és kormányfő mellett az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke, az ENSZ és az INTERPOL főtitkára, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója is részt vett. A részvétel kifejezi hazánk elkötelezettségét a globális szerepvállalás politikája mellett. Az EU és a NATO tagjaként, szövetségesi kötelezettségünk és felelősségünk, hogy képességeinkkel, lehetőségeinkkel és tudásunkkal arányosan növekvő mértékben vállaljunk szerepet a globális kockázatok és fenyegetések megoldásában. A csúcstalálkozó központi gondolata a biztonság és a béke kapcsolata („Beyond Security Towards Peace”). A biztonság fogalma azonban több dolgot takar: magába foglalja a nukleáris létesítmények elleni támadás, valamint a nukleáris és más radioaktív anyagok jogtalan eltulajdonítása elleni védelmet is. Az állam- és kormányfők találkozója hangsúlyt fektetett a biztonság fogalmának további elemeire is, nevezetesen a nukleáris létesítmények, radioaktív és más anyagok nem békés célú felhasználásának megakadályozására. A biztonság fogalmának harmadik eleme a nukleáris létesítmények üzemeltetése és a radioaktív és más anyagokkal kapcsolatos tevékenységek műszaki biztonságosságának megteremtése. A tavalyi japán földrengés és cunami okozta nukleáris katasztrófa miatt alapvető feladat a nukleáris energia felhasználása társadalmi elfogadottságának növelése, a közbizalom megőrzése és megerősítése. További feladat a nukleáris védettségi és biztonsági szabályrendszerek erősítése és az átláthatóság megteremtése. Schmitt Pál felszólalásában hangsúlyozta: Magyarország nagyon fontos feladatának tartja nukleáris létesítményeinek és nukleáris készletének fizikai védelmét, azaz annak megelőzését, hogy ezek valamely terrorszervezet kezébe kerüljenek. Az egyik legmakacsabb veszély, amely a nemzetközi biztonságra leselkedik, a nukleáris terrorizmus. Annak a veszélynek a kivédésére, hogy terroristák, bűnözők vagy más illetéktelenek nukleáris anyagokhoz jussanak, a leghatékonyabb módszer, ha a világ összefog ebben a kérdésben. A nukleáris védettségi csúcsértekezlet alkalom arra, hogy tovább szigorítsunk az előírásokon, hogy értékeljük a veszélyeket, és kidolgozzuk azok kivédésének módjait. Továbbá, hogy megosszuk tapasztalatainkat, és még jobban felkészüljünk az esetleges támadásokra. A csúcsértekezleten az állam- és kormányfők megerősítették, és elkötelezték magukat a nukleáris leszerelés, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása, és a nukleáris energia békés célú felhasználása mellett. Schmitt Pál elmondta, a résztvevők megerősítették, hogy az atomenergia alkalmazásának védettsége és biztonsága összefügg, egymást erősíti. Az állam- és kormányfők felismerték az egységes szemlélet alkalmazásának jelentőségét és a további lépések megtételének szükségességét is. Ez a folyamat Magyarországon is megkezdődött, de további lépések szükségesek. Utalt arra, hogy a magyar kormány a tervek szerint az idén tárgyalja az ezzel kapcsolatos előterjesztést. A résztvevők megjegyezték, hogy a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) alapvető feladata van abban, hogy segítse az egyes államok és a nemzetközi közösség együttműködését, valamint, hogy az államok elláthassák feladataikat és kötelezettségeiket a nukleáris védettség területén. Az elnök emlékeztetett, hogy Magyarország jelenleg tagja a NAÜ politikai irányítótestületének, a Kormányzótanácsnak. Az előbb említett célok elérése érdekében a magyar kormányzati szereplők szorosan működnek együtt a nemzetközi közösség képviselőivel. Magyarország tervezi békés célú atomprogramjának bővítését. Elkötelezett azonban amellett, hogy csökkenti magasan dúsított uránkészlete mennyiségét, mert az felhasználható katonai célokra is. Hazánk a radioaktív sugárforrások és létesítmények védettségének megteremtésében is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. Az Országos Atomenergia Hivatal modern, a csúcstalálkozó vállalásainak is megfelelő szabályozási rendszert dolgozott ki, és szakértőkkel támogatja a NAÜ nemzetközi misszióit. Schmitt Pál a csúcstalálkozón bejelentette, hogy Magyarország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel együttműködve vállalta tapasztalatainak átadását. Ennek pedig az a jelentősége, hogy a szakemberek az elmélet gyakorlati megvalósítását az adott nukleáris helyszíneken figyelhetik meg. Magyarország köztársasági elnöke végezetül elmondta, a csúcstalálkozó döntése értelmében a következő találkozót 2014-ben Hollandia szervezi. A szöuli csúcstalálkozón való részvétellel a magyar kormányzati szervek, a Külügyminisztérium, az Országos Atomenergia Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megkezdte a felkészülést a következő csúcstalálkozóra.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH márciusi hírlevele

2012.03.26

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből – 2012 március

2012.03.26

Tovább olvasom »