ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Szeminárium a radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről

2011.10.17

A Magyar Nukleáris Társaság és az MTA Nukleáris Környezetanalitikai Munkabizottsága közös szemináriumot szervez a radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről 2011. október 19-én 14 órakor az Országos Atomenergia Hivatalban. Meghívó

Tovább olvasom »

Elkészült a negyedik Nemzeti Jelentés

2011.10.13

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1997-ben megkötött, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (a továbbiakban: közös Egyezmény) részesei a közös Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a kiégett fűtőelemek, illetve radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban érvényesített elveikről és gyakorlatukról, valamint a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok készletéről legalább háromévente nemzeti jelentésben számolnak be. A nemzeti jelentéseket a szerződő felek a felülvizsgáló értekezleteken értékelik. A negyedik Nemzeti Jelentés kidolgozását – a korábbiakhoz hasonlóan – az érintettek bevonásával az Országos Atomenergia Hivatal fogta össze. A Jelentést a Kormány elfogadta és egyetértett azzal, hogy azt az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója benyújtsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez. Az OAH főigazgatója 2011. október 12-én hivatalosan elküldte a jelentést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. NEGYEDIK JELENTÉS a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény keretében

Tovább olvasom »

A magyarországi nukleáris létesítmények 2010. évi tevékenységének hatósági értékelése

2011.10.10

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága évente értékeli a felügyelete alá tartozó nukleáris létesítmények – a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, a BME NTI Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója – biztonsági teljesítményét. Az értékelés eredményét nyomtatott, illetve CD formában rendszeresen hozzáférhetővé tesszük a szakmai partnereink számára. 2011-ben első ízben az OAH honlapján is megjelentetjük az előző évre és a 2004-2009. évekre vonatkozó értékelések összefoglaló fejezetét (Feladatok/Biztonsági értékelés). tovább

Tovább olvasom »

A radioaktív hulladékok elhelyezésének sugárvédelme

2011.10.07

A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) kiadványt készít a hosszú felezési idejű, szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékok mély geológiai elhelyezésének sugárvédelméről. A ’Radiological Protection in Geological Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste’ című első tervezet elkészült, azt az ICRP konzultációra bocsátotta. A konzultáció során kikérte az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) keretében működő, a sugárvédelmi kérdésekre specializálódott bizottsága, illetve annak a szabályozások átültetésével foglalkozó munkacsoportjának (EGIR) a véleményét. A munkacsoport 2011. október 3-4-én Koblinger László, az OAH főigazgató-helyettese elnökletével értekezletet tartott. A párizsi értekezleten résztvevő szakemberek megállapították, hogy az anyag szerkezetében megfelelő, de számos helyen – elsősorban a tárgyalt témák meghatározásában és a szóhasználat egységesítésében – pontosításra szorul. Az értekezleten konszenzussal elfogadott módosító javaslatokat az OECD NEA titkársága küldi meg az ICRP-nek.

Tovább olvasom »

Az OAH által kivizsgált, nukleáris létesítményekben történt események közzététele

2011.10.06

Minden ipari létesítményben, így a nukleáris létesítményekben is bekövetkeznek, bekövetkezhetnek meghibásodások. A nukleáris ipar ezeket a jelenségeket fokozott figyelemmel kíséri, mert ezekből a problémákból olyan következtetéseket lehet levonni, amelyek segítik a még biztonságosabb üzemeltetést. Az esetek döntő többségében a problémák és meghibásodások nem olyan jellegűek és mértékűek, hogy az bármilyen kockázat-növekedést okozna, ugyanakkor az ezen a területen dolgozó szakemberek felelős hozzáállását jelzi, hogy minden apró történésből tanulni akarnak a nagyfokú biztonság szinten tartása, lehetőség szerinti növelése érdekében. Ez a nukleáris iparágra jellemző munkakultúra, amelyet szakszóval biztonsági kultúrának is nevezünk. tovább

Tovább olvasom »

Nukleáris biztosítéki tanfolyam egyiptomi hatósági szakemberek részére

2011.10.06

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetével közösen 2011. szeptember 26-30. között egy Európai Uniós projekt keretében az egyiptomi nukleáris hatóság szakembereinek tartott továbbképzést. A tanfolyamon az OAH munkatársai többek között a nemzetközi szerződések keretében teljesítendő nyilvántartási és jelentési kötelezettségekről, a hazai nukleáris biztosítéki rendszer kialakításáról, a hazai nukleáris hatóság felépítéséről és feladatairól tartottak előadásokat. A résztvevők a tanfolyam keretén belül az MTA Izotópkutató Intézetének laboratóriumaiban megismerkedhettek a hatósági munkát támogató analitikai eljárásokkal.

Tovább olvasom »

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző Felsőszintű Munkacsoport ülése

2011.09.30

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző Felsőszintű Munkacsoport (FMCS) idei harmadik ülésének, 2011. szeptember 22-én a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság adott otthont Székesfehérváron. Az FMCS napirend szerinti ülésén az új Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv véglegesítése körüli teendőket tárgyalták. Ismertető hangzott el a honvédelmi tárca részvételéről az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben, kiemelt figyelmet fordítva a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben alkalmazott Atom-, Biológiai- és Vegyi (ABV) védelmi eszközökről, majd a résztvevők a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának telephelyén dinamikus és statikus bemutatón ismerkedhettek meg a Magyar Honvédség rendszeresített ABV védelmi eszközeivel. Bemutatót tartott a Légi Sugárfelderítő Csoport, amely egy Mi-24 harci helikopter segítségével „élőben” vizsgálta át környéket és on-line rádiókapcsolaton keresztül azonnali tájékoztatást adott a terepen mért eredményekről. Az ABV Mentesítő Csoport egy szimulált szennyezés következményeit számolta fel egy gépjárművön és utasain, majd az FMCS-nek lehetősége volt megtekinteni a Magyar Honvédség személyi mentesítési képességeit, ABV felderítő harcjárműveit és a HAVARIA laboratóriumot. Az FMCS nevében Macsuga Géza OAH főosztályvezető köszönte meg Tokovicz József dandártábornok úrnak a meghívást és a látványos, tartalmas bemutatót.

Tovább olvasom »

EU képzés

2011.09.19

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az OAH a 2010-2012 időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2011. szeptember 12-16. között második alkalommal megrendezett tanfolyamon 16 ország 28 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint egy érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »

OAH NYÍLT NAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN

2011.09.19

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 17-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Koblinger László főigazgató-helyettes köszöntötte, majd vetítettképes előadásban bemutatta az OAH tevékenységének jogi és nemzetközi vonásait, valamint a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységét. Ezután Horváth Kristóf főosztályvezető "Biztonság, Védettség és Biztosíték" című előadásában a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával és védettségével kapcsolatos OAH feladatokról tájékoztatott, végül Fichtinger Gyula mb. főigazgató-helyettes beszélt a nukleáris létesítmények felügyeletéről. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Kantavári Anita, Rétfalvi Eszter és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az első emeleti körfolyosón elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Hullán Szabolcs, Rácz Ágnes és Stefánka Zsolt segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet a második emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa és Molnár Balázs mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. A nyílt napon elhangzott előadások és a bemutatott poszterek: Előadások: Országos Atomenergia Hivatal - Koblinger László főigazgató-helyettes Biztonság/Védettség/Biztosítékok - Horváth Kristóf főosztályvezető A nukleáris létesítmények felügyelete - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes CERTA látogatás Poszterek: A nukleáris létesítmények hatósági felügyelete A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Kezelő Szakiroda Nukleáris non-proliferáció Certa - Veszélyhelyzeti intézkedési, gyakorló és elemző központ Az atomenergia biztonságos alkalmazásának műszaki megalapozása Mit teszünk a sugárforrások biztonságáért? Atomenergia alkalmazásai fizikai védelme Sugárvédelem tovább

Tovább olvasom »

OAH sajtóközlemény
Az OAH elkészítette előzetes jelentését a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálatáról

2011.09.14

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését az Európai Tanács minden európai atomerőmű számára előírta. A felülvizsgálat során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezetésére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukusimaihoz hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint folyik. A felülvizsgálatról készült előrehaladási jelentését a Paksi Atomerőmű augusztus közepén átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az OAH ennek alapján elkészítette az előzetes nemzeti jelentést az EU Bizottsága számára. A pozitív megállapítások közül kiemeljük, hogy az erőmű tervezési alapja megfelel a nemzetközi elvárásoknak és a tervezési alapon belüli események körére az alapvető biztonsági funkciók teljesülnek. Ez a kijelentés elsősorban az erőmű 2008-ban végrehajtott Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának (IBF) eredményein alapul. A vizsgálat során igen részletesen felülvizsgálták a 10 évvel korábbi, első IBF kapcsán betervezett intézkedések eredményeit és további intézkedéseket irányoztak elő. Ez utóbbiak eredményeként előrehaladott állapotban van az erőműben olyan átalakítások megvalósítása és intézkedések bevezetése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tervezési alapot meghaladó – akár súlyos baleseti – helyzetben stabilizálják a folyamatokat és hatékonyan csökkentsék a következményeket. A vizsgálatok még nem zárultak le, de már vannak egyértelműen pozitív megállapítások és rámutattak néhány olyan lehetőségre is, amelyek kapcsán az erőmű ellenálló képessége bizonyos extrém körülmények során tovább növelhető. Ezek egy része már ismert volt a CBF megkezdése előtt és jelenleg folyamatban van a megfelelő intézkedések kidolgozása, megvalósítása; más részük csak most került a látókörbe. Ez utóbbiak biztonsági jelentőségének értékelése még nem tekinthető lezártnak. Az ENSREG által meghatározott problémakörök vizsgálatán túl az OAH értékelése a nukleáris biztonsági követelményeket tartalmazó hazai jogszabályokra is kiterjed. A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. október 31-ig készíti el végleges jelentését, amelyet az OAH 2011. december 31-ig értékel. Az OAH meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie, valamint tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Az európai országokból beérkező jelentéseket az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik. Az előzetes jelentés az OAH honlapjáról elérhető. A felülvizsgálat folyamatáról és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a magyar közvéleményt. Célzott BiztonságiFelülvizsgálat előzetes jelentés

Tovább olvasom »

A francia nukleáris biztonsági hatóság tájékoztatása a francia Centraco létesítményben történt balesetről

2011.09.12

A francia nukleáris biztonsági hatóság (ASN) 12.30-kor aktiválta Párizs XII. kerületében lévő balesetelhárítási központját a Centraco-ban (kis aktivitású radioaktív hulladék kezelésére és kondicionálására szolgáló központ) történt balesetet követően. A Centraco Marcoule közelében, (Gard, Dél-kelet Franciaország) Codolet-ban helyezkedik el. Egy – kis aktivitású fémhulladék megolvasztására használatos – kemence robbant fel. A radioaktivitás az épületen belül maradt. Az első becslések szerint egy halálos áldozata van a balesetnek és négyen megsérültek, egy súlyosan. Egyiküket sem ért radioaktív szennyeződés. A létesítményen kívülre nem került radioaktív anyag. Az engedélyes az eljárásrendnek megfelelően aktiválta helyszíni balesetelhárítási tervét. A Centraco tulajdonosa a SOCODEI. A létesítmény kis aktivitású radioaktív hulladékok kezelésére és kondicionálásra szolgál, amelyet fémhulladék megolvasztásával, vagy az éghető hulladékok elégetésével végeznek. Az ASN állandó kapcsolatban van a Gard prefektúrával és az engedélyessel. Az ASN Marseille-ben lévő részlege folyamatosan követi az eseményeket és felügyelőket küldött a prefektúrára és a helyszínre. A francia hatóság 16.20-kor kiadott második közleménye szerint a Centraco nukleáris létesítményben történt baleset befejeződött. A radioaktív fémhulladékok megolvasztására használatos kemence robbanása tüzet okozott, amelyet 13 órára eloltottak. Az épület nem károsodott. Nem találtak radioaktív szennyeződést: a sérültek nem szennyeződtek, és az épületen kívül nem volt mérhető radioaktivitás. Egy halott és négy sérült van, egyikük súlyos égési sebekkel. A baleset nem radiológiai esemény volt és nem volt szükség a lakosság védelmére. Az ASN megszüntette a készültségi állapotot, és kapcsolatban marad a Gard-i prefektúrával és a Socodei üzemeltetőjével. Az ASN ki fogja vizsgálni az eseményt a munkaügyi felügyelettel együtt és elemzi a baleset okait.

Tovább olvasom »