ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

NAÜ közgyűlés

2009.09.15

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2009. évi 53. közgyűlését 2009. szeptember 14-18. között tartja Bécsben. A közgyűlésen az Országos Atomenergia Hivatal és a Külügyminisztérium munkatársaiból álló magyar kormánydelegáció vett részt Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter vezetésével. A NAÜ honlapján is olvasható felszólalásában a NAÜ rendes éves közgyűlésén a miniszter beszámolt az Országgyűlés áprilisi határozatáról, amely hozzájárulást ad új atomerőművi blokk vagy blokkok telepítésének előkészítéséhez a paksi atomerőmű telephelyén, beszélt az atomerőmű teljesítményének növeléséről és az üzemidő hosszabbítás programjának elfogadásáról is. Tájékoztatta továbbá a nemzetközi szervezetet az atomenergia hasznosításával összefüggő, más magyarországi történésekről, a hazai nukleáris létesítményekkel kapcsolatos fejleményekről, így többek között arról is, hogy a Budapesti Kutatóreaktor elhasznált fűtőelemeit tavaly sikeresen visszaszállították Oroszországba.

Tovább olvasom »

Gyakorlat a BME Oktatóreaktorában

2009.09.14

A Budapesti Műszaki Egyetem Oktatóreaktorában 2009. szeptember 9-én tartották meg a Balesetelhárítási Szervezet (BESZ) kétévente esedékes gyakorlatát, amin a felkészültség hatósági ellenőrzése céljából részt vettek az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Osztály munkatársai is. A gyakorlatot számos megfigyelő, köztük az egyetem rendészeti és munkavédelmi, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a kerületi polgári védelmi szervezet és a Fővárosi Tűzoltóság szakemberei, valamint a BME-TTK dékánja is figyelemmel kísérte. A gyakorlaton szimulált esemény a reaktor hűtőrendszeren bekövetkezett törés miatt kialakult vízvesztés volt. A nukleáris veszélyhelyzet kezelésére megalakuló BESZ feladata volt a műszaki elhárítás, a dolgozók és a hallgatók kimenekítése, a lehetséges környezeti hatások felmérése és enyhítése. A gyakorlat során a BESZ riasztotta és jelentések keretében tájékoztatta a veszélyhelyzeti felkészülésben érintett szervezeteket, valamint összeállította a lakosság tájékoztatására szolgáló információs anyagokat. A gyakorlat során gyűjtött tapasztalatokat az Oktatóreaktor munkatársai értékelésben összegzik, amelyet felhasználnak a baleset-elhárítási felkészülés fejlesztése során.

Tovább olvasom »

Előadás az atomerőmű bővítés hatósági kérdéseiről

2009.09.11

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2009. július 10-én "Hazánk atomenergia fejlesztésének kérdései, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére, a Magyar Országgyűlés határozata alapján" címmel konferenciát rendezett a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A konferencián dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója "Az atomerőmű bővítése a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből" címmel tartott előadást.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH szeptemberi Hírlevele

2009.09.04

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híeiből - 2009. szeptember

2009.09.04

Válogatás a NucNet híeiből

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2009.09.03

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 19-én a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 19-én, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadások után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk. Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.

Tovább olvasom »

Beszédes József-díjat kapott az OAH főigazgatója

2009.09.01

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. szeptember elsején tartott megyenap alkalmából dr. Rónaky Józsefnek, az OAH főigazgatójának az atomenergia biztonságos alkalmazása terén kifejtett több évtizedes tevékenysége, a nukleáris biztonsági hatóság függetlenségének megteremtésében vállalt kezdeményező szerepe, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos testületekben végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül - a munkásságával Tolna megyéhez is kötődő, országos hírű múlt századi mérnöktudósról elnevezett - Beszédes József-díj megyei kitüntetést adományozta.

Tovább olvasom »

Magyar elnök a nukleárisbaleset-elhárítás koordinálásában

2009.08.11

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát. Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságok feladata, hogy a tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről értesítse a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adjon a veszélyhelyzet alakulásáról, az esetleges óvintézkedések végrehajtásáról. Az illetékes hatóságok fogadják a NAÜ-n keresztül vagy közvetlenül nyújtott tájékoztatást. A tagállamok az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérhetik. A NAÜ kétévenként szervez találkozót az említett két nemzetközi egyezményhez csatlakozott tagállamok illetékes hatóságai részére. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. Az egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be. A régiók közötti együttműködés elősegítésére, a feladatok végrehajtásának koordinációja és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítása érdekében az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (NCACG), amely ez irányú feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A koordinációs csoport két évre, az illetékes hatóságok következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére. Mind a hat régióból egy-egy képviselőt választanak az NCACG-be. A régióképviselőkön kívül valamennyi tagállam együttes szavazata alapján választják meg az NCACG elnökét. Az illetékes hatóságok 2009. júliusi találkozóján Macsuga Gézát, az OAH főosztályvezetőjét választották meg a Koordinációs Csoport elnökének.

Tovább olvasom »

EPREV misszió

2009.08.04

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Malajzia kormányának felkérésére 2009. július 13-17. között ún. EPREV-missziót szervezett Kuala Lumpurban az ország nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének nemzetközi felülvizsgálatára. A missziót az Ázsiai Nukleáris Biztonsági Hálózat (ANSA) támogatta. A nemzetközi szakértői csoportot Zombori Péter, a NAÜ munkatársa vezette. A csoportban Toshimitsu Homma (Japán), Ahmad Al Khatibeh (Jordánia) és Macsuga Géza (OAH) vett még részt. Az EPREV-csoportot a malajziai nukleáris biztonsági hatóság képviseletében Hamrah Mohd Ali, az Érvényesítési Főosztály vezetője fogadta. A felülvizsgálat során a csoport szakértői megismerkedtek néhány, Malajzia nukleárisbaleset-elhárítási rendszerében kiemelkedő szerepkörrel rendelkező szervezettel, áttekintették a felülvizsgálat során kitöltendő kérdőívet és részletesen elemezték a nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási tervet. Az anyagok tanulmányozása, a kérdőívben szereplő válaszok megvitatása és a fontosabb szervezetek képviselővel való beszélgetés után az EPREV-csoport gyorsértékelést készített Malajzia nukleárisbaleset-elhárítási rendszeréről. Megállapították, hogy Malajzia jó úton indult el nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének kialakításában, de további fejlesztés szükséges. Elsősorban a nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási terv véglegesítése terén van sok teendőjük, de fontos, hogy fenntartható rendszert alakítsanak ki a balesetelhárítási felkészültség fejlesztésére, a tervek gondozására és a képzésre-gyakorlatozásra. Jó gyakorlatként emelte ki a felülvizsgáló csoport a maláj Tűzvédelmi Igazgatóság felkészültségét a veszélyhelyzetek − közöttük a sugaras veszélyhelyzet − elhárítására. Az Igazgatóság különleges egységei jól képzettek és jól felszereltek a gyors és hatékony védelmi beavatkozásokra, amit rögtönzött bemutató keretében is bizonyítottak.

Tovább olvasom »

Megjelent az EU nukleáris biztonsági irányelve

2009.07.09

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. július 2-án jelent meg a TANÁCS 2009/71/EURATOM IRÁNYELVE (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról. A tagállamoknak 2011. július 22-ig kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot teremtenek az irányelvvel. Az irányelv rendelkezései meghatározzák a szabályozó hatósággal, az engedélyessel és a szaktudás fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó előírásokat. A tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról első alkalommal 2014-ben kell jelentést benyújtaniuk a Bizottsághoz, majd ezt követően három évenként. Community framework for nuclear safety Nukleáris biztonsági irányelv

Tovább olvasom »

NSG ülés Budapesten

2009.06.29

A nukleáris export és import szabályozására létrejött Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) 2009. június 8-12. között Budapesten tartotta plenáris ülését és az ahhoz kapcsolódó munkacsoport-üléseket. A mozgalmas hét már június 7-én vasárnap elkezdődött, amikor az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH) a stabil izotóp elválasztással foglalkozó munkacsoport ülésezett. Az NSG fontosnak tartja e technológia átadásának ellenőrzését, s fel kívánja venni a nukleáris, vagy a nukleáris kettős felhasználású ellenőrzési listára. Az ülésen az OAH szakmai képviseletében Szöllősiné Földesi Erzsébet osztályvezető, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok főosztályának (NURAF) munkatársa vett részt.

Tovább olvasom »

Román képviselők látogatása az OAH-ban

2009.06.25

A Román Képviselőház Közigazgatási, Területi tervezési és Környezetvédelmi Bizottsága delegációja június 23-25 között hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. A programot az Országgyűlés Külügyi Hivatala szervezte. A képviselők június 24-én a Paksi Atomerőművet tekintették meg, majd 25-én az OAH-hoz látogattak el. A küldöttséget. Rónaky József, az OAH főigazgatója tájékoztatta a magyarországi nukleáris helyzetről és az OAH tevékenységéről, majd Fichtinger Gyula főosztályvezető beszámolt a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítási és a teljesítménynövelési programjának hatósági vonatkozásairól, valamint az új atomerőművi blokk engedélyezésére való felkészülés helyzetéről. A látogatás végén a képviselők kérdéseire válaszoltak az OAH szakemberei.

Tovább olvasom »