ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

EU képzés

2011.09.19

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az OAH a 2010-2012 időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2011. szeptember 12-16. között második alkalommal megrendezett tanfolyamon 16 ország 28 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint egy érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »

OAH NYÍLT NAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN

2011.09.19

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 17-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Koblinger László főigazgató-helyettes köszöntötte, majd vetítettképes előadásban bemutatta az OAH tevékenységének jogi és nemzetközi vonásait, valamint a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységét. Ezután Horváth Kristóf főosztályvezető "Biztonság, Védettség és Biztosíték" című előadásában a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával és védettségével kapcsolatos OAH feladatokról tájékoztatott, végül Fichtinger Gyula mb. főigazgató-helyettes beszélt a nukleáris létesítmények felügyeletéről. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Kantavári Anita, Rétfalvi Eszter és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az első emeleti körfolyosón elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Hullán Szabolcs, Rácz Ágnes és Stefánka Zsolt segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet a második emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa és Molnár Balázs mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. A nyílt napon elhangzott előadások és a bemutatott poszterek: Előadások: Országos Atomenergia Hivatal - Koblinger László főigazgató-helyettes Biztonság/Védettség/Biztosítékok - Horváth Kristóf főosztályvezető A nukleáris létesítmények felügyelete - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes CERTA látogatás Poszterek: A nukleáris létesítmények hatósági felügyelete A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Kezelő Szakiroda Nukleáris non-proliferáció Certa - Veszélyhelyzeti intézkedési, gyakorló és elemző központ Az atomenergia biztonságos alkalmazásának műszaki megalapozása Mit teszünk a sugárforrások biztonságáért? Atomenergia alkalmazásai fizikai védelme Sugárvédelem tovább

Tovább olvasom »

OAH sajtóközlemény
Az OAH elkészítette előzetes jelentését a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági Felülvizsgálatáról

2011.09.14

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését az Európai Tanács minden európai atomerőmű számára előírta. A felülvizsgálat során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezetésére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukusimaihoz hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint folyik. A felülvizsgálatról készült előrehaladási jelentését a Paksi Atomerőmű augusztus közepén átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az OAH ennek alapján elkészítette az előzetes nemzeti jelentést az EU Bizottsága számára. A pozitív megállapítások közül kiemeljük, hogy az erőmű tervezési alapja megfelel a nemzetközi elvárásoknak és a tervezési alapon belüli események körére az alapvető biztonsági funkciók teljesülnek. Ez a kijelentés elsősorban az erőmű 2008-ban végrehajtott Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának (IBF) eredményein alapul. A vizsgálat során igen részletesen felülvizsgálták a 10 évvel korábbi, első IBF kapcsán betervezett intézkedések eredményeit és további intézkedéseket irányoztak elő. Ez utóbbiak eredményeként előrehaladott állapotban van az erőműben olyan átalakítások megvalósítása és intézkedések bevezetése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tervezési alapot meghaladó – akár súlyos baleseti – helyzetben stabilizálják a folyamatokat és hatékonyan csökkentsék a következményeket. A vizsgálatok még nem zárultak le, de már vannak egyértelműen pozitív megállapítások és rámutattak néhány olyan lehetőségre is, amelyek kapcsán az erőmű ellenálló képessége bizonyos extrém körülmények során tovább növelhető. Ezek egy része már ismert volt a CBF megkezdése előtt és jelenleg folyamatban van a megfelelő intézkedések kidolgozása, megvalósítása; más részük csak most került a látókörbe. Ez utóbbiak biztonsági jelentőségének értékelése még nem tekinthető lezártnak. Az ENSREG által meghatározott problémakörök vizsgálatán túl az OAH értékelése a nukleáris biztonsági követelményeket tartalmazó hazai jogszabályokra is kiterjed. A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. október 31-ig készíti el végleges jelentését, amelyet az OAH 2011. december 31-ig értékel. Az OAH meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie, valamint tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Az európai országokból beérkező jelentéseket az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik. Az előzetes jelentés az OAH honlapjáról elérhető. A felülvizsgálat folyamatáról és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a magyar közvéleményt. Célzott BiztonságiFelülvizsgálat előzetes jelentés

Tovább olvasom »

A francia nukleáris biztonsági hatóság tájékoztatása a francia Centraco létesítményben történt balesetről

2011.09.12

A francia nukleáris biztonsági hatóság (ASN) 12.30-kor aktiválta Párizs XII. kerületében lévő balesetelhárítási központját a Centraco-ban (kis aktivitású radioaktív hulladék kezelésére és kondicionálására szolgáló központ) történt balesetet követően. A Centraco Marcoule közelében, (Gard, Dél-kelet Franciaország) Codolet-ban helyezkedik el. Egy – kis aktivitású fémhulladék megolvasztására használatos – kemence robbant fel. A radioaktivitás az épületen belül maradt. Az első becslések szerint egy halálos áldozata van a balesetnek és négyen megsérültek, egy súlyosan. Egyiküket sem ért radioaktív szennyeződés. A létesítményen kívülre nem került radioaktív anyag. Az engedélyes az eljárásrendnek megfelelően aktiválta helyszíni balesetelhárítási tervét. A Centraco tulajdonosa a SOCODEI. A létesítmény kis aktivitású radioaktív hulladékok kezelésére és kondicionálásra szolgál, amelyet fémhulladék megolvasztásával, vagy az éghető hulladékok elégetésével végeznek. Az ASN állandó kapcsolatban van a Gard prefektúrával és az engedélyessel. Az ASN Marseille-ben lévő részlege folyamatosan követi az eseményeket és felügyelőket küldött a prefektúrára és a helyszínre. A francia hatóság 16.20-kor kiadott második közleménye szerint a Centraco nukleáris létesítményben történt baleset befejeződött. A radioaktív fémhulladékok megolvasztására használatos kemence robbanása tüzet okozott, amelyet 13 órára eloltottak. Az épület nem károsodott. Nem találtak radioaktív szennyeződést: a sérültek nem szennyeződtek, és az épületen kívül nem volt mérhető radioaktivitás. Egy halott és négy sérült van, egyikük súlyos égési sebekkel. A baleset nem radiológiai esemény volt és nem volt szükség a lakosság védelmére. Az ASN megszüntette a készültségi állapotot, és kapcsolatban marad a Gard-i prefektúrával és a Socodei üzemeltetőjével. Az ASN ki fogja vizsgálni az eseményt a munkaügyi felügyelettel együtt és elemzi a baleset okait.

Tovább olvasom »

Nemzetközi biztosítéki felügyelők képzése Magyarországon

2011.09.07

Magyarország rendszeres támogatást nyújt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) nukleáris biztosítéki rendszeréhez. A magyar támogató program részeként az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) – mint nemzeti hatóság – a NAÜ-vel közösen 2011 második félévében ismét továbbképzést szervezett az Ügynökség ellenőrei számára.

Tovább olvasom »

HÍRLEVÉL AZ ÁTFOGÓ ATOMCSEND SZERZŐDÉS SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2011.09.06

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya (NURAF) látja el az atomrobbantások tilalmát kimondó Átfogó Atomcsend Szerződés (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) szervezetét előkészítő bizottság Nemzeti Kapcsolattartási Pontjának feladatait, szervezi és koordinálja a magyarországi intézmények részvételét a különböző programokban és gyakorlatokban. A NURAF fontos célja az is, hogy a CTBTO tevékenységéről és eredményeiről minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson CTBTO Hírlevelében. A hírlevél aktuális száma

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2011.09.01

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be az OAH feladataival és a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 17-én, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadás után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk az OAH központjába (Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.)

Tovább olvasom »

OAH sajtóközlemény az aug.23-i USA-beli földrengésről

2011.08.24

Az Amerikai Egyesült Államok keleti partvidékét előzetes értékelések szerint a Richter skálán mért 5.8–as erősségű földrengés rázta meg 2011. augusztus 23-án, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A földrengés epicentruma Virginia államban Mineral városa mellett volt. A földrengés következtében a Virginia állambeli North Anna atomerőmű külső villamos energia ellátása megszűnt. Az erőműben nem keletkezett kár. A biztonsági dízelgenerátorok látták el az erőművet a szükséges elektromos árammal, amelynek mindkét reaktorát az automatikus biztonságvédelmi rendszer leállította. Az üzemeltető az eseményt az USA-ban használatos négy fokozatú veszélyhelyzeti skálán második legenyhébb fokozatúnak (Monitoring Alert) értékelte és az amerikai nukleáris biztonsági hatóság, az NRC szakembereivel együtt folyamatosan figyelemmel kíséri az erőmű állapotát. Az erőmű üzemeltetője azóta azt közölte, hogy az erőmű külső áramellátása helyreállt. A keleti parton lévő további, több mint tíz atomerőmű a legenyhébb fokozatú eseményként jelentette a földrengést. Ezek az erőművek folyamatosan biztonságosan üzemelnek. A szakemberek ellenőrzik az erőművek állapotát a földrengés után. Budapest, 2011. augusztus 24. Dr. Rónaky József, OAH főigazgató

Tovább olvasom »

Kitüntetés

2011.08.19

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepségén 2011. augusztus 18-án Macsuga Gézát, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetőjét a nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés terén végzett magas színvonalú munkássága, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként a „Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat” kitüntetésben részesítette. Gratulálunk!

Tovább olvasom »

OAH sajtóközlemény

2011.08.15

Beérkezett az előrehaladási jelentés a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését az Európai Tanács minden európai atomerőmű számára előírta. A felülvizsgálat során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezetésére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukusimaihoz hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat tartalmi követelményeit az OAH az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint állította össze, s honlapján nyilvánosságra hozta. A felülvizsgálatról készült előrehaladási jelentést a Paksi Atomerőmű augusztus közepén átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az OAH a jelentést felülvizsgálja és 2011. szeptember 15-ig előzetes jelentést állít össze az EU Bizottsága számára. A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. október 31-ig készíti el végleges jelentését, amelyet az OAH 2011. december 31-ig értékel. Az OAH meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie, valamint tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Az európai országokból beérkező jelentéseket az EU Bizottság szervezésében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik, ennek részletei jelenleg egyeztetés alatt állnak. A Paksi Atomerőmű előzetes jelentése mind az OAH, mind a Paksi Atomerőmű Zrt. honlapjáról elérhető. A felülvizsgálat folyamatáról és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a magyar közvéleményt. Budapest, 2011. augusztus 15. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója Célzott BiztonságiFelülvizsgálat Előrehaladási Jelentés

Tovább olvasom »

Új jogszabály

2011.08.04

Megjelent a Kormány 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelete a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról, mely 2011. augusztus 04-től lép hatályba. Így hatályát veszti a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. Az új rendelet igazodik a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, a Tanács 428/2009/EK rendeletéhez, valamint a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló új 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez. A jogszabály a korábbihoz képest áttekinthetőbbé teszi az engedélyezés feltételeit, meghatározza az import engedély köteles termékek körét és pontosítja az Európai Unión vámterületén belül engedélyköteles termékek listáját.

Tovább olvasom »