ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyam

2010.09.20

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az Országos Atomenergia Hivatal a 2010-2012. időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2010. szeptember 13-17. között első alkalommal megrendezett TRANEM kurzuson 17 ország 25 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint az érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »

OAH NYÍLT NAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN

2010.09.20

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 18-án – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd Lux Iván, főigazgató-helyettes, illetve Petőfi-Tóth Katalin osztályvezető vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét. Horváth Kristóf főosztályvezető „Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége” című előadása után Macsuga Géza főosztályvezető a nukleáris balesetek elhárításáról beszélt. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Rétfalvi Eszter és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Fichtinger Gyula, Vincze Árpád és Sáfár József segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet az első emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa, Lovas Szilvia és Lázár István mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. Az elhangzott előadások: Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége - Lux Iván főigazgató-helyettes Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége - Horváth Kristóf főosztályvezető Nukleáris balesetek elhárítása - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás A résztvevők érdeklődését jelezte, hogy sokan vittek az előcsarnokban elhelyezett információs anyagokból és a látogatás végén nagy számban töltötték ki az erre az alkalomra készített tudástotót. A látogatók fogadásában és tájékoztatásában Vígh Ildikó, Ugrai Emma és Ligeti Ádám, a totó kitöltésében és értékelésében Beszédes Tamás, Csuvár Miklós, Pappné Ludányi Anett és Vajda-Katona Tünde segítettek. A totót helyesen kitöltők az OAH szlogenjével díszített tollat, illetve az RHK Kft. szóróanyagai valamelyikét kapták ajándékba. A nyílt napra is készült az ATOMKA figurájával ellátott matrica, valamint a kifesthető változat. A rendezvény iránti érdeklődést jól mutatja, hogy az OAH földszinti tanácsterme mindhárom alkalommal zsúfolásig megtelt, 180 látogatót fogadtunk. A vendégkönyvbe írt bejegyzések is jelzik a lakosság érdeklődését az atomenergia és az OAH tevékenysége iránt.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ a „Radioaktív anyagok biztonságos szállítása” c. szemináriumra

2010.09.09

Az Országos Atomenergia Hivatal, együttműködve az USA Energiaügyi Minisztériumával, a Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezéshez (Global Threat Reduction Initiative - GTRI) kapcsolódóan 2010. szeptember 21-22-én 9 órától az OAH földszinti tanácstermében „Radioaktív anyagok biztonságos szállítása” témakörben kétnapos szemináriumot szervez. A GTRI-t az USA Energiaügyi Minisztériuma indította el, s támogatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és több ország is. A kezdeményezés egyik programjának célja a radioaktív anyagok szállítása biztonságának (safety) és védettségének (security) felmérése és növelése. A szeminárium során áttekintést kapunk a GTRI Transport Security Program részleteiről, a sugárforrások szállítása védettségének amerikai gyakorlatáról, a hazai helyzetről és az esetlegesen igénybe vehető amerikai támogatások lehetőségeiről, melyből indokolt esetben fizetni fogják a biztonságnövelő új megoldások költségeit. Ennek megfelelően a szemináriumon az amerikai fél mellett meghívottként részt vesznek az érintett magyar hatóságok, szervezetek és a szállítást, illetve fuvarozást végző egyes hazai cégek képviselői. A részletes program itt letölthető. További információ és jelentkezés: Dr. Vincze Árpád (Tel: +06-1-4364890, E-mail: vincze(kukac)haea.gov.hu)

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ OAH NYÍLT NAPJÁRA

2010.09.07

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 18-án a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 18-án, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadások után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk az OAH központjába (Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.)

Tovább olvasom »

Elismerés az OAH honlapjának

2010.08.16

Az Átlátható Állam Kezdeményezés Kivele programjának keretében 2010-ben is elvégezték a minisztériumok és a háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzését. A 2008-ban indított Kivele program célja, hogy megvizsgálja, hogy a magyar államigazgatás szervei mennyire tartják be az elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvényből (Eitv) fakadó kötelezettségeket, s milyen adatközlési gyakorlatot követnek, azaz mennyiben tekinthetők jogkövetőnek ebből a szempontból a magyar állami intézmények. A jelentés megállapítja, hogy "A háttérintézmények és felügyelt szervezetek között a jogkövető magatartás tekintetében az első az Országos Atomenergia Hivatal."

Tovább olvasom »

Nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2010.07.27

2010. július 8-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A gyakorlat feltételezett eseménye szerint Németországban a Brokdorf atomerőműben súlyos baleset történt. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, a német fél által szolgáltatott szimulált légköri kibocsátás adatokkal terjedésszámítást végzett, elemezte az esemény várható lefolyását és óvintézkedési javaslatokat fogalmazott meg, különös tekintettel az élelmiszer fogyasztás korlátozására. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a német hatósággal is az elemzések kapcsán felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat sikeresen zárult, az OAH Balesetelhárítási Szervezete megfelelő időn belül képes volt tanácsadói feladatai ellátására és a nemzetközi szervezetekkel való kommunikáció felvételére. A gyakorlat során összegyűjtött tapasztalatokat értékeljük, az észrevételekről jelentés készül, amelynek tapasztalatait visszacsatoljuk a hazai és a nemzetközi baleset-elhárítási felkészülésbe.

Tovább olvasom »

Hatósági Fórum az OAH-ban

2010.06.29

Az OAH kezdeményezésére június 29-én Hatósági Fórum keretében egyeztettek az OAH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Energia Hivatal, a Paksi Atomerőmű ZRt., az MVM és a SOM System Mérnöki Iroda szakemberei. Az egyeztetés célja az új atomerőmű telephelyének engedélyezésével kapcsolatos tartalmi és dokumentációs kérdések tisztázása, és a telephely nukleáris biztonsági engedélye, valamint más hatóságok önálló eljárásai közti időbeli viszony megbeszélése volt. Az önálló eljárások között szerepel a területileg illetékes Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi, vagy a Magyar Energia Hivatal létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása. A Hatósági Fórumon a szakértők egyeztették arról, hogyan vesznek részt egymás eljárásaiban. Javaslatot tettek az eljárások egyszerűsítésére, az államigazgatási eljárások harmonizálására, s az eljárások számának csökkentésére. A Hatósági Fórumon elhangzott előadások: Lux Iván, Lehota Mihály, Tóth András (OAH): "Az OAH szabályozás-tervezetének rövid ismertetése" Fichtinger Gyula (OAH): "NBSZ 7. kötet: Telephely értékelés és vizsgálat" Petőfi-Tóth Katalin (OAH): "Nukleáris létesítmények telephely vizsgálatának és értékelésének módszertana és az engedélykérelmet megalapozó dokumentáció tartalma" Ördögh Miklós (SOM System Kft.): "A telephely engedélyezési eljárás szakhatósági kapcsolatai"

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói az Országos Onkológiai Intézetben

2010.06.28

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia résztvevői június 24-én dr. Kásler Miklós főigazgató meghívására az Országos Onkológiai Intézetbe látogattak. A rendezvény témája az atomenergia orvosi alkalmazása volt. Az újságírók dr. Varjas Géza bevezetője után kis csoportokban meglátogatták a sugárterápiai, a nukleáris medicina és a röntgen, MR, CT átvilágítási részlegeket. Az Intézet munkatársai a látogatás során igen tartalmas tájékoztatókkal avatták be a résztvevőket a daganatos betegségek gyógyításában alkalmazott legújabb nukleáris eljárásokba, bemutatták a különféle berendezéseket és műszereket is. Az újságírók érdeklődését jelezte a résztvevők nagy száma és a sok kérdés, amelyekre jól érthető és a részleteket is megvilágító válaszokat kaptak.

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia hallgatói az OAH-ban

2010.05.26

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia májusi rendezvényét az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központban, a CERTA-ban május 25-én tartották. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes vetített-képes előadáson ismertette az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét, majd dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Kantavári Anita és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A mintegy 25 újságíró nagy figyelemmel követte az előadásokat, s számos kérdést tettek fel az előadóknak. Lux Iván: Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége Kantavári Anita, Nyisztor Dániel, Petőfi Gábor, Rétfalvi Eszter: CERTA bemutató

Tovább olvasom »

Előadás az MTA Felolvasó termében

2010.05.26

Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója május 25-én az MTA Felolvasótermében előadást tartott "Az atomenergia szerepe hazánk és a világ energiaellátásában" címmel. Az előadás az "Ismerjük meg egymást és egymás tudományát!" címmel az MTA IX. osztálya által szervezett családi, baráti összejövetel sorozat keretében hangzott el. Az előadást követő kötetlen beszélgetésen a résztvevők megvitatták a témával kapcsolatban felmerült kérdéseket. Rónaky József: Az atomenergia szerepe hazánk és a világ energiaellátásában

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a BME NTI-vel

2010.05.25

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Dr. Aszódi Attila a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, 2010. május 18-án írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az együttműködés többek között biztonsági elemzések készítésére, a reaktorfizika, a termohidraulika, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékok területén a hatósági tevékenység során felmerülő nukleáris biztonsági kérdésekkel kapcsolatos szakvélemény, bírálat elkészítésére, valamint az OAH szakembereinek oktatására terjed ki. Az együttműködési megállapodás értelmében az OAH lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a TSO Partner tudományos-műszaki szakembergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységét a nemzetközileg elfogadott színvonalon legyen képes ellátni. Ennek érdekében bevonja a TSO Partner szakembereit a hatóság műszaki megalapozó tevékenységét érintő feladatok megoldásába, törekszik képzési és továbbképzési programokban való részvételük biztosítására és eszközökkel való ellátottságuk javítására.

Tovább olvasom »