ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

ÚJ NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI IRÁNYELV JAVASLAT

2009.01.08

Az Európai Bizottság 2008. december 1-én terjesztette be „A Tanács irányelve (Euratom) a nukleáris biztonság közösségi kereteinek létrehozásáról” (Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE (Euratom) setting up a Community framework for nuclear safety) című javaslatát az Európai Tanácsnak. A dokumentum az Európai Bizottság honlapján érhető el. Az utóbbi években a Tanács és az Európai Parlament többször hangsúlyozta, hogy uniós szintű nukleáris biztonsági szabályozásra van szükség. E támogatás és egy korábbi javaslat ellenére máig sincs hatályban a nukleáris biztonságra vonatkozó egységes EU szabályozás. A Bizottság javaslata tehát e hiányosság felszámolását célozza. Az új irányelv célja az EU polgárok biztonságának növelése, illetve jogbiztonságának megteremtése. A Bizottság szerint a tagállamoknak is hasznos lesz az irányelv, mivel viszonyítási alapot ad nemzeti nukleáris biztonsági rendszereik tekintetében. Kedvező lesz a nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok szempontjából is, mivel biztosítja, hogy e testületek megkapják a munkájukhoz szükséges eszközöket, valamint meghatározó szerephez juttatja őket a közös uniós szabályok végrehajtása terén. Az EU tagállamok nemzeti nukleáris biztonsági hatóságai már számos közös nukleáris biztonsági referenciaszintet dolgoztak ki a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA) keretében; ezeket a tagállamok kiindulási alapnak tekinthetik a kiegészítő biztonsági követelmények meghatározása során. A javasolt irányelv a nukleáris biztonság jogi kereteit úgy határozza meg, hogy nem tartalmaz előírásokat a részletekre vonatkozóan. Tanácsi irányelvként kívánják elfogadtatni, amelyet az EU tagállamainak majd át kell ültetniük saját nemzeti jogrendszerükbe. A tagállamoknak az irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül kell kihirdetniük a szükséges nemzeti jogszabályokat. „A Tanács irányelve (Euratom) a nukleáris biztonság közösségi kereteinek létrehozásáról”

Tovább olvasom »

Szolgáltató keresése tanácsadói feladatok ellátására

2008.12.31

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az alaptevékenységével kapcsolatban tanácsadói szolgáltatásra vállalkozó gazdasági szervezetet (Kft., Bt. stb.) keres. Témakör: a radioaktív hulladékok elhelyezését szolgáló, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott programok szerződés-tervezeteinek és teljesítési dokumentumainak szakértői véleményezése. A feladat (meghosszabbíthatóan) határozott időtartamra, 2009. február 1-től 2009. december 31-ig szól. A díjazás megegyezés szerint történik. Az angol nyelv középfokú ismerete szükséges. Előnynek számít, de nem előfeltétel a témakörhöz kapcsolódó területen szerzett szakmai gyakorlat, különös tekintettel a műszaki – és részben bányászati – beruházások szervezésére és finanszírozására. A jelentkezéseket az OAH KNPA Kezelő Szakirodának kell címezni (Budapest, 1036 Fényes Adolf utca 4).

Tovább olvasom »

Megjelent az Országos Atomenergia Hivatal Útmutatója a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III.6.) IRM rendelet végrehajtásához.

2008.12.18

Az SG-1 útmutató megtalálható honlapunkon a Letöltések/Egyéb Kiadványok, valamint a Feladatok/Biztosítéki Ellenőrzés menüpontokban.

Tovább olvasom »

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2008.12.17

Az Országos Atomenergia Hivatal 2008. december 15-én lezárta a Paksi Atomerőmű tízévenként esedékes biztonsági felülvizsgálatának az értékelését.

Tovább olvasom »

Tanárok látogatása az OAH-ban

2008.12.12

A III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet szervezésében 2008. december 11-én fizika, kémia és matematika szakos tanárok látogatták meg az Országos Atomenergia Hivatalt. A III. kerületi általános iskolákból érkezett tanárokat Lux Iván főigazgató-helyettes köszöntötte, majd vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia alkalmazását és az OAH tevékenységét. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor osztályvezető, valamint Tóth Katalin, Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatta be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók érdeklődéssel figyelték a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. A 28 tagú csoport tagjai nagy örömmel fogadták az OAH és a TIT Stúdió Egyesület által szervezett szegedi regionális ismeretterjesztő konferenciáról készült DVD-t, amelyet felhasználhatnak saját iskoláikban az atomenergiával kapcsolatos ismeretek terjesztésére.

Tovább olvasom »

Elhunyt Kapócs László

2008.12.11

Ismét fájdalmas veszteség érte az Országos Atomenergia Hivatalt. 2008. december 11-én, súlyos betegség után elhunyt Kapócs László, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezető-helyettese, a Hivatal paksi kirendeltségének vezetője. Kapócs László 1955. március 27-én született Szekszárdon. A Szegedi József Attila Tudomány Egyetem Természettudományi Karán 1979-ben szerzett okleveles vegyész diplomát. A nukleáris iparággal 1981-ben került kapcsolatba, az Erőmű Beruházási Vállalat, majd a Paksi Atomerőmű Vállalat munkatársaként az atomerőmű üzembe helyezési munkáiban tevékenykedett. 1991-től az Országos Atomenergia Hivatalban dolgozott, kezdetben nukleáris biztonsági felügyelőként, majd a Hivatal paksi kirendeltségének vezetőjeként. 1997-ben reaktortechnikai szakmérnöki diplomát is szerzett. Az atomerőművi rendszerek és berendezések, az erőművi technológia részletes ismeretével, üzembe helyezési és üzemeltetési tapasztalataival meghatározó szerepet töltött be a Hivatal munkájában. Az OAH fiatal munkatársainak sokat segített az atomerőművi ismeretek megszerzésében. Betegsége és gyors eltávozása mindannyiunkat megdöbbentett, mindig segítőkész egyénisége, fanyar humora és óriási tapasztalata fájdalmasan hiányozni fog az OAH-ból. Saját halottunknak tekintjük és emlékét megőrizzük. Kapócs Lászlót 2008. december 18-án 13 órakor a szekszárdi alsó-városi temetőben helyezik örök nyugalomra. Az OAH munkatársai

Tovább olvasom »

Osztrák-magyar kétoldalú találkozó

2008.12.10

2008. november 25-én Bécsben, az Osztrák Külügyminisztériumban került sor a 14. osztrák-magyar kétoldalú szakértői ülésre. A találkozót – a kialakult hagyományoknak megfelelően – őszinte, informatív légkör jellemezte. Ez alkalommal a magyar szakértők tájékoztatást adtak az energiapolitikával kapcsolatos parlamenti döntésről, az Országos Meteorológiai Szolgálat sugárzás méréséről, az Országos Balesetelhárítási Rendszerrel kapcsolatos legújabb fejleményekről, a kutatóreaktorban alkalmazott nagy urántartalmú fűtőelemek Oroszországba történő visszaszállításáról. Előadás hangzott el az élelmiszerek radioaktivitás szintjének szabályozási kérdéseiről, valamint a radioaktív hulladék kezelés aktuális kérdéseiről. A magyar szakértők beszámoltak a paksi atomerőmű teljesítménynövelési, és üzemidő-hosszabbítási programjának hatósági aspektusairól is. Az osztrák partnerek nagy érdeklődéssel fogadták a Paksi Atomerőmű Zrt. szakértőjének előadását az atomerőmű üzemidő hosszabbításával kapcsolatos megalapozó tanulmányokról, a reaktortartályra és a buborékkondenzátorra vonatkozó kísérletekről és számításokról. Az osztrák szakértők beszámoltak az új sugárvédelmi szabályozásról, a balesetelhárítási felkészültséggel kapcsolatos legújabb fejleményekről, valamint a radioaktív hulladékkezeléssel és a kutató reaktorral kapcsolatos aktuális kérdésekről.

Tovább olvasom »

NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT

2008.11.27

A Paksi Atomerőmű minden ősszel megrendezi teljes körű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatát, amihez az érintett közigazgatási szervek is kapcsolódhatnak. Idén a gyakorlatot 2008. november 27-én rendezik, amelyhez az OAH Baleset-elhárítási Szervezete mellett a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse, a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottsága és Veszélyhelyzeti Központja, valamint az OAH-ban működő Szakértői Részlege, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleárisbaleset-elhárítási Információs és Értékelő Központja is csatlakozik. A gyakorlaton a Tolna megyei, a Bács-Kiskun megyei, és a Fejér megyei Védelmi Bizottság szervei is részt vesznek. Az említett szervek teljes törzsvezetése gyakorlatozik. A szervezetek tevékenységét felkért szakemberek értékelik.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH novemberi Hírlevele

2008.11.19

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2008. november

2008.11.19

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás az ETV-Erőterv ZRt.-vel

2008.11.17

Az OAH főigazgatója, dr. Rónaky József és az ETV-Erőterv ZRt. elnök-vezérigazgatója, Dénes József 2008. november 11-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megálla-podást. Az aláíráshoz kapcsolódó szakmai összejövetelen az aláírókon kívül az ETV-Erőterv ZRt. részéről Gönczi Péter és Kovács Kálmán, az OAH részéről dr. Lux Iván, Macsuga Géza és Neubau-er István vettek részt. Az ETV-Erőterv ZRt. a magyar nukleáris és hagyományos energetikai ipar meghatározó szereplő-jeként eddig is részt vett az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenységben (ABA MMT). Az együttműködés azonban eddig javarészt az ABA MMT feladatokhoz kapcsolódó kétoldalú szerződések keretében zajlott, a napi szerződéseken túlmutató stratégiai partneri együttműködés a most aláírt szerződéssel veszi kezdetét. A megállapodás aláírását megelőzően az OAH főigazgatója ismertette az ABA MMT program és azon belül is a TSO Partneri hálózat szerepét és jelentőségét. Kiemelte, hogy a hazai és nemzetközi tapasztalat szerint egy újabb elismert szakértő intézmény szellemi potenciáljának hatósági alkalma-zása a hatósági munka hatékonyságának növekedéséhez és ezen keresztül a nukleáris biztonság nö-vekedéséhez vezet. Az ETV-Erőterv ZRt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy stratégiai lehetőségnek tekinti a meg-állapodás létrejöttét, és reméli, hogy a megállapodás kereteit mindkét fél megelégedésére sikerül kitölteni. Megtiszteltetésként értékelte, hogy az ETV-Erőterv ZRt. ezzel a megállapodással a KFKI Atomenergia Kutató Intézettel, a BME Nukleáris Technikai Intézettel és a VEIKI Villamosenergia-ipari Kutató Intézettel együtt vesz részt a hatósági munka operatív támogatásában.

Tovább olvasom »

"ATOMENERGIÁRÓL - MINDENKINEK" ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA VESZPRÉMBEN

2008.10.18

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Pannon Egyetemmel közösen november 18-án ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Veszprémben a Hotel Magister konferenciatermében (8200 Veszprém, József A. u. 34/2.). Az ezúttal ötödik alkalommal vidéken rendezett és nagy érdeklődéssel fogadott regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik – az ionizáló sugárzást, az atomerőmű biztonságát, az atomenergia jövőjét, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékait, a radioaktív hulladékok kezelését – amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A Konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tartott, s az érdeklődők totó kitöltésével ellenőrizhették ismereteiket. A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »