ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Miskolci tanárok látogatása az OAH-ban

2010.02.25

A Diósgyőri Gimnázium és a miskolci Városi Pedagógiai Intézet Környezeti Nevelési Központja szervezésében 2010. február 24-én általános és középiskolai, természettudományi tárgyakat tanító tanárok látogatták meg az Országos Atomenergia Hivatalt. A csoportot az OAH munkatársai köszöntötték, majd Lehota Mihály főosztályvezető-helyettes vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia alkalmazását és az OAH tevékenységét. Ezt követően Horváth Kristóf főosztályvezető a nukleáris anyagok magyarországi alkalmazásáról beszélt. Az előadást követően Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be az OAH nukleárisbaleset-elhárítási központjának (CERTA) működését veszélyhelyzetben. A látogatók érdeklődéssel figyelték a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. A csaknem 25 tagú csoport tagjai nagy örömmel fogadták az OAH és a TIT Stúdió Egyesület által szervezett szegedi regionális ismeretterjesztő konferenciáról készült DVD-t, amelyet felhasználhatnak saját iskoláikban az atomenergiával kapcsolatos ismeretek terjesztésére. Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége Nukleáris és radioaktív anyagok alkalmazása Magyarországon CERTA bemutató

Tovább olvasom »

Nukleáris Újságíró Akadémia

2010.02.19

A Magyar Szakújságírók Egyesülete az Országos Atomenergia Hivatallal (OAH) együttműködve immár másod ízben szervezett Nukleáris Újságíró Akadémiát. Az Akadémia két éves időtartamú. Célja, hogy az atomenergia békés célú felhasználásáról objektív és szakmailag megalapozott tájékoztatást nyújtson. A képzés keretében 2010-ben hat, 2011-ben négy alkalommal látogatnak el a résztvevők az atomenergia békés felhasználásához kapcsolódó szervezetekhez és nukleáris létesítményekhez. Az intézmények bemutatása mellett alkalom nyílik az éppen aktuális atomenergetikai kérdésekről való tájékozódásra is. Mind az előadások, mind a látogatások publikusak, lehet fényképeket és egyéni interjúkat készíteni. Az akadémián való részvétel és az utazások ingyenesek, a tanfolyam elvégzéséről hivatalos okiratot állítunk ki. Az Akadémia megnyitójára 2010. február 25-én (csütörtök) de. 10-12 óra között került sor az OAH székházában (Budapest, III. ker. Fényes Adolf u. 4.). Ez alkalommal dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója tartott előadást "Az atomenergia szerepe Magyarország és a világ elektromos energia ellátásában" címmel.

Tovább olvasom »

PIME2010

2010.02.19

Az Európai Nukleáris Társaság 2010. február 14-17. között Budapesten tartotta a nukleáris közösség kommunikációjának javítása és a tapasztalok cseréje céljából szervezett nemzetközi konferenciát PIME2010 címmel. A rendezvényre öt kontinensről 170 nukleáris kommunikációval és tájékoztatással foglalkozó szakember érkezett. A házigazda Magyar Nukleáris Társaság nevében Holló Előd, a társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a magyar szakemberek készek átadni a nukleáris kommunikáció területén szerzett tapasztalataikat, ugyanakkor nyitottak a külföldi példák megismerésére, s azok hazai alkalmazására. Bejelentette, a Magyar Nukleáris Társaság kezdeményezi, hogy 2011 legyen az Atommag Éve. A kezdeményezés célja, hogy ezen keresztül a lakosság minél szélesebb rétegéhez eljussanak az atomenergiával kapcsolatos ismeretek. Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter köszöntöjében tájékoztatást adott a nukleáris energiával kapcsolatos magyar politikáról és a tavalyi parlamenti döntésről a Paksi Atomerőmű bővítésére. Süli János vezérigazgató berszámolt a Paksi Atomerőmű tevékenységéről, a jövőbeni tervekről, s az ehhez kapcsolódó tájékoztatásról. A konferencia utolsó napján a résztvevők magyar nukleáris létesítményeket tekinthettek meg, köztük a Paksi Atomerőművet, a bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolót, a csillebérci kutatóreaktort és a BME oktatóreaktorát. A rendezvény egyedülálló lehetőséget teremtett arra, hogy a konferencia résztvevői megismerkedhessenek a nukleáris energetika magyarországi helyzetével és eredményeivel. A pozitív visszajelzések megerősítették, hogy a nemzetközi közösség tájékoztatására kíváló lehetőséget teremtett a konferencia budapesti rendezése.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH januári Hírlevele

2010.01.27

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2010 január

2010.01.27

Tovább olvasom »

Megbeszélés a nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

2010.01.18

A Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzs (KKB OpT) és a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság (NVM) vezetői egyeztető megbeszélést tartottak 2010. január 14-én az OAH-ban. A KKB OpT vezetését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főigazgató-helyettese látja el, míg az NVM-ét az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. A vezetőket elkísérték a nukleárisbaleset-elhárítás területén felelős munkatársaik is. A megbeszélésen az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) egészének fejlesztésére irányuló feladatok listáját tekintették át a feladatok tartalmának és ütemezésének egyeztetése céljából. A feladatok között szerepel a KKB OpT és az NVM működési feltételeinek rendezése, az ONER riasztási rendjének megújítása és a nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok hatékonyságának fokozása. A résztvevők értékelték az ONER működését szabályozó jogszabályok korszerűsítési folyamatának helyzetét. A baráti légkörben lezajlott találkozó illeszkedett a két intézmény nukleárisbaleset-elhárításban érintett vezető munkatársai között bevált évzáró-értékelő és évnyitó-feladategyeztető megbeszélések sorába, és jól szolgálta a hatékony együttműködés folytatását.

Tovább olvasom »

Megjelent az ENSREG honlapja

2010.01.13

Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hozta létre az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőiből álló csoportot korábban HLG (High Level Group), később ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) néven. A csoport az EU 27 tagállamának képviselőiből, illetve a Bizottság egy képviselőjéből áll. Magyarországot az OAH főigazgatója, Rónaky József, illetve egyik főigazgató-helyettese, Lux Iván képviseli. A csoport feladata, hogy a nukleáris biztonság és radioaktív hulladékkezelés területén megteremtse a folyamatos fejlesztés feltételeit és fokozatosan közös álláspontot alakítson ki egy-egy kérdésben, amely idővel további európai szintű szabályozások létrehozását teszi lehetővé. A csoport emellett elősegíti a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, koordinációt és együttműködést. Jelenleg három munkacsoportja van: nukleáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint átláthatósági munkacsoport. A csoportnak rendszeresen – adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben kell beszámolnia tevékenységéről az Európai Bizottság felé, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a Tanács számára is. A most megjelent honlap (www.ensreg.eu) tájékoztat a csoport és munkacsoportjai tevékenységéről, a kapcsolódó nemzetközi egyezményekről és aktuális eseményekről. A honlapon keresztül könnyen elérhetők a résztvevő országok nukleáris biztonsági hatóságai.

Tovább olvasom »

Nukleáris biztonsági hatósági határozatok

2009.12.08

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan törekszik a nukleáris biztonsággal összefüggő kérdések iránt érdeklődő szakmai és laikus közönség mind teljesebb tájékoztatására. Ebbe a folyamatba illeszkedik a legújabb kezdeményezés: 2009 októberétől kezdve rendszeresen beszámol a nukleáris biztonsági hatóság által hozott határozatokról, megjelölve a határozat kiadásának dátumát, tárgyának rövid, érthető összefoglalását és hatályát. A határozatokról készült lista a Biztonság/Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai cím alatt található meg a honlapon.

Tovább olvasom »

Ismeretterjesztő konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Disztermében

2009.11.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat 2009. november 24-én „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel ismeretterjesztő konferenciát tartott a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia iránti nagy érdeklődést jelezte, hogy az Akadémia I. emeleti Díszterme zsúfolásig megtelt, a II. emeleti Nagyteremben pedig sokan kivetítőn követték az előadásokat.

Tovább olvasom »

Országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat

2009.11.19

A mai napon a Paksi Atomerőmű szokásos éves nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot tart, amelyhez a Kormányzati Koordináció Bizottsághoz tartozó központi és más területi szervek mellett az Országos Atomenergia Hivatal Balesetelhárítási szervezete és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja is csatlakozott. A gyakorlat alkalmával a Paksi Atomerőmű 3. blokkján szimulálják üzemzavar bekövetkezését, aminek következtében a szellőzőrendszeren keresztül környezeti kibocsátás is történik. A gyakorlat központi céljai, hogy a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység ellátásban résztvevők gyakorolják az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetését, lakosságvédelmi feladatok koordinálását, a lakosság tájékoztatási feladatok ellátását, a MARATHON rendszeren keresztüli hazai és nemzetközi szervekkel való kommunikációt. Általános célként lehet megfogalmazni a feladatok begyakorlása mellett a problémák, valamint a jó gyakorlatok felismerését és a tapasztalatok jövőbeni hasznosítását. A gyakorlatról az OAH főigazgatója, Dr. Rónaky József fog Összefoglaló Értékelési Jelentést készíteni.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2009.11.16

Az Európai Bizottság felhívására beadott ún. RESPEC pályázatot az OAH 2009-ben ismét megnyerte, s újabb három éven át lehet az EU tanácsadó szervezete nukleárisbaleset-elhárítási ügyekben. 2009. november 12-én az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A novemberi gyakorlat feltételezett eseménye szerint Korfu szigetén megnövekedett a sugárzásszint, amelyet a görög nukleáris biztonsági hatóság jelzett az Európai Bizottság ECURIE rendszerének. A Korfu repülőterén lévő sugárzásmérő állomáson kezdetben az átlagos szint 6-7-szeresét, majd további jelentős növekedését mérték. Hordozható sugárzásmérővel a görög hatóság mintegy egy kilométer átmérőjű körben sugárzó anyagot (Cs-137) talált, ezért intézkedéseket hozott a lakosság védelmére. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, megállapította, hogy nukleáris létesítmények nem találhatók olyan távolságra, ahonnan a sugárzás Korfu szigetére terjedhetne. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a görög hatósággal a felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat befejezéséről a görög hatóság és az Európai Bizottság értesítette az OAH Balesetelhárítási Szervezetét.

Tovább olvasom »

NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÉKI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE MAGYARORSZÁGON

2009.11.15

A nukleáris biztosítéki rendszerhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) részére Magyarország által nyújtott támogató program keretében az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) közösen 2009. szeptember 21-25. között a NAÜ által kiválasztott nyolc nemzetközi ellenőr képzése érdekében gyakorlatot szervezett Magyarországon. A gyakorlattal egybekötött képzés célja az integrált biztosítéki ellenőrzés elveinek a gyakorlatban történő megismerése, és a nemzetközi helyszíni ellenőrzési tevékenységek Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti gyakorlása volt. Az egyhetes képzés során a nyolc biztosítéki ellenőr csoportokba osztva végzett ellenőrzéseket az egykori mecseki uránbánya Mecsek-ÖKO Zrt.-hez tartozó területén, a Paksi Atomerőmű Zrt. területén, az MTA Izotópkutató Intézetben, az Izotóp Intézet Kft. épületeiben, a KFKI AEKI Kutatóreaktorban és a BME Oktatóreaktorban. A gyakorlat lebonyolításában aktívan részt vettek az OAH nukleáris-anyag felügyelői és a létesítményi biztosítéki felelősök is.

Tovább olvasom »