ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

A biztonsági előírások harmonizációja

2006.11.29

A Nyugat Európai Nukleáris Hatóságainak Szervezete (WENRA) 1999-ben megalakította Reaktor Harmonizációs Munkacsoportját, amelynek munkájában 2003 óta Magyarország is részt vesz. A Munkacsoport elvégezte a mandátumában szereplő feladatokat: kidolgozta a reaktorbiztonság 18 témakörének Referencia Szintjeit, (követelményrendszerét), összehasonlította ezeket a résztvevő 17 ország jogilag kötelező hatósági követelményeivel és az atomerőműveiben való bevezetettséggel, ezeket értékelte és az elért eredményeket zárójelentésben foglalta össze .

Tovább olvasom »

A biztonsági előírások harmonizációja

2006.11.29

A Nyugat Európai Nukleáris Hatóságainak Szervezete (WENRA) 1999-ben megalakította Reaktor Harmonizációs Munkacsoportját, amelynek munkájában 2003 óta Magyarország is részt vesz. A Munkacsoport elvégezte a mandátumában szereplő feladatokat: kidolgozta a reaktorbiztonság 18 témakörének Referencia Szintjeit, (követelményrendszerét), összehasonlította ezeket a résztvevő 17 ország jogilag kötelező hatósági követelményeivel és az atomerőműveiben való bevezetettséggel, ezeket értékelte és az elért eredményeket zárójelentésben foglalta össze .

Tovább olvasom »

Atomenergiáról - mindenkinek Ismeretterjesztő konferencia Debrecenben, 2006. november 15.

2006.11.16

A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Atomenergiáról - mindenkinek Ismeretterjesztő konferencia Debrecenben, 2006. november 15.

2006.11.16

A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Kitüntetés

2006.11.08

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a „Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért” nevű közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. közérdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított „Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” elnevezéssel. A II. kategóriában adományozható díjat dr. Horváth Kristófnak, az OAH főosztályvezetőjének ítélték a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatban készített és PhD dolgozatában összefoglalt kutatómunka elismeréseként. A díjat a "Tudomány hava" rendezvény megnyitója során 2006. november 6-án Szegeden adták át.

Tovább olvasom »

Kitüntetés

2006.11.08

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a „Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért” nevű közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. közérdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított „Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” elnevezéssel. A II. kategóriában adományozható díjat dr. Horváth Kristófnak, az OAH főosztályvezetőjének ítélték a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatban készített és PhD dolgozatában összefoglalt kutatómunka elismeréseként. A díjat a "Tudomány hava" rendezvény megnyitója során 2006. november 6-án Szegeden adták át.

Tovább olvasom »

NAÜ szimpózium Bécsben

2006.11.08

Több, mint 50 ország nemzetközi szakembereinek részvételével 2006. október 16. és 20. között Bécsben rendezte meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a biztosítéki kérdésekkel foglalkozó szimpóziumot. A magyar delegáció a Paksi Atomerőmű, az RHK Kht, az MTA Izotópkutató Intézet és az Országos Atomenergia Hivatal szakembereiből állt. Az Országos Atomenergia Hivatalt a Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának két szakembere, dr. Horváth Kristóf főosztályvezető és Szöllösiné Földesi Erzsébet osztályvezető képviselte. A szimpózium foglalkozott – többek között - a biztosítéki rendszer jövőbeni kihívásaival, a verifikációs technológiák fejlesztésének szükségességével és új, innovatív módszerek bevonásával, az érzékeny nukleáris technológiák kereskedelmével.

Tovább olvasom »

Meghívó

2006.10.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) tisztelettel meghívja Önt a 2006. november 15-én (szerdán) 10 órakor kezdődő „Atomenergiáról – mindenkinek” című ismeretterjesztő konferenciára. A konferencia helyszíne ezúttal a debreceni Kölcsey Konferencia Központ (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.). A rendezvény kísérő programja a „Radioaktivitás a természet része” című kiállítás, amely a konferencia központban november 13-22 között tekinthető meg. A konferencián részt venni szándékozók a mellékelt jelentkezési lap 2006. november 8-ig történő visszaküldésével jelezhetik részvételi szándékukat. (Postacím: TIT Stúdió Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Fax: 385-0414, E-mail: info@tit.hu, Telefon: 466-9019(Tóth Mihályné)) Program
Jelentkezési lap
Az előadások rövid kivonata

Tovább olvasom »

Konferencia a nukleáris energia jövőjéről

2006.10.20

A Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontja (REKK) 2006. október 19-én "A nukleáris energia jövője Közép-Kelet-Európában" címmel rendezett nemzetközi konferenciát Budapesten. A téma aktualitását a Közép-Kelet-Európában lejátszódó piacliberalizáció, a CO2 kvótakereskedelem és a megújuló energia szerepének növekedése adta. Az előadók a nukleáris energia jelenlegi helyzetének tárgyalása mellett hangsúlyozták, hogy az energiapiaci kihívások miatt egyre több ország fontolgatja a nukleáris energia alkalmazását, vagy alkalmazásának növelését. A konferencia a közép-kelet-európai szereplőkkel közösen próbált meg teljes körű képet alkotni az atomenergia régióbeli jövőjéről. A vizsgált szempontok között az infrastruktúra, a beruházás, a piaci feltételek, és a biztonság kérdése szerepelt. Dr. Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese „A nukleáris energia biztonsága Magyarországon” címmel tartott előadást. A konferencián román, bolgár és lengyel előadók ismertették az atomenergia helyzetét országuk energiapolitikájában. A konferencia többi előadása a www.rekk.eu honlapon megtalálható. Nuclear safety in Hungary (az előadás angolul)

Tovább olvasom »

Duna-Kőrös-Maros-Tisza térségi nukleárisbaleset-elhárítási konferencia és törzsgyakorlás

2006.10.11

A Kormányzati Koordinációs Bizottság nemzetközi együttműködési programja keretében került sor 2006. szeptember 19-21. között a Duna-Kőrös-Maros-Tisza térségi nukleárisbaleset-elhárítási konferenciára és törzsgyakorlásra. A rendezvényen romániai, vajdasági és magyar területi szervek vezető szakemberei vettek részt. A vajdasági delegációt dr. Lódi Gábor, a Vajdasági Tanács alelnöke, a romániai delegációt Marcell Lucaciu ezredes, az Arad megyei Sürgősségi Helyzetek Főigazgatósága főigazgatója vezette. A delegációkban polgári védelmi, környezetvédelmi, tűzoltó és önkormányzati szakemberek foglaltak helyet (10-10 fő). Magyar részről Bács-Kiskun és Békés megye 2-2 szakmai képviselőjén túl jelen voltak a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófa-elhárítási Operatív Munkacsoport és a Nukleáris Értékelő Részleg, valamint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetői (58 fő).

Tovább olvasom »

Dr. Szatmáry Zoltán nyílt levele a Közép-európai egyetem rektorához

2006.10.05

Tisztelt Rektor Úr! 2006. október 3-án a Kossuth Rádió Esti Krónika Háttér című műsorában beszélgetés hangzott el Dr. Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója és Dr. Illés Zoltán, az Ön egyetemének tanára között. A beszélgetés apropóját az adta, hogy Pakson a napokban kezdenek hozzá a 2003. április 11-én történt súlyos üzemzavar következményeinek végleges felszámolásához. Aszódi Attila szereplését az indokolta, hogy korábban ő volt a helyreállításért felelős miniszteri biztos, Illés Zoltán pedig egyetemi tanársága mellett környezetpolitikusként szerepelt. Illés Zoltán közel két évtizede a magyar közélet emblematikus alakja. Megnyilvánulásaival nyíltan a magyar közvélemény terrorizálására törekszik ahelyett, hogy a valóban aktuális és komoly környezetvédelmi problémák megoldását segítené elő. Különösen és feltűnően elfogult az atomenergiával szemben. Ugyanakkor e tárgyban tett kijelentései kivétel nélkül hemzsegnek súlyos szakmai tévedésektől, tanúsítván, hogy a minimális szakértelemmel sem rendelkezik. Nem kívánok nyilatkozni arról, hogy egyéb környezetvédelmi témákban milyen szinten szakértő, de ki merem jelenteni, hogy az atomenergiával kapcsolatosan semmiféle szakértőnek nem lehet elfogadni.

Tovább olvasom »