ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Sikeres nyílt nap az OAH-ban

2012.09.17

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 15-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes köszöntötte és néhány perceben vázolta az OAH tevékenységét és a látogatás programját, majd vetítettképes előadásban bemutatta az üzemidő hosszabbítás menetrendjét. Ezután Horváth Kristóf főigazgató-helyettes "Fűtőelem szállítás" című előadásában a Magyarországon áthaladó kiégett fűtőelemek szállításával kapcsolatos feladatokat ismertette, végül Macsuga Géza főosztályvezető beszélt a nukleárisbaleset-elhárítás országos rendszeréről. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Répánszki Réka és Nyisztor Dániel osztályvezető egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az első emeleti körfolyosón elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Juhász László főosztályvezető-helyettes, Sáfár József és Stefánka Zsolt osztályvezetők segítették a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet a második emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Kókai Ágnes és Molnár Balázs főosztályvezető mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. A nyílt napon elhangzott előadások és a bemutatott poszterek: Előadások: Országos Atomenergia Hivatal - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes Paksi Atomerőmű tervezett működési idejének lejártát követő további üzemeltetés engedélyezési eljárása - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes Fűtőelem szállítás - Horváth Kristóf főigazgató-helyettes A balesetelhárítás országos rendszere - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás Poszterek: A nukleáris létesítmények hatósági felügyelete A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Kezelő Szakiroda Nukleáris non-proliferáció Certa - Veszélyhelyzeti intézkedési, gyakorló és elemző központ Az atomenergia biztonságos alkalmazásának műszaki megalapozása Mit teszünk a sugárforrások biztonságáért? Atomenergia alkalmazásai fizikai védelme tovább

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2012.09.05

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 15-én, szombaton a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen az OAH tevékenységéből vetítettképes előadáson mutatunk be néhány fontos területet.

Tovább olvasom »

Bécsben befejeződött a második soron kivüli felülvizsgálati értekezlet

2012.08.31

Bécsben a Nukleáris Biztonsági Egyezmény második soron kívüli felülvizsgálati konferenciáján az egyezményben részt vevő 60 tagállam képviselői a fukusimai baleset tanulságairól tanácskoztak 2012. augusztus 27. és 31. között. (Az egyezményt az 1986-os csernobili katasztrófát követően hozták létre és 1996-ban lépett életbe.) A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tavaly szeptemberben akciótervet fogadott el a nukleáris biztonság javításáról. Yukiya Amano a NAÜ főigazgatója a konferencián egyrészt méltatta az eddig elért eredményeket, másrészt megemlítette: “sok még a tennivaló és éberségünk nem lankadhat”. A konferencián a részes országok jelentései alapján áttekintették, hogy milyen intézkedéseket tettek a fukusimai atomerőmű baleset tanulságainak elemzése, a tanulságok hasznosítása terén. Hat szakterületen (természeti hatások, tervezési kérdések, súlyos balesetek kezelése, balesetelhárítási felkészülés, nemzeti szervezetek, nemzetközi együttműködés) részletesen elemezték a tagállamok munkáját. Ajánlásokat fogadtak el az atomerőművek biztonságának további javítása érdekében. A 60 tagországot képviselő 300 szakértő ajánlásokat adott arra vonatkozóan is, hogy az egyezmény keretében 2014-ben tartandó következő konferencián milyen egységes elvek mentén számoljanak be a résztvevők a fukusimai esemény tapasztalatainak további hasznosításáról. A konferencia nem értékelte és nem hasonlította össze külön - külön az egyes országokat, de megállapítható - akár csak az Európai Unió stressz-tesztjét követően -, hogy a Paksi Atomerőmű állapota nem igényel azonnali hatósági beavatkozást, a tervezett javító intézkedések összhangban vannak a nemzetközi gyakorlattal. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a biztonságot érintő műszaki fejlesztések végrehajtása mellett a nukleáris biztonsági hatóságok működését is felül kell vizsgálni, biztosítani kell függetlenségüket és növelni kell kompetenciájukat a szükséges emberi és anyagi erőforrások révén. A rendezvény összefoglaló jelentése ("Summary Report, 31 August 2012") a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség honlapján a következő linkre kattintva PDF formátumban, angol nyelven elérhető: (http://www.iaea.org/newscenter/news/2012/cnsconcludes.html)

Tovább olvasom »

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója biztonsági övezetének felülvizsgálatára irányuló eljárás lezárása és biztonsági övezetének kijelölése

2012.08.10

Hirdetmény Határozat

Tovább olvasom »

A Paksi Atomerőmű biztonsági övezetének felülvizsgálatát célzó eljárás befejezése, döntés az új biztonsági övezet kijelöléséről

2012.08.10

Hirdetmény Határozat

Tovább olvasom »

Álláspályázat

2012.08.10

Az Országos Atomenergia Hivatal munkatársat keres Nukleáris biztositéki felügyelő munkakörbe (Az álláspályázat letölthető PDF-ben is.) tovább

Tovább olvasom »

Műhelytalálkozó a kockázatszempontú ellenőrzésről

2012.08.10

2012. augusztus 6-9. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és az Országos Atom-energia Hivatal közös rendezésében műhelytalálkozóra került sor „Kockázatszempontú ellenőrzések tervezése, végrehajtása és értékelése” címmel az OAH központjában. A műhelytalálkozón az amerikai (US NRC) és a finn (STUK) nukleáris biztonsági hatóság egy-egy kiemelkedő szakembere számolt be az intézmé-nyüknél kialakított ellenőrzési módszerekről. A találkozó négy napja alatt a két meghívott szakember, valamint a műhelytalálkozó résztvevői részéről 20 előadás hangzott el, többek között a US NRC által 2001-ben bevezetett reaktor ellenőrzési folyamatról (Reactor Oversight Process), a finn STUK és egyes közép- és kelet-európai hatóságoknál alkalmazott ellenőrzési technikákról. Egy-egy műhelyszekció keretében a NAÜ képviselője és a meghívott szakértők vezetésével a résztvevőknek gyakorlati foglalkozások során alkalmuk nyílt előzetesen egyeztetett témakörök szerinti ellenőrzési programok kidolgozására és egyes korábban végrehajtott ellenőrzések során feltárt hiányosságok biztonsági jelentőségének értékelésére. A hallgatóság soraiban Közép- és Kelet-Európa 17 országából 29 szakember foglalt helyet. Az előadók és a hallgatók visszajelzése alapján a szakmai program nagyon érdekes volt, a találkozó jó hangulatban zajlott és hasznosnak ítélték. A NAÜ szakembere záró értékelésében köszönetét fejezte ki az OAH-nak a találkozó magas színvonalú előkészítéséért és lebonyolításáért.

Tovább olvasom »

Kinevezés

2012.08.01

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter 2012. augusztus elsejétől kinevezte Horváth Kristófot az OAH főigazgató-helyettesének, az Általános Nukleáris Igazgatóság vezetőjének. Horváth Kristóf 1997 óta dolgozik a szervezetnél. Először nukleáris biztonsági felügyelőként, majd osztályvezetőként, később főosztályvezetőként töltött be felelős munkaköröket. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnökfizikusként végzett szakember a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán nemzetközi pénzügyi menedzser végzettséget szerzett. 2006-ban védte meg PhD fokozatát a katonai műszaki tudományok területén. Angol felsőfokú, német és orosz alapfokú nyelvtudása van. Részt vesz az Európai Biztosítéki Kutatásfejlesztési Szövetség munkájában, melynek előbb alelnöke, majd elnöke lett. Tagja az EU Ellátási Ügynökség Tanácsadó Testületének.

Tovább olvasom »

VÁLTOZÁS AZ OAH ÁLTALÁNOS NUKLEÁRIS IGAZGATÓSÁGA ÉLÉN

2012.08.01

Nyugdíjba vonulása miatt Koblinger Lászlónak, az OAH általános főigazgató-helyettesének kormánytisztviselői jogviszonya megszűnik. Rónaky József, az OAH főigazgatója augusztus elsejétől Horváth Kristóf főosztályvezetőt bízta meg az OAH Általános Nukleáris Igazgatóságának vezetésével.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH júliusi hírlevele

2012.07.05

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Beérkezett a Paksi Atomerőmű ütemterve a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat javító intézkedéseinek megvalósítására

2012.07.02

Az OAH a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) során feltárt eltérések kezelése és a szükségessé váló további elemzések végrehajtása érdekében a 2011. december 29-én kelt (HA5444 számú) határozatában előírta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 30-ig nyújtsa be a szükséges teendők részletes intézkedési tervét. Az előírt ütemtervet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 28-án határidőre benyújtotta az OAH-nak, amely ellenőrzési eljárása keretében értékelni fogja a CBF javító intézkedéseket és előzetes ütemezésük megfelelőségét. tovább

Tovább olvasom »

Átfogó biztosítéki ellenőrzés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél

2012.06.14

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya 2011-ben átfogó ellenőrzési rendszert vezetett be, melynek célja, hogy értékelje a nukleáris anyagot birtokló szervezetek által megvalósított biztosítéki intézkedéseket. 2012 tavaszán került sor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztosítéki tevékenységének felülvizsgálatára. Az átfogó biztosítéki ellenőrzés során, 2012. június 5-7. között, a hatóság áttekintette, hogy a szervezet biztosítéki rendszere az érvényes jogi szabályozásnak és ajánlásoknak megfelelően működik-e. A hatóság értékelte a biztosítéki rendszer megfelelő szintű fenntartását és továbbfejlesztését célzó tevékenységeket a szervezet minden szintjén, különösen a vezetés elkötelezettségét. Az OAH megvizsgálta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. belső szabályozásai lefedik-e a nemzetközi és nemzeti jogszabályokból és ajánlásokból eredő feladatokat és azokat a gyakorlatban megfelelően alkalmazzák-e. Az átfogó ellenőrzés eredményei alapján az OAH összefoglaló jelentésében biztosítéki szempontból fogja értékelni a szervezet vezetését és a különböző részterületek működésének megfelelőségét. Az átfogó ellenőrzés előzetes eredményeit záróértekezleten mutatták be az OAH képviselői, ahol kiemelték a hatóság által azonosított jó gyakorlatokat, hiányosságokokat és a javítási lehetőségeket. Az ellenőrzés alapján összesen tizenegy esetben azonosítottak jó gyakorlatot, a hiányosságok kiküszöbölésére három esetben fogalmaztak meg ajánlást és nyolc esetben javaslattal éltek. A korrekciós intézkedések ütemezésére az engedélyes az év második felében tesz majd javaslatot.

Tovább olvasom »