ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Megjelent az OAH májusi Hírlevele

2009.05.14

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Gyimesi Zoltán díj

2009.05.04

A Gyimesi Zoltán díjat az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére alapították. Ebben az évben Adorján Ferenc, az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának vezető főtanácsosa szakmai sokoldalúsága, lényeglátása és kiemelkedő problémamegoldó képessége elismeréséül kapta meg a díjat, amelyet Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter az OAH-ban rendezett ünnepségen adott át.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA

2009.04.27

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Széchenyi István Egyetemmel közösen május 21-én ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Győrben a Széchenyi István Egyetemen (9026 Győr, Egyetem tér 1.). Az ezúttal hatodik alkalommal rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik – az ionizáló sugárzást, az atomerőmű biztonságát, az atomenergia jövőjét, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékait, a radioaktív hulladékok kezelését – amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tart.

Tovább olvasom »

Az OAH minőségirányítási rendszerének felülvizsgálata

2009.04.07

Az OAH-nak 2003 januárja óta tanúsított minőségirányító rendszere van. A tanúsítás érvényességi ideje 3 évre szól. A tanúsító és a megújító auditok közötti időszakban az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint évente felügyeleti auditot hajt végre az OAH által megbízott külső szervezet. Hároméves működést követően a rendszert megújító auditok keretében vizsgálják felül. 2009. március 2-án sikeresen lezajlott az OAH minőségirányítási rendszerének harmadik megújító auditja, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület szakemberei végeztek. Az auditot az OAH részéről Bódis Zoltánné minőségügyi vezető koordinálta. A felülvizsgálat megállapította, hogy az OAH minőségirányítási rendszere „Az atomenergia békés célú és biztonságos alkalmazásának felügyelete” terén megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. A tanúsítványt március 23-án ünnepélyes keretek között adták át.

Tovább olvasom »

Nukleáris veszélyhelyzeti illetékes hatóságok találkozója

2009.03.27

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát („Competent Authority”). Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságokra komoly felelősség hárul. A tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről az illetékes hatóság riasztja a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást ad a veszélyhelyzet alakulásáról és a szükséges óvintézkedések végrehajtásáról. A tagállamok illetékes hatósága fogadja a NAÜ-n keresztül vagy a veszélyeztetett állam által közvetlenül nyújtott tájékoztatást, valamint az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérik. Magyarországon az OAH látja el az illetékes hatóság szerepét.

Tovább olvasom »

CTBTO együttműködési megállapodás

2009.03.10

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Dr. Rónaky József és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója, Dr. Fancsik Tamás 2009. február 24-én együttműködési megállapodást írt alá az Átfogó Atomcsend Szerződés globális ellenőrzési rendszerével kapcsolatos hazai hatósági munkát támogató tudományos-műszaki háttértevékenység tárgyában. A jelenleg még nem hatályos Átfogó Atomcsend Szerződés, melynek Magyarország is részes állama (kihirdette az 1999. évi L. törvény), megtilt minden nukleáris robbantást a környezetben. A Szerződés az Előkészítő Bizottság irányításával egy globális ellenőrzési rendszert tart fenn, amely a Nemzetközi Megfigyelő Rendszerből (International Monitoring System, IMS), Nemzetközi Adatközpontból (International Data Center, IDC), Globális Kommunikációs Rendszerből (Global Communication Infrastructure, GCI), konzultációs eljárásokból, helyszíni ellenőrzés (On-site Inspection, OSI) kezdeményezésének lehetőségéből majd végrehajtásából és bizalomépítő intézkedésekből tevődik össze. A jelenleg már kiépített és működő ellenőrzési rendszer célja annak elősegítése, hogy a Szerződés rendelkezéseinek megsértését a lehető legkorábban fel lehessen ismerni.

Tovább olvasom »

VVER Fórum műhelytalálkozó

2009.03.10

A VVER típusú atomerőműveket üzemeltető országok hatóságainak szervezete, a VVER Fórum a hatósági tevékenységgel kapcsolatos kérdések vizsgálatát különböző munkacsoportokban végzi. A valószínűségi biztonsági elemzés (PSA) hatósági alkalmazásával foglalkozó munkacsoport 2009. február 25-27. között az OAH-ban tartotta műhelytalálkozóját. E munkacsoport működése még 2003-ban indult, amikor összehasonlító elemzéseket készítettek meghatározott PSA kezdetiesemény-típusokra a szovjet tervezésű VVER-440-es reaktorok esetében. Kidolgoztak egy olyan mutatórendszert (a kockázat szempontú szabályozás indikátor rendszerét − RIRIS), amely az egyes VVER típusú atomerőművet üzemeltető országok felkészültségének helyzetét jellemzi a kockázatszempontú döntéshozatal általános hatósági és üzemeltetői bevezetésére. A 2006-ban elkezdett második fázisban a munkacsoport folytatta a VVER-440 reaktorok valószínűségi biztonsági elemzési modelljeinek összehasonlítását válogatott kezdetiesemény-típusokra. Kétévente kiértékelte a RIRIS mutatórendszer alakulását, és elkészítette a kockázatszempontú döntéshozatal alkalmazásának három előfeltételét képező szakmai terület (jogszabályi háttér, PSA modellek és eszközök, valamint szakmai jártasság) összehasonlító elemzését a tagországokban. A munkacsoportban az OAH-t Macsuga Géza főosztályvezető képviseli. A találkozón a második fázis keretében elkészült tematikus jelentéseket tekintették át véglegesítés céljából. Egyeztették a második fázist lezáró jelentés felépítését, elkészítésének ütemezését, és a munka folytatásának lehetséges céljait és tartalmát.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH februári Hírlevele

2009.02.10

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2009. január

2009.02.10

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Atomenergia és biztonság

2009.01.16

Az atomenergia energetikai alkalmazásával kapcsolatos kérdések megválaszolására az ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL, a TIT STÚDIÓ EGYESÜLET és a MERLIN ENERGIA ‘Atomenergia és biztonság“ címmel, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgetéssorozatot szervez.

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a MERLIN-nel

2009.01.16

Az Országos Atomenergia Hivatal 2009. január 15-én együttműködési megállapodást kötött a MERLIN Színházat működtető Angol Nyelvű Közhasznú Alapítvánnyal. A felek együttműködésének célja, hogy hiteles és sokoldalú tájékoztatással járuljanak a tudományos ismeretek terjesztéséhez és a tudomány újabb eredményeinek megismertetéséhez. Az együttműködés kiterjed a nukleáris energia alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi együttműködés, az ezen a téren működő nemzetközi szervezetek tevékenysége, valamint a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési eredmények bemutatására. A felek ezzel szeretnének hozzájárulni az igényes és közérthető tudományos ismeretterjesztéshez. A megállapodás keretében az OAH közreműködik az atomenergia békés felhasználásához kapcsolódó tudományos-ismeretterjesztő és egyéb tematikus műsorok készítésében.

Tovább olvasom »

Az Országos Atomenergia Hivatal pályázatot hirdet

2009.01.12

a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Erőműfelügyeleti Főosztálya Helyszíni Felügyeleti Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére.

Tovább olvasom »