ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Elfogadták a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló EU irányelvet

2011.07.22

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelvet, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésével válik hatályossá. Az Európai Bizottság 2010 novemberében nyújtotta be a Tanácsnak a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezeléséről szóló irányelv tervezetét. Az OAH elnökségi stábja által vezetett "Nukleáris Kérdések" munkacsoport és az egész magyar elnökség kiemelkedő fontosságú témaként kezelte az irányelv legalább munkacsoport szintű elfogadását. A stábtagok féléves intenzív munkájának eredményeként a tagállamok egyhangú támogatásával a magyar elnökségi időszak végére megszületett az irányelv kompromisszumos szövege. Az irányelv rendelkezései a tagállamok számára többek között előírják a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezelésére vonatkozó nemzeti program létrehozását. Szigorú és ellenőrizhető szabályok közé szorítják a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek az EU-n kívüli országokba történő kivitelét. Ezeken felül meghatározzák a szabályozó hatósággal, az engedélyessel és a szaktudás fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó előírásokat. A tagállamoknak a kihirdetéstől számított 2 éven belül kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot teremtenek az irányelvvel. A tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról első alkalommal 2015-ben majd ezt követően három évenként kell jelentést benyújtaniuk a Bizottsághoz. Miközben az irányelv továbbra is hangsúlyozza a tagállamok végső felelősségét a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése terén, erős EU szintű keretet hoz létre jelentős tagállami kötelezettségekkel.

Tovább olvasom »

Új jogszabályok

2011.07.12

A Magyar Közlöny 75. számában jelent meg a 2011. évi LXXXVII. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról (Hatályos: 2011.08.04) A Kormány 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelete az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítõ tudományos tanácsról (Hatályos: 2011.08.04) A Magyar Közlöny 78. számában jelent meg a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről (Hatályos: 2011. 08. 10.)

Tovább olvasom »

ENSREG hatósági konferencia a nukleáris biztonságról

2011.07.11

Az EU nukleáris hatóságainak vezetőit tömörítő bizottsági szervezet, az ENSREG első nukleáris biztonsági konferenciáját Brüsszelben tartották 2011. június 28-29-én. A konferencia több mint 400 résztvevője az európai és Európán kívüli nukleáris biztonsági hatóságokat, a nukleáris terület nemzetközi szervezeteit, az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, a nukleáris ipart, a kutatás-fejlesztést és a civil szervezeteket képviselte. Magyar részről Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes-államtitkára, Koblinger László és Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettesei, Besenyei Gáborné főosztályvezető-helyettes és Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója vett részt. A konferencia megszervezését az ENSREG egy évvel korábban határozta el, azzal a céllal, hogy megismertesse az ENSREG tevékenységét a nagyközönséggel. A márciusi fukushimai baleset jelentősen megváltoztatta a globális környezetet a nukleáris hatóságok számára is, a nukleáris biztonság azonban még fontosabbá vált. Az eredetileg tervezett programot kiegészítették egy panelszekcióval, amelynek témája a fukushimai baleset következményei és az európai célzott biztonsági felülvizsgálat, a "stressz-teszt" volt. A konferencia programját úgy állították össze, hogy lehetőséget adjanak minél több EU tagországnak a felszólalásra. A nemzetközi szervezetek képviselői is szót kaptak. A konferencia alelnöke, a francia hatóság vezetője záróbeszédében kiemelte, hogy a nukleáris biztonság jelentősen erősödött Európában annak eredményeként, hogy az Európai Unióban elfogadták a nukleáris biztonsági irányelvet, s várhatóan rövidesen sor kerül a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló irányelv elfogadására. AZ ENSREG és a WENRA (a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok önkéntes szerveződése) összehangolt tevékenysége lehetővé teszi a jogszabályi környezet harmonizálását, a tapasztalatok cseréjét, valamint a kommunikáció és átláthatóság javítását. Az alelnök záróbeszédében emlékeztetett arra, hogy Európa megmutatta, hogy képes közösen álláspontot kialakítani a fukushimai balesetet követően, két hónapon belül megfogalmazták a biztonsági felülvizsgálat definícióját, amelyet mind a 27 tagállam és az Európai Bizottság is elfogadott. Az Európai Unió régiós szinten elindította a nukleáris létesítmények biztonságának értékelését. A nemzetközi együttműködés erősítése segíthet abban, hogy sehol a világon ne következhessenek be újra a fukushimaihoz hasonló események. Felhívta a figyelmet a hatóságok függetlensége és átláthatósága növelésének fontosságára.

Tovább olvasom »

Hatósági konferencia az európai nukleáris biztonságról

2011.06.20

Az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG) 2011. június 28-29-én Brüsszelben tartja Első Európai Nukleáris Biztonsági Konferenciáját. A 2007-ben létrehozott ENSREG független, hatósági szakértői testület, amelynek tagjai között ott vannak az Európai Unió mind a 27 tagállamának nukleáris biztonsági, radioaktív hulladék biztonsági és sugárvédelmi hatóságainak vezető tisztségviselői, valamint az Európai Bizottság képviselői. A konferencia célja a biztonsági és hatósági tevékenységről szerzett tapasztalatok cseréjének elősegítése. A konferencia résztvevői között ott lesznek a nukleáris hatóságok, az atomerőművek tulajdonosai, a kulcs-ágazatok érintettjei, a nemzeti kormányok, a nemzetközi szervezetek és releváns érdekcsoportok képviselői is. A megnyitó szekcióban előadást tart a konferencia elnökeként Carmen Martinez Ten, a spanyol hatóság vezetője; Günther Oettinger energiaügyi biztos; J. Brezina, az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi (ITRE) Bizottságának tagja és Kovács Pál, a magyar energiaügyekért felelős helyettes államtitkár. Az első hatósági konferencia tematikájában szerepelnek a nukleáris biztonság harmonizációjának kilátásai, a nukleáris biztonsági direktíva megvalósítása, a nemzeti gyakorlat és tevékenység az átláthatóság területén, és az előkészületben lévő nukleáris hulladék és kiégett üzemanyag direktíva alakulása. A záró panelszekció a fukushimai esemény kapcsán készülő EU stressz teszttel foglalkozik. A férőhelyek korlátozott száma miatt csak meghívottak vehetnek részt a konferencián, amelyről az ENSREG honlapján élő webközvetítés lesz. A konferencia további részleteiről az ENSREG honlapján (http://www.ensreg.eu/ensreg-conferences) és hírlevélben adnak tájékoztatást a szervezők. A konferencia megnyitó szekciója után június 28-án 10.50-kor sajtótájékoztatót tartanak a megnyitó szekció részvevői. Újságírók helyszíni részvételéhez akkreditáció szükséges, amelyet az Országos Atomenergia Hivatalon keresztül kérhetnek meg a magyar újságírók. Az akkreditációhoz szükséges adatokat (név, média, hivatali cím, telefon és faxszám, e-mail cím) a besenyei@haea.gov.hu címre szíveskedjenek elküldeni. Kérjük jelezzék azt is, hogy a sajtótájékoztatón részt kívánnak-e venni. Első Hírlevél

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH júniusi hírlevele

2011.06.07

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből – 2011 május

2011.06.07

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

A NAÜ tényfeltáró missziója befejezte látogatását Japánban

2011.06.01

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) nemzetközi tényfeltáró missziót szervezett a japán kormány kérésére. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a japán kormány közötti megállapodásnak megfelelően a csapat feladata az volt, hogy azonosítsa a fukusimai atomerőmű földrengés és szökőár okozta balesetének tanulságait, ami világszerte elősegítheti a nukleáris biztonság növelését. A tényfeltárás helyszínei között ott volt a TEPCO Elektromos Művek fukusimai atomerőműve is. A 2011. május 24. és június 2. között szervezett misszióban különböző nukleáris területek elismert szakértői vettek részt. A nemzetközi szakértői csoport tagjai 12 országból érkeztek: az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Dél-Koreából, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Indiából, Indonéziából, Kínából, Magyarországról, Oroszországból, Spanyolországból és Törökországból. A misszióban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség meghívására magyar részről Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese vett részt. A misszió vezetője Mike Weightman, az Egyesült Királyság nukleáris biztonsági hatóságának vezetője volt. A misszió szakértői előzetes értékelést (preliminary summary) készítettek a fukusimai atomerőmű földrengés és szökőár okozta balesetével kapcsolatos biztonsági kérdésekről. A feladat elvégzése érdekében a csoport intenzív megbeszéléseket folytatott számos japán hatósággal és meglátogatott három nukleáris helyszínt, köztük a Fukushima-Dai-ichi atomerőművet. A látogatás során a szakértők első kézből szerezhettek tapasztalatokat a március 11-i földrengés és cunami okozta károkról és a japán munkások heroikus erőfeszítéseiről, amit a helyzet stabilizálása érdekében tettek az esemény óta eltelt időben. A japán hatóságoknak ma átadott összefoglalóban a csoport egy sor előzetes következtetést és tanulságot fogalmazott meg, amelyeket három fő területen azonosítottak: külső veszélyek, súlyos balesetek kezelése és a baleset-elhárítás területén. A végleges jelentést a 2011. június 20-24. között Bécsben tartandó miniszteri konferencián fogják bemutatni.

Tovább olvasom »

Aktív magyar részvétel az ESARDA konferencián

2011.06.01

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (ESARDA) szimpóziummal egybekötött 33. éves konferenciáját Budapesten rendezte meg 2011. május 16-20. között. Az ülésen résztvevő 260 fő május 16-án munkacsoportokba rendeződve dolgozott a nukleáris anyagok roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálata, a nukleáris anyagok körülhatárolási és megfigyelőrendszerének tervezése, valamint a verifikációs technológiák módszertanának meghatározása témákban. A konferenciát május 17-én Dr. Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője, az ESARDA elnöke nyitotta meg, aki a 2010-2011-es időszakban tölti be a szervezet elnöki posztját. Az ESARDA elnöke beszédében kitért a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem (non-proliferáció) területén jelentkező kihívásokra, a jelenlegi tevékenységekre és ehhez kapcsolódóan az ESARDA szakmai tapasztalatainak bevonását igénylő jövőbeni feladatokra. folytatás

Tovább olvasom »

KÖZLEMÉNY A PAKSI ATOMERŐMŰ „STRESSZ TESZT”-JÉNEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL

2011.05.27

Az Országos Atomenergia Hivatal átadta a Paksi Atomerőműnek az ún. „stressz teszt” tartalmára vonatkozó hatósági követelményeket. A stressz teszt (amelynek szakmailag pontosabb kifejezése Célzott Biztonsági Felülvizsgálat) célja • a Paksi Atomerőmű biztonsági tartalékainak újraértékelése, és • a biztonsági rendszerek feltételezett elvesztését követően szükséges beavatkozások meghatározása a fukusimai súlyos atomerőművi baleset eddig felismert tanulságainak fényében. A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését az Európai Tanács minden európai atomerőmű számára előírta. A felülvizsgálat tartalmi követelményeit az OAH az európai nukleáris biztonsági hatóságok szervezetének, a WENRA-nak az ajánlásai alapján, a hazai vezető nukleáris biztonsági szakemberek közreműködésével állította össze, és az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint véglegesítette. A felülvizsgálat során az atomerőmű szakemberei szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat vizsgálnak meg, illetve olyan intézkedések bevezetésére tesznek javaslatot, amelyek segítségével a fukusimaihoz hasonló következmények az ésszerűen feltételezhető minden esetben elkerülhetőek lesznek. Evvel összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy a Paksi Atomerőmű ma is rendelkezik minden, a korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő biztonsági elemzéssel és az ezeknek megfelelő biztonsági berendezésekkel és eljárásokkal. A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat eredménye tehát csak az eddigi nemzetközi gyakorlat által megkövetelten jelentősen túlmutató biztonságnövelő intézkedésekre vezethet. A Célzott Biztonsági Felülvizsgálatra két lépésben kerül sor. Az előzetes jelentés 2011 szeptemberében készül el, majd a teljes elemzés eredményeiről a Paksi Atomerőmű 2011. október 31-ig felülvizsgálati jelentést állít össze és nyújt be az Országos Atomenergia Hivatalnak. A nukleáris biztonsági hatóság a jelentést felülvizsgálja, és alapján 2011. december 31-ig meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie. A jelentést az Európai Bizottság szervezésében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik. Már ma is látható, hogy vannak olyan kérdéskörök, amelyek a felülvizsgálatra szánt rövid idő alatt véglegesen nem válaszolhatóak meg, ezek további vizsgálatára szintén a jelentés tesz javaslatot. A hazai Célzott Biztonsági Felülvizsgálat hatósági követelményei az OAH honlapján (www.oah.hu) olvashatóak, a felülvizsgálat folyamatáról és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a magyar közvéleményt. Budapest, 2011. május 26.

Tovább olvasom »

Helyzetelemzés a 2011. március 11-i japán földrengés Fukushima Daiichi atomerőműre gyakorolt hatásairól, következményeiről

2011.05.19

Dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatójának elemzése

Tovább olvasom »

Szervezési értekezlet

2011.05.17

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény keretében háromévente készítendő nemzeti jelentések soron következő felülvizsgálati értekezletének előkészítésére 2011. május 10-11. között szervezési értekezletre került sor a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség központjában, Bécsben. Az értekezleten az OAH képviseletében Molnár Balázs főosztályvezető és Vigh Ildikó vezető főtanácsos vettek részt. A szervezési értekezlet fontos feladata, hogy döntsön a felülvizsgálati értekezlet tisztségviselőiről. A részes országok egyhangú döntése nyomán a jövő évi felülvizsgálati értekezlet elnöke a koreai Chang Sun Kang, a két elnökhelyettes pedig az Egyesült Királyságból Andy Hall és az ukrán Olena Mykolaichuk lett. A szervezési értekezlet eldöntötte továbbá, hogy a felülvizsgálati értekezlet 2012. május 14-23-ig fog tartani és a nemzeti jelentések részletes megvitatása hat ország-csoportban zajlik majd. Magyarország a hatodik ország-csoportba került, ahol további 9 ország: Oroszország, Kanada, Finnország, Norvégia, Lengyelország, Fehéroroszország, Horvátország, Kirgizisztán és Lettország vesz részt majd a munkában. A csoport tisztségviselői, amelyek a koordinátor kivételével másik ország-csoportokban lévő részes országok delegáltjai, a következők: W. Mester (Németország) országcsoport-elnök, M. Turner (Szlovákia) az országcsoport-elnök helyettese, M. Vannerem (Egyesült Királyság) rapporteur és K. Heamaelaeinen (Finnország) az ország-csoport koordinátora.

Tovább olvasom »

Szimulátoros képzés az OAH munkatársai részére

2011.05.17

2011 májusában az OAH munkatársai részére szimulátoros képzést tartottak a Paksi Atomerőmű Zrt. szakemberei. A kétnapos képzés első napján elméleti képzésre került sor az OAH-ban, míg a második napon az erőmű szimulátor központjában az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósítását figyelhették meg a résztvevők. Az elméleti képzés során a szakemberek bemutatták az elmúlt 20 évben a szimulátoron végzett átalakításokat, fejlesztéseket, valamint a paksi szimulátor felépítését. A képzés gyakorlati része keretében az elméleti ismeretek szimulátoron történő alkalmazásával ismerkedhettek meg a résztvevők. A vezénylő, az instruktori rendszer és a szimulátor adta lehetőségek bemutatását követően a primerkörből a szekunder körbe történő átfolyási (PRISE) üzemzavarok kezelését ismertették az instruktorok.

Tovább olvasom »