ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Biztonságosak a magyarországi nukleáris létesítmények

2012.11.22

Megfelelő a magyar nukleáris létesítmények biztonsági helyzete az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés szerint. A jelentést általános vitára alkalmasnak tartotta keddi ülésén az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága. Az atomenergia jelentős szerepet játszik a nemzetgazdaságban, a villamosenergia-termelésben, az iparban, de a mezőgazdaságban vagy a tudományos kutatás számos területén is - emelte ki Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős államtitkára.

Tovább olvasom »

Magyarország példaértékű szerepet tölt be az atomenergia békés célú felhasználásának globális szintű támogatásával

2012.11.21

Alexander Victorovich Bychkov, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) atomenergia globális fejlesztéseiért felelős főigazgató-helyettese Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár meghívására 2012. november 21-23. között Magyarországra látogatott.

Tovább olvasom »

Nukleáris biztosítéki tanfolyam a NAÜ támogató program keretében

2012.11.19

Magyarország 1991 óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki rendszerének megerősítésére. A magyar támogató program egyik részét képezi a NAÜ képzési rendszerének segítése.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA GYŐRBE

2012.11.08

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Széchenyi István Egyetem közösen 2012. november 28-án ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Győrben a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Hangversenytermében (Egykori Győri Zsinagóga, 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 5.). Az immár tizenegyedik alkalommal rendezett regionális konferencián az előadók olyan területeket tekintenek át, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és a szakmai érdeklődők mellett a lakosság figyelmét is felkeltik. A hangversenyterem karzatán a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja a konferencia előtt és a szünetben műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek.

Tovább olvasom »

Prométheus-díjban részesült Dr. Koblinger László

2012.10.26

Prométheus-díjban részesült Dr. Koblinger László Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter kitüntetéseket, elismeréseket adott át az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.

Tovább olvasom »

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. október 4-én Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében a Paksi Atomerőmű 1. blokkjánál folyamatban levő üzemidő-hosszabbítás engedélyezési eljárásának részeként tartott közmeghallgatás jegyzőkönyve

2012.10.19

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. október 4-én Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében a Paksi Atomerőmű 1. blokkjánál folyamatban levő üzemidő-hosszabbítás engedélyezési eljárásának részeként tartott közmeghallgatás jegyzőkönyve

Tovább olvasom »

Magyar - orosz - ukrán kormányközi megállapodás a nukleáris üzemanyagok szállításáról

2012.10.18

2012. október 17-én Magyarország, Oroszország, és Ukrajna kormánya közös megállapodást írt alá az Ukrajna területén át Magyarország és Oroszország között történő nukleáris üzemanyag szállításról. A megállapodást hazánk képviseletében az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Dr. Rónaky József, Oroszország részéről a ROSATOM nemzetközi együttműködésekért felelős helyettes-főigazgatója, Nikolai Spasskiy, ukrán oldalról pedig az Állami Nukleáris Szabályozási Főfelügyelet elnöke, Olena Mykolaichuk írták alá.

Tovább olvasom »

TSO szeminárium az OAH-ban

2012.10.15

2012. október 12-én az OAH, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont és a BMGE Nukleáris Technikai Intézet szakembereinek részvételével szemináriumot tartottunk az OAH-ban, amelyen az OAH ÁNI műszaki háttér intézeteinek (TSO-k) kutatói beszámoltak a 2011-ben az OAH ÁNI Műszaki Megalapozó Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeiről. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főigazgató-helyettese megnyitó beszédében köszöntötte a megjelent szakembereket és kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában. A szemináriumon kilenc előadás hangzott el, amelyek áttekintették az elmúlt évben elvégzett kutatásokat. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére, a hallottak hatékonyabb elsajátítására és a továbblépési lehetőségek megismerésére. A szemináriumon elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »

Az Országos Atomenergia Hivatal sajtóközleménye

2012.10.05

Az Európai Bizottság 2012. október 4-én közleményt adott ki az Európai Unióban található atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékeléséről (az ún. stressz-tesztről). Magyarország üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit, javaslatait pedig alaposan megfontolja. Mivel Magyarország az atomenergia biztonságának kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, a többi tagállamhoz hasonlóan jelentős forrásokat fordított a vizsgálat (stressz-teszt) végrehajtására. A közlemény áttanulmányozása után az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a közleményben szereplő értékelés bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban eltérő véleményének kíván hangot adni. Az OAH hangsúlyozni kívánja, hogy a szakértői értékelésről készült zárójelentés - amelyet mind az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG), mind pedig a Bizottság 2012. április 26-án egyetértően aláírt - kimutatta, hogy a biztonság színvonala egészében véve jó, Európában egyetlen atomerőmű azonnali bezárására sincs szükség. Az OAH továbbá azt is ki kívánja emelni, hogy az egyes telephelyekre egyedi módon jellemző (és a közleményben utólag azonosított) kérdések kezelése a tagországok Nemzeti Cselekvési Tervei alapján történik majd, és maga a stressz-teszt folyamat tisztázta, hogy a nukleáris biztonság, s az azt javító intézkedések és mechanizmusok folyamatosan fejlődnek. A stressz-teszt eredményei azt mutatták, hogy a Paksi Atomerőmű megfelel a legszigorúbb európai biztonsági ajánlásoknak. Ezen kívül, miközben a közlemény helyesen állapítja meg, hogy még számos teendő van, azt a téves benyomást keltheti, hogy az alapvető biztonság érdekében is sok még a tennivaló. A stressz-teszt eredményeként ajánlott, a biztonság növelését szolgáló intézkedések közül már sokat meg is valósítottak. Az eredmények leegyszerűsített összevetése és a költségek becsült értékekkel való növelése félrevezető értelmezésekhez vezethet. Mindent összevetve az OAH bizonyos abban, hogy a stressz-teszt eredményei az európai atomerőművek biztonságának további növelését szolgálják, még a megfelelőnek tekintett biztonsági határértékeket meghaladó szélsőséges helyzetekben is. Az OAH mind hazai, mind nemzetközi szinten továbbra is a nukleáris létesítmények biztonságának növeléséért tevékenykedik, és maradéktalanul figyelembe fogja venni az Európai Bizottság megalapozott javaslatait. Ugyanakkor az OAH véleménye szerint a nemzeti megközelítések közötti különbségek önmagukban nem tekinthetők eleve hiányosságnak. Minden ország közös célja kell legyen, hogy hatékony intézkedéseket tegyen a biztonság érdekében, és továbbra is fennmaradjon a lakosság bizalma az európai nukleáris létesítmények biztonságát illetően. Háttér A 2011. márciusi fukusimai katasztrófára reagálva az Európai Tanács – Magyarország soros elnöksége alatt végzett előkészületeket követően – elfogadta, hogy az Európai Unióban szigorú szakértői vizsgálatokat tartalmazó, úgynevezett stressz-teszteket végezzenek el. Ezek a vizsgálatok önkéntes alapon, átlátható, kölcsönösen elfogadott módszerrel, az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportjának (ENSREG) védnöksége alatt zajlottak le. Az ENSREG-et azzal a céllal hozták létre, hogy nukleáris biztonsági kérdésekben támogassa a Bizottságot. A csoport tagjai az európai nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok vezetői. A szakértői vizsgálatról készült zárójelentést 2012. április 26-án mind az ENSREG, mind pedig a Bizottság egyetértően aláírta. A vizsgálatok eredményei konkrétan azt mutatták, hogy a biztonság színvonala egészében véve jó, Európában egyetlen atomerőmű azonnali bezárására sincs szükség. Az Európai Bizottság 2012. október 4-én közleményt adott ki az Európai Unió atomerőműveinek átfogó kockázati és biztonsági értékeléséről (az ún. stressz-tesztről).

Tovább olvasom »

Közmeghallgatás az üzemidő-hosszabbításról

2012.10.05

Az Országos Atomenergia Hivatal 2012. október 4-én Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében közmeghallgatást tartott a Paksi Atomerőmű 1. blokkjánál folyamatban levő üzemidő-hosszabbítás engedélyezési eljárásának részeként. A közmeghallgatásra a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján került sor. A közmeghallgatás első részében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa összefoglalta, hogy milyen tevékenységeket végeztek el annak érdekében, hogy igazolják és biztosítsák a biztonságos üzemeltetés feltételeit az 1. blokk meghosszabbított üzemideje alatt. Az OAH munkatársa bemutatta az engedélyezési eljárást, valamint az engedélyezési dokumentáció hatósági felülvizsgálatának és értékelésének lépéseit. A közmeghallgatáson részt vettek az engedélyezési eljárásban szakhatóságként eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselői is. A rendezvény második felében a közmeghallgatáson résztvevő magánszemélyek és civil szervezetek tehettek fel kérdéseket és mondhatták el véleményüket az üzemidő-hosszabbításról. A kérdésekre az Országos Atomenergia Hivatal és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársai válaszoltak. A közmeghallgatás jegyzőkönyve elérhető lesz lesz Paks város, Dunaszentbenedek és Uszód községek Polgármesteri Hivatalainak hirdetőtábláin, az OAH székház (1034 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) portáján és az OAH honlapján.

Tovább olvasom »

Hirdetmény a 2012. október 4-én tartandó közmeghallgatásról

2012.09.25

1.) Hirdetmény: az Országos Atomenergia Hivatal közmeghallgatást tart (PDF,1 oldal, 181 kbyte)
2.) Közmeghallgatás a tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés engedélyezése a Paksi Atomerőmű 1. számú blokkján - közérthető OAH összefoglaló (PDF,14 oldal, 935 kbyte)
3.) 1. blokk üzemidő hosszabbításának megalapozása - Közérthető összefoglaló 2012 (PDF,32 oldal, 1,9 Mbyte)
4.) Film az üzemidő-hosszabbításról: letölthető (WMV,14:33)
valamint megtekinthető a YouTube-on

Tovább olvasom »

Botswanai szakember látogatása a CERTA-ban

2012.10.02

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) felkérésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) két hétre fogadta Kenneth Gabanamotse urat, aki tudományos látogatásra érkezett Magyarországra Botswanából. Az afrikai ország kormánya szorgalmazza a nukleáris program beindítását, ezért megkezdte a sugárvédelmi és a nukleáris biztonsági szabályok kidolgozását, amelyhez a NAÜ rendszerint támogatást nyújt a rászoruló, fejlődő országoknak. Gabanamotse úr a látogatás részeként, a NÉBIH munkatársaival szeptember 28-án megtekintette az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Központját (CERTA). Ennek keretében először Macsuga Géza, a Műszaki Főosztály vezetője ismertette az OAH fő feladatait és felépítését, majd Balogh Csaba, a Műszaki Főosztály munkatársa részletesen bemutatta az OAH baleset-elhárítással kapcsolatos feladatait, a Baleset-elhárítási Szervezet felépítését, valamit a rendelkezésre álló elemző eszközöket. Az afrikai kollégát különösen a baleset-elhárítás során végzendő elemző tevékenység érdekelte, az e téren szerzett tapasztalatokról részletesebb tájékoztatással is szolgáltak az OAH munkatársai.

Tovább olvasom »