ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Megérkezett az üzemidő hosszabbítási engedélykérelem

2011.12.06

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. december 5-én benyújtotta az 1. blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmet. Az üzemidő meghosszabbítására irányuló nukleáris biztonsági hatósági eljárást a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011 (VII.11.) Korm. rendelet szabályozza. A tervezett üzemidő lejárta előtt egy évvel (az 1. blokk esetén 2011-ben) kell benyújtania az engedélyesnek a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezésére vonatkozó kérelmét, amelynek tartalmaznia kell az üzemidő meghosszabbításának előkészítését szolgáló sokrétű műszaki tevékenység addigi eredményeit. Ez a tevékenység kiterjed az öregítő hatások és a kezelést igénylő öregedési folyamatok meghatározására, az érintett rendszerek és rendszerelemek állapotának felmérésére, a már működő öregedéskezelési programok értékelésére, és szükség szerinti módosítására, illetve új programok kidolgozására. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának a kérelemben részletezett szakértői vizsgálatok szerint műszaki vagy biztonsági akadálya nincs. Az engedélykérelem beérkezését követően az OAH megkezdte annak értékelését. A Paksi Atomerőmű 2008 végén nyújtotta be a nukleáris biztonsági hatósághoz a blokkok tervezett üzemidején túli üzemeltetés feltételeinek megteremtésére és az üzemeltethetőség igazolására kidolgozott programját, amelyet az OAH értékelt és bizonyos feltételek előírása mellett elrendelte annak végrehajtását. A program egyes feladatai végrehajtásának ellenőrzésére az OAH ellenőrzési tervet állított össze, amelynek keretében folyamatosan vizsgálta a lényeges feladatok teljesítését. A tervezett 30 éves üzemidő meghosszabbítása érdekében a Paksi Atomerőműnek blokkonként kell benyújtania a program sikeres végrehajtása eredményeként született, dokumentumokkal alátámasztott engedélykérelmet.

Tovább olvasom »

Bolgár NAÜ ösztöndíjasok az OAH-ban

2011.12.05

Az Országos Atomenergia Hivatal 2011 novemberében 2 hétre fogadta Yuriy Grigorov és Orlin Velichkov urakat, a Bolgár Atomenergia Hivatal NAÜ ösztöndíjjal Magyarországra érkezett munkatársait. Bolgár vendégeink valószínűségi biztonsági elemzés, kockázat szempontú döntéshozatal, hatósági engedélyezés és ellenőrzés témában több előadást hallhattak a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól. Vendégeink részére számos szakmai látogatást szerveztünk, többek között a Paksi Atomerőmű Zrt. és a NUBIKI Kft. PSA-val foglalkozó csoportjaihoz is. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a szívélyes fogadtatásért és a magas színvonalú szakmai bemutatókért, amelyben vendégeinket részesítették.

Tovább olvasom »

MMK - OAH találkozó

2011.12.05

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója és a Magyar Mérnöki Kamara elnöke 2011. november 23-án találkozó keretében egyeztették a független műszaki szakértők minősítésével foglalkozó Minősítő Bizottságba behívandó jelöltek körét, a szakértő-minősítési tevékenység beindításához szükséges további lépéseket és áttekintették a két szervezet közötti együttműködés lehetséges területeit. A területet szabályozó kormányrendelet (247/2011 (XI.25) december 10-én lép hatályba, ezt követően megkezdődhet a független műszaki szakértők minősítési eljárása a Magyar Mérnöki Kamaránál.

Tovább olvasom »

A nukleáris biztonság hatósági felügyelete és az OAH tevékenysége a 2011. évi I-131 kibocsátással összefüggésben

2011.11.29

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos elsődleges nemzetközi követelmény, hogy minden ezzel összefüggő lépés kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet mellett történjen. Magyarországon az atomenergia felhasználását törvény szabályozza (1996. évi CXVI. törvény), melynek értelmében az alapvető hatósági feladatokat megosztották az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója és az egészségügyi miniszter között. A feladatmegosztás értelmében a nukleáris biztonság felügyeletét az OAH négy létesítmény vonatkozásában látja el. Ezek a Paksi Atomerőmű (Paks), a Budapesti Kutató Reaktor (Budapest, XII.), az Oktató Reaktor (Budapest, XI.), a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Paks). A nukleáris biztonság hatósági felügyelete alapvetően az engedélyezést, az ellenőrzést, az értékelést és szükség esetén az érvényesítést foglalja magában, amelyek szabályait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival összhangban törvény és kormányrendeletek tartalmazzák, és végrehajtásukat útmutatók, eljárásrendek rendszere könnyíti meg. Az engedélyezés a létesítmények teljes életciklusát lefedi a telephely kiválasztásától a leszerelésükig beleértve az idő közben szükségessé váló átalakítások engedélyezését is. A négy létesítményben évente két-háromszáz hatósági ellenőrzést hajt végre az OAH, amelyeket az előző évi tapasztalatok figyelembevételével az éves ellenőrzési tervében készít elő. A létesítmények rendszeres jelentésekben számolnak be a hatóságnak a működésük fontosabb részleteiről és eseti jelentésekben a rendellenességekről, amelyeket minden esetben eseménykivizsgálás követ az OAH huszonnégy órás készenléti ügyeletének közreműködésével. Az OAH évente értékeli a hazai nukleáris létesítmények biztonsági teljesítményét a jelentések, eseménykivizsgálások, ellenőrzések és az engedélyezés tapasztalataira támaszkodva és egyezteti az engedélyesekkel a szükséges javító intézkedések körét. Az értékelés eredménye megtekinthető a OAH honlapján, illetve beépül az OAH tevékenységéről, az Országgyűlés számára készülő éves beszámolókba. Az Izotópkutató Kft. radioaktív jód-131 kibocsátásával kapcsolatban az OAH nem rendelkezik hatósági jogkörrel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Krízis Központjával (IAEA Incident & Emergency Centre), mint kapcsolattartó (Contact Point) az információcserében volt/van feladata. Az IAEA IEC megkeresésére az OAH tájékoztatást adott a hazai nukleáris létesítmények állapotáról, majd az Izotópkutató Kft. tevékenységére irányuló kérdést követően az illetékes hatóságtól megkérte a Kft. tevékenységére és kibocsátására vonatkozó adatokat, valamint az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézettől a I-131 környezeti levegőben mért értékeit és haladéktalanul továbbította a bécsi szervezetnek.

Tovább olvasom »

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sajtóközleménye

2011.11.18

Azonosították a I-131 izotóp kibocsátás forrását 2011. november 17. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az Országos Atomenergia Hivataltól (OAH) kapott tájékoztatás alapján valószínűsíti, hogy az Európában detektált I-131-es izotóp legvalószínűbb forrása a budapesti Izotóp Intézet Kft.-ből a légtérbe történt kibocsátás. Az Izotóp Intézet Kft. radioizotópokat állít elő egészségügyi, kutatási és ipari célokra. Az OAH tájékoztatása szerint a kibocsátás 2011. szeptember 8. és 16. között történt. A kibocsátás okát vizsgálják. Ahogy arról korábban is szó volt, az Európában detektált I-131-es izotópszint nagyon alacsony. A lakosság egészségét nem fenyegeti veszély. Ha a lakosság bármely tagja egy egész éven át belélegzi azt a jódmennyiséget, amit az európai országokban mértek, akkor mintegy 0,01 mikrosievert/év dózist kapna. Ennek értelmezéséhez érdemes megemlíteni, hogy az átlagos éves háttérsugárzás 2400 mikrosievert/év. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget a I-131 nyomokban kimutatható jelenlétéről 2011. november 11-én a Cseh Köztársaság hatóságai értesítették. A jelzés óta a NAÜ a régióban számos tagállammal kapcsolatba lépett, hogy meghatározzák a kibocsátás okát és eredetét. A NAÜ együttműködött a Meteorológia Világszervezettel (WMO), hogy a forrás-meghatározás részeként végezzenek terjedési modellezést. www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2011/prn201127.html

Tovább olvasom »

Jód kibocsátás közlemény

2011.11.17

A Magyarország légterében mért jód-131 izotóp kibocsátásával kapcsolatban ma reggel az Izotóp Intézet Kft. az alábbi közleményt adta ki: Sajtóközlemény a Magyarország légterében mért jód-131 izotóp kibocsátásának lehetséges forrásáról Lakatos Mihály / Dr. Környei József Budapest, 2011. 11. 16. IZOTÓP INTÉZET KFT. H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. H-1535 Budapest, Pf. 851 T. +36 1 3910802 F. +36 1 3922575 www.izotop.hu izotop(kukac)izotop.hu Az elmúlt napokban mind a hazai mind pedig a nemzetközi sajtó foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Közép-Európa légterében több helyen mérték a jód-131 izotópot enyhén megnövekedett aktivitáskoncentrációban. Ezt az izotópot orvosi célra, elsősorban a pajzsmirigy vizsgálatára és gyógyítására alkalmazzák, melyet az Európai Unióban csak néhány helyen, Lengyelországban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon gyártanak. A tellúr nevű elemet kutatóreaktorban besugározva jön létre a 8 napos felezési idejű jód-131 izotóp, amelyet speciális leválasztás és feldolgozás során lehet alkalmassá tenni orvosi felhasználásra. Hazánkban a Csillebércen működő Izotóp Intézet Kft. rendelkezik engedéllyel és tapasztalatokkal a jód-131 gyártásában. Az Izotóp Intézet Kft. laboratóriumában 2011. első felében észleltük, hogy a gyártási eljárás során a kéményen keresztül kibocsátott, „elszökő” jód-131 mennyisége megnövekedett. A kibocsátások jóval a határértékek alatt maradtak, de a június-augusztus időszakban a I-131 izotópelőállítást abbahagytuk, és a kibocsátás szokásos értékre történő visszacsökkentése érdekében a jódot feldolgozó fülke szűrőrendszerében átalakításokat hajtottunk végre 2011. nyarán. Laboratóriumunkban 2011. szeptemberétől újra megkezdődött a jód-131 gyártása, melynek során azt tapasztaltuk, hogy a kibocsátások nem álltak vissza a korábban szokásos szintre. Jelenlegi vizsgálataink szerint az új szűrőrendszer korábbinál magasabb szűrőellenállását további műszaki intézkedésekkel korrigálni kell. Az ehhez kapcsolódó átalakítások folyamatban vannak. Ezek befejezéséig további jód-131 gyártására nem fog sor kerülni. A 2011. január-májusi gyártási tevékenységből az összkibocsátás kb. 300 GBq (giga-bekerel) volt, míg a 2011. szeptember – november időszakban az összkibocsátás 324 GBq értékűre tehető. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal által megadott dózismegszorításból származtatott éves kibocsátási korlát az Izotóp Intézet Kft. esetén 1600 GBq, tehát eddig az éves korlát kb. 39 %-át bocsátottuk ki. Az elmúlt hetekben Budapest légterében mért jód-131 egy hányada nagy valószínűséggel az Izotóp Intézet Kft. általi kibocsátásból származott. Hangsúlyozzuk, hogy a kibocsátások az éves korlátok alatt maradtak, és a környezetellenőrző állomások által mért aktivitáskoncentrációkból származó lakossági dózisok elhanyagolhatóak, így azoknak egészségügyi, sugáregészségügyi következményük nincsen. Lakatos Mihály ügyvezető igazgató

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA SZEGEDRE

2011.11.14

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetével közösen 2011. december 8-án ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Szegeden a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában (Szeged, Ady tér 10.). Az immár kilencedik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. Az előcsarnokban a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja a konferencia előtt és a szünetben műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek. tovább

Tovább olvasom »

Osztrák-magyar kétoldalú találkozó

2011.11.10

2011. november 8-án Pécsen került sor a 17. osztrák-magyar kétoldalú szakértői ülésre az Ausztria és Magyarország között 1987-ben megkötött, a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról szóló egyezmény keretében. Osztrák kérésre a küldöttség tagjai az ülést megelőző napon ellátogattak a Mecsek Öko Környezetvédelmi Zrt. kővágószőllősi telepére, ahol az uránbányából származó vizet kezelik a pécsi ivóvíz készlet megóvása érdekében. A zagytározóból kinyert kismennyiségű, nagytisztaságú uránt hosszútávú szerződés keretében értékesítik. Az osztrák fél nagy érdeklődéssel fogadta Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának tájékoztatását a nemrég elfogadott energiastratégia főbb elemeiről. A magyar küldöttség tagjai előadást tartottak a nukleáris energiával kapcsolatos aktuális kérdésekről, a nukleárisbaleset-elhárítás legújabb fejleményeiről és az Országos Meteorológiai Szolgálat szerepéről az elhárításban, valamint a fukushimai események hatására elrendelt célzott biztonsági felülvizsgálatról. Előadás hangzott el a sugárzás-ellenőrzési célokra alkalmazott mintavételi stratégiákról, a magyarországi környezeti sugárzásmérés eredményeiről, valamint a radioaktív hulladék kezelés aktuális kérdéseiről. Az osztrák küldöttség nagyra értékelte a magyar EU elnökség alatt elért eredményeket, amelyről szintén beszámolt a magyar küldöttség. A paksi atomerőmű munkatársa a teljesítménynövelés és az új üzemanyag alkalmazásának szakmai hátterét világította meg. Az osztrák szakértők beszámoltak a nukleáris biztonsági dírektíva alapján szükséges jogszabályi változtatásokról, a balesetelhárítási felkészültséggel kapcsolatos legújabb fejleményekről, valamint a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális kérdésekről. Mindkét küldöttség értékelte a fukushimai baleset során előállott helyzetet és megosztotta a tapasztalatokat. A fényképen az előző évi ülés jegyzőkönyvét írják alá a küldöttség vezetői. A találkozót – a kialakult hagyományoknak megfelelően – őszinte, informatív légkör jellemezte.

Tovább olvasom »

OAH SAJTÓKÖZLEMÉNY

2011.11.03

A PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. BENYÚJTOTTA JELENTÉSÉT AZ ATOMERŐMŰ CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot az Európai Tanács felhívására minden európai atomerőművel rendelkező ország elvégzi. A felülvizsgálat során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezetésére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukushimaihoz hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint folyik. A Paksi Atomerőmű határidőre átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak a felülvizsgálatról készült jelentését. A jelentés megtaláltató az Erőmű honlapján Az OAH a jelentés értékelése alapján 2011. december 31-ig meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a biztonság további növelése érdekében el kell végeznie és végleges nemzeti jelentésében tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Az ENSREG által meghatározott problémakörök vizsgálatán túl az OAH értékelése a nukleáris biztonsági követelményeket tartalmazó hazai jogszabályokra is kiterjed. A jelentés előzetes áttekintése alapján a jelentés pozitív megállapításai közül már most kiemelhetjük, hogy az erőmű tervezési alapjában figyelembe vett események köre megfelel a nemzetközi elvárásoknak és a tervezési alapon belüli események körére az alapvető biztonsági funkciók teljesülnek. Ez a kijelentés elsősorban az erőmű 2008-ban végrehajtott Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának (IBF) eredményein alapul. Az IBF során igen részletesen vizsgálták a 10 évvel korábbi, első IBF kapcsán megvalósított intézkedések eredményeit és további intézkedéseket irányoztak elő. Ez utóbbiak eredményeként az erőműben olyan átalakításokat valósítottak meg és olyan intézkedéseket határoztak el, melyek ahhoz szükségesek, hogy akár súlyos baleseti helyzetben is stabilizálják a folyamatokat, és hatékonyan csökkentsék a következményeket. A hatósági felülvizsgálat még nem zárult le, de már látható, hogy a pozitív megállapítások mellett azonosítható néhány olyan változtatási lehetőség is, amelyek megvalósításával az erőmű ellenállóképessége tovább növelhető. Az európai országokból beérkező jelentéseket, így az OAH nemzeti jelentését is, az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik. A nemzetközi felülvizsgálatban a nukleáris szakma európai szaktekintélyei mellett az Országos Atomenergia Hivatal, az MTA Atomenergia Kutató Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egy-egy szakembere is részt vesz. A felülvizsgálat további lépéseiről és eredményeiről tájékoztatni fogjuk a magyar közvéleményt. Budapest, 2011. november 3. Rónaky József

Tovább olvasom »

Tájékoztatás az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszer engedélyezésével kapcsolatos új követelményekről

2011.10.25

2011. október 4-én hatályba lépett az Atomtörvény (1996. évi CXVI. törvény) 67. §-ának q) és r) pontja alapján kiadott, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH októberi hírlevele

2011.10.24

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből – 2011 október

2011.10.24

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »